reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 stycznia 1983 r.

w sprawie zakresu stosowania ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw, które w całości lub w części pracują poza granicami kraju

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123), zwanej dalej „ustawą”, stosuje się do przedsiębiorstwa państwowego, które w całości pracuje poza granicami kraju, zwanego dalej „przedsiębiorstwem”, w zakresie, w jakim nie narusza to prawa państwa, w którym działa przedsiębiorstwo.
§ 2.
Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorstwa, które w części pracuje poza granicami kraju, w zakresie nie uregulowanym w rozporządzeniu.
§ 3.
1. Organami samorządu załogi właściwymi w sprawach dotyczących jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa pracującej poza granicami kraju, zwanej dalej „jednostką organizacyjną”, są organy samorządu załogi przedsiębiorstwa działające w kraju.

2. Statut samorządu załogi przedsiębiorstwa może przewidzieć utworzenie przez radę pracowniczą przedsiębiorstwa - rady pracowniczej jednostki organizacyjnej, w której zatrudnionych jest ponad 200 pracowników skierowanych do pracy za granicą na okres dłuższy niż pół roku. Rada pracownicza jednostki organizacyjnej nie może być utworzona, jeżeli naruszałoby to prawo państwa, w którym działa ta jednostka.

§ 4.
1. Umowy o pracę z członkiem rady pracowniczej jednostki organizacyjnej nie można wypowiedzieć ani rozwiązać przed upływem okresu, na który jest zawarta, lub zmienić w tym czasie warunków pracy i płacy na niekorzyść członka rady - bez zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy.

2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów o rozwiązywaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia.

§ 5.
Statut samorządu załogi przedsiębiorstwa określa, jakie sprawy dotyczące jednostki organizacyjnej rada pracownicza przedsiębiorstwa może przekazać radzie pracowniczej jednostki organizacyjnej. Przy przekazywaniu spraw należy uwzględniać charakter spraw oraz możliwość ich realizacji.
§ 6.
1. Wybory członków rady pracowniczej jednostki organizacyjnej odbywają się na zasadach określonych w statucie samorządu załogi przedsiębiorstwa, z tym że bierne prawo wyborcze przysługuje również pracownikom zatrudnionym za granicą, którzy pracują w przedsiębiorstwie krócej niż 2 lata.

2. Wybory do rady pracowniczej jednostki organizacyjnej powinny być przeprowadzone w kraju przed wyjazdem pracowników do pracy za granicą. Wybory mogą być przeprowadzone w państwie, w którym pracuje jednostka organizacyjna, jeżeli ich przeprowadzenie nie narusza prawa tego państwa.

3. Statut samorządu załogi przedsiębiorstwa powinien określać zasady przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady pracowniczej jednostki organizacyjnej w razie zmniejszenia się jej składu o połowę oraz zasady przeprowadzenia wyborów rady, w razie gdy w okresie jej kadencji zmieni się o ponad połowę załoga jednostki organizacyjnej.

§ 7.
1. Uchwały organów samorządu załogi przedsiębiorstwa dotyczące działalności przedsiębiorstwa za granicą nie mogą naruszać prawa państwa, w którym działa jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa, postanowień umów międzynarodowych oraz przepisów prawa polskiego.

2. Dyrektor przedsiębiorstwa wstrzymuje wykonanie uchwały ogólnego zebrania pracowników oraz rady pracowniczej przedsiębiorstwa, której postanowienia uniemożliwiają lub w istotny sposób utrudniają realizację kontraktu zawartego przez przedsiębiorstwo z partnerem zagranicznym. Przepisy art. 41 ust. 2 i 3 oraz art. 42 ustawy stosuje się odpowiednio.

3. Prawo wstrzymania wykonania uchwały rady pracowniczej jednostki organizacyjnej, której postanowienia są niezgodne z przepisami prawa lub uniemożliwiają bądź w istotny sposób utrudniają realizację kontraktu zawartego przez przedsiębiorstwo z partnerem zagranicznym, przysługuje kierownikowi tej jednostki. Przepisy art. 41 ust. 2 i 3 ustawy stosuje się odpowiednio.

4. Spory spowodowane wstrzymaniem wykonania uchwały przez kierownika jednostki organizacyjnej rozstrzyga rada pracownicza przedsiębiorstwa, po wysłuchaniu opinii dyrektora przedsiębiorstwa.

§ 8.
Rada pracownicza jednostki organizacyjnej może być utworzona po dostosowaniu statutu samorządu załogi przedsiębiorstwa do przepisów rozporządzenia i zatwierdzeniu statutu przez organ założycielski.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: gen. armii W. Jaruzelski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama