| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego - WZÓR UMOWY

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego - WZÓR UMOWY

Inwestor może zlecić zewnętrznemu podmiotowi sprawowanie nadzoru inwestorskiego w jego imieniu. W zamian zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie. Pobierz bezpłatny wzór umowy.

3. Wynagrodzenie umowne zapłacone zostanie Zleceniobiorcy jednorazowo — po zakończeniu pełnienia nadzoru (płatne będzie w okresach ..............................................................................................................).

4. Podstawę wystawienia faktury stanowi: protokół zakończenia pełnienia nadzoru (protokół zaawansowania nadzorowanych robót).

5. Zafakturowaną należność Inwestor ureguluje przelewem /czekiem* ................ w terminie ................ dni, licząc od daty otrzymania faktury.

§ 5.

Zleceniobiorca może odstąpić od umowy w przypadku nie rozpoczęcia robót, nad którymi ma pełnić nadzór w ciągu ................ dni, licząc od daty ustalonej w § 3 lub też przerwy w nadzorowanych robotach, trwającej ponad ................ dni, wynikłej nie z jego winy, zawiadamiając o tym Inwestora.

Ponadto, każda ze stron może odstąpić od umowy za uprzednim ....................…………. wypowiedzeniem.

§ 6.

Za szkody wynikłe z nienależytego wykonywania nadzoru Zleceniobiorca odpowiadać będzie wobec Inwestora w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8.

Ewentualne spory wynikłe, z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne.

§ 9.

Zmiana postanowień umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej i potwierdzenia przyjęcia Jej przez obie strony umowy.

§ 10.

Umowę niniejszą sporządzono w ........... jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.………………………………..                                           ………………..
Zleceniobiorca                                                                    Inwestor

* - niepotrzebne skreślić

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Gierszewska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK