| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Praca > Renty > Renta rodzinna > Ile mogą dorobić osoby otrzymujące renty rodzinne

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące renty rodzinne

Osoby uprawnione do renty rodzinnej mogą dorobić do swoich świadczeń tyle samo, co pozostali emeryci i renciści. Z tym, że jeśli świadczenie przysługuje kilku osobom, wówczas przychód jednej z nich wpływa jedynie na przysługującą jej część renty. W takiej sytuacji może ona również wnioskować o wyłączenie z kręgu osób uprawnionych.

PRZYKŁAD:

ZATRUDNIENIE STUDENTA

Student pobierający rentę rodzinną po zmarłym zamierza podjąć pracę na podstawie umowy zlecenia. Z tego tytułu będzie uzyskiwał przychód przekraczający niższy próg zarobkowy przewidziany w przepisach. Mimo to ZUS nadal będzie wypłacał rentę w dotychczasowej wysokości. Na zawieszenie lub zmniejszenie renty rodzinnej nie ma wpływu przychód, który nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, a więc m.in. ten osiągany z tytułu:

l umów o dzieło zawartych z innym podmiotem niż własny pracodawca (o ile nie są wykonywane na rzecz własnego pracodawcy),

l praw autorskich i patentowych,

l wynajmu lub dzierżawy nieruchomości albo lokali (chyba że wynajem lub dzierżawa stanowią przedmiot działalności gospodarczej),

l honorariów za działalność twórczą lub artystyczną,

l umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia wykonywanej przez uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych, a także studentów, do czasu ukończenia 26 roku życia.

PRZYKŁAD:

OTRZYMANIE NAGRODY LUB ZAPOMOGI

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę pobiera jednocześnie rentę rodzinną po zmarłym mężu. W kwietniu 2007 r. zakład pracy wypłacił jej zapomogę ze względu na trudną sytuację życiową, a w czerwcu nagrodę jubileuszową z okazji 5 lat pracy. Nie wpłynie to jednak na wysokość otrzymywanej renty. Wymienione składniki przychodu należą do tych, które nie mają wpływu na zawieszenie lub zmniejszenie renty, gdyż nie są oskładkowane, mimo że zostały wypłacone w ramach stosunku pracy. Wynika to z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.). Zgodnie z tym rozporządzeniem, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłączone są m.in.:

l nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat,

l zapomogi losowe w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby.

PRZYKŁAD:

MAKSYMALNE ZMNIEJSZENIE RENTY RODZINNEJ

Dwaj bracia uprawnieni są do renty rodzinnej, która wynosi 1600 zł. Każdemu z nich przysługuje więc po 800 zł. Jeden z nich od 1 czerwca 2007 r. podjął zatrudnienie. Przychód z tego tytułu wynosi 2600 zł miesięcznie. Dorabiający niezwłocznie zawiadomił o tym właściwą placówkę ZUS. Ponieważ przychód ten okazał się wyższy od niższej kwoty granicznej obowiązującej od 1 czerwca 2007 r. (1896,40 zł), a nie przekroczył aktualnego wyższego progu zarobkowego (3521,90 zł) ZUS musiał dokonać zmniejszenia przysługującej mu części renty. Ponieważ przekroczenie to wynosi 703,60 zł zmniejszenie musiało nastąpić w maksymalnie możliwej wysokości. ZUS ustalił miesięczną kwotę zmniejszenia dla przysługującej mu części renty, dzieląc aktualnie obowiązującą maksymalną kwotę zmniejszenia renty rodzinnej dla jednej osoby (351,38 zł) przez 2, co dało kwotę 175,69 zł. O taką kwotę ZUS zmniejsza świadczeniobiorcy część przysługującej mu renty rodzinnej.

KRYSTYNA MEŁECKA

gp@infor.pl

Podstawa prawna

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

reklama

Polecamy artykuły

Aktualizacja: 03.06.2014

Autor:

Źródło:

GP
CIT 2018. Komentarz (książka)299.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Dragon

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz inżynier informatyki. Wieloletni pracownik Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Organizował spotkania i konferencje z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego. Jest także autorem szeregu publikacji poruszających m.in. zagadnienia prawa samorządowego, oświatowego oraz ochrony danych osobowych. Współwłaściciel firmy doradczej Lex in Tenebris sp. z o.o. sp. k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK