REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1990 nr 72 poz. 422

USTAWA

z dnia 28 września 1990 r.

o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.

Tekst pierwotny

Art. 1.

W Kodeksie karnym wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w § 3 wyrazy "50 000 złotych" zastępuje się wyrazami "1 000 000 złotych";

2) w art. 36:

a) w § 1 wyrazy "od 20 000 do 500 000 złotych" zastępuje się wyrazami "od 200 000 do 5 000 000 złotych";

b) w § 2 wyrazy "od 20 000 do 5 000 000 złotych" zastępuje się wyrazami "od 200 000 do 50 000 000 złotych";

3) w art. 37:

a) w § 1 wyrazy "20 000 złotych" zastępuje się wyrazami "500 000 złotych", a wyrazy "od 500 do 1 500 złotych" - wyrazami "od 10 000 do 30 000 złotych",

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Kara zastępcza nie może przekroczyć 3 lat pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności przewidzianej za dane przestępstwo, a jeżeli przestępstwo nie jest zagrożone taką karą - 6 miesięcy pozbawienia wolności; wymierza się ją w latach, miesiącach i dniach.";

4) w art. 59 w § 3 wyrazy "od 5 000 do 50 000 złotych" zastępuje się wyrazami "od 50 000 do 500 000 złotych";

5) w art. 59a wyrazy "od 5 000 do 50 000 złotych" zastępuje się wyrazami "od 50 000 do 500 000 złotych";

6) w art. 83 w § 3 wyrazy "od 1 000 do 3 000 złotych" zastępuje się wyrazami "od 10 000 do 30 000 złotych";

7) w art. 84 w § 2 wyrazy "od 10 000 do 30 000 złotych" zastępuje się wyrazami "od 150 000 do 450 000 złotych";

8) w art. 178 w § 3 wyrazy "od 5 000 do 50 000 złotych" zastępuje się wyrazami "od 50 000 do 500 000 złotych".

Art. 2.
W ustawie z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 13, poz. 95, z 1982 r. Nr 40, poz. 271 i z 1985 r. Nr 23, poz. 100) w art. X:

1) w § 2 wyrazy "do 5 000 000 złotych" zastępuje się wyrazami "do 500 000 000 złotych";

2) w § 3 wyrazy "od 50 000 do 1 000 000 złotych" zastępuje się wyrazami "od 500 000 do 100 000 000 złotych".

Art. 3.
Ilekroć przepisy ustaw przewidują za przestępstwo:

1) inną dolną lub górną granicę grzywny niż wynikająca z przepisów części ogólnej Kodeksu karnego, ustala się ją w wysokości dziesięciokrotnej,

2) dolną lub górną granicę nawiązki albo określają wartość kwotową mienia, towaru lub wyrządzonej szkody, ustala się je w wysokości dziesięciokrotnej.

Art. 4.
W Kodeksie postępowania karnego wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 w § 2 wyrazy "do 10 000 złotych" zastępuje się wyrazami "do 100 000 złotych";

2) w art. 242 wyrazy "20 000 złotych" zastępuje się wyrazami "200 000 złotych";

3) w art. 419 w § 1 w pkt 3 wyrazy "100 000 złotych" zastępuje się wyrazami "1 000 000 złotych";

4) w art. 422 w § 2 wyrazy "50 000 złotych" zastępuje się wyrazami "500 000 złotych";

5) w art. 447 w § 1 w pkt 2 wyrazy "100 000 złotych" zastępuje się wyrazami "1 000 000 złotych";

6) w art. 450 wyrazy "500 000 złotych" zastępuje się wyrazami "5 000 000 złotych";

7) w art. 454c w § 1 wyrazy "do 200 000 złotych" zastępuje się wyrazami "do 2 000 000 złotych".

Art. 5.
1. W Kodeksie wykroczeń wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 wyrazy "do 50 000 złotych" zastępuje się wyrazami "do 1 000 000 złotych";

2) w art. 10 w § 2 wyrazy "od 500 do 1 500 złotych" zastępuje się wyrazami "od 10 000 do 30 000 złotych";

3) w art. 23 wyrazy"od 10 000 do 30 000 złotych" zastępuje się wyrazami "od 150 000 do 450 000 złotych";

4) w art. 24 w § 1 wyrazy "od 1 000 do 50 000 złotych" zastępuje się wyrazami "od 20 000 do 1 000 000 złotych";

5) w art. 25 w § 1 wyrazy "10 000 złotych" zastępuje się wyrazami "100 000 złotych", a wyrazy "od 500 do 1 500 złotych" - wyrazami "od 10 000 do 30 000 złotych";

6) w art. 37 wyrazy "20 000 złotych" zastępuje się wyrazami "200 000 złotych";

7) skreśla się art. 37a.

2. Ilekroć przepisy ustaw przewidują za wykroczenia:

1) inną dolną lub górną granicę grzywny niż wynikająca z przepisów części ogólnej Kodeksu wykroczeń, ustala się ją w wysokości dziesięciokrotnej,

2) dolną lub górną granicę nawiązki albo określają wartość kwotową mienia, towaru lub wyrządzonej szkody, ustala się je w wysokości dziesięciokrotnej.

Art. 6.
W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 63 w § 2 wyrazy "od 500 do 5 000 złotych" zastępuje się wyrazami "od 5 000 do 50 000 złotych";

2) w art. 64 w § 1 wyrazy "od 500 do 7 500 złotych" zastępuje się wyrazami "od 10 000 do 250 000 złotych";

3) w art. 66 w § 1 wyrazy "od 500 do 3000 złotych" zastępuje się wyrazami "od 10 000 do 200 000 złotych";

4) w art. 136 w § 1 wyrazy "od 500 do 3 000 złotych" zastępuje się wyrazami "od 5 000 do 30 000 złotych", a wyrazy "do 5000 złotych" - wyrazami "do 50 000 złotych";

5) w art. 148 w § 3 wyrazy "od 2000 do 10 000 złotych" zastępuje się wyrazami "od 20 000 do 300 000 złotych".

Art. 7.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: W. Jaruzelski

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA