| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Samochód > Zastrzeżenie prawa własności przy sprzedazy samochodu - WZÓR UMOWY

Zastrzeżenie prawa własności przy sprzedazy samochodu - WZÓR UMOWY

Pobierz bezpłatny wzór umowy. W umowie sprzedaży sprzedawca zastrzega sobie prawo własności do uiszczenia całej ceny przez Kupującego. Przy sprzedaży na raty.

2.      Kupujący oświadcza ponadto, że nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno co do stanu technicznego samochodu, jego właściwości, jego wszystkich parametrów, jak i także jego wyglądu.

§ 3

1.      Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje samochód opisany w § 1 pkt 1 za cenę …………………. (słownie: ………………………………………………………… ) zł.

2.      Strony ustalają, że cenę tę Kupujący uiści w ……………. (słownie:  ……………..) ratach, płatnych do …………. (słownie: …………….) dnia każdego miesiąca.

3.      Płatność rat nastąpi na rachunek Sprzedawcy o numerze ………………………………………………… (nr rachunku bankowego Sprzedawcy).

4.      Pierwsza rata została zapłacona do ręki Sprzedawcy z chwilą podpisania niniejszej umowy.

§ 4

1.      Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy.

2.      Wraz z wydaniem przedmiotu umowy Sprzedawca przekaże Kupującemu wszelkie posiadane przez niego rzeczy służące do korzystania z samochodu, w tym dwa komplety kluczyków. Sprzedawca wyda także Kupującemu niezbędne dokumenty związane z samochodem, w tym dowód rejestracyjny, instrukcję obsługi oraz wykaz autoryzowanych stacji i serwisów.

§ 5

Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności przedmiotu sprzedaży aż do uiszczenia ceny w całości.

§ 6

  1. Sprzedawca może żądać natychmiastowego zapłacenia przez Kupującego całkowitej należnej mu kwoty, w sytuacji gdy Kupujący będzie w zwłoce z zapłatą co najmniej dwóch rat.
  2. Wzywając do zapłaty całkowitej należnej kwoty, Sprzedawca wyznaczy Kupującemu odpowiedni ku temu ……………………. dniowy termin.

§ 7

W przypadkach określonych w  § 5 pkt. 1 Sprzedawca może również odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu do uiszczenia całkowitej należnej kwoty.

§ 8

1.      Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący.

2.      Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

3.      W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.

4.      Dla sporów wynikłych na tle niniejszej umowy właściwy będzie Sąd w Sopocie.

5.      Załączniki do umowy stanowią integralna jej część.

6.      Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.


          SPRZEDAWCA                                                                                   KUPUJĄCY

………………………………                                                          ………………………………

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa sprzedaży samochodu z zastrzeżeniem prawa własności

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roman Przasnyski

Główny analityk Gold Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK