| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 9 lutego 1990 r.

o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1. [Ustawa o godle, barwach i hymnie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej]
W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 7, poz. 18 i z 1985 r. Nr 23, poz. 100) wprowadza się następujące zmiany:

1) wstęp skreśla się;

2) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.”;

3) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej podnosi się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad:

1) Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

3) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

4) Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów,

5) innych organów państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych - z okazji uroczystości oraz świąt i rocznic państwowych.”,

4) w art. 8 w ust. 3 wyrazy „Minister Komunikacji” i w art. 9 w ust. 3 wyrazy „Minister Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej” zastępuje się wyrazami „Minister Transportu i Gospodarki Morskiej”;

5) w art. 11 w ust. 2 i w art. 17 w ust. 1 wyrazy „Rada Państwa” zastępuje się wyrazami „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej”;

6) wzór godła określony w załączniku nr 1 i wzór flagi państwowej z godłem określony w załączniku nr 3 zastępuje się wzorami określonymi w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej ustawy.

Art. 2. [Definicja]
Ilekroć w przepisach prawa jest mowa o godle państwowym lub wizerunku orła ustalonym dla godła, należy przez to rozumieć godło lub wizerunek określone w przepisach ustawy, o której mowa w art. 1, mając przy ich stosowaniu na względzie przepisy art. 3 i 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 75, poz. 444).
Art. 3. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: W. Jaruzelski

(Załączniki do ustawy stanowią oddzielną wkładkę.)

Załączniki do ustawy z dnia 9 lutego 1990 r. (poz. 60)

Załącznik 1.

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »