REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 88 poz. 554

USTAWA

z dnia 6 czerwca 1997 r.

Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

Tekst pierwotny

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

Art. 1. [Wejście w życie]

Kodeks karny wchodzi w życie z dniem 1 września 1998 r. [1]
Art. 2. [Przepisy uchylone]
Tracą moc:

1) ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 13, poz. 94 , z 1974 r. Nr 27, poz. 157, z 1979 r. Nr 15, poz. 97, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, Nr 40, poz. 271 i Nr 41, poz. 273, z 1983 r. Nr 6, poz. 35, Nr 44, poz. 203, z 1985 r. Nr 4, poz. 15 i Nr 23, poz. 100, z 1987 r. Nr 14, poz. 83, z 1988 r. Nr 20, poz. 135, z 1989 r. Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 72, poz. 422, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 126, poz. 615, z 1995 r. Nr 95, poz. 475, z 1996 r. Nr 139, poz. 646 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 28, poz. 152),

2) ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny ( Dz. U. z 1969 r. Nr 13, poz. 95 , z 1982 r. Nr 40, poz. 271, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 72, poz. 422 i z 1992 r. Nr 24, poz. 101).

Art. 3. [Uchylenie przepisów dotyczących przedmiotów uregulowanych w Kodeksie]
§ 1. Z dniem wejścia w życie Kodeksu karnego tracą moc przepisy dotyczące przedmiotów w tym kodeksie unormowanych, chyba że przepisy tej ustawy stanowią inaczej.

§ 2. [2] Przepisu § 1 nie stosuje się do ustaw, które weszły w życie po dniu 6 czerwca 1997 r.

Art. 4. [Ustawy pozostawione w mocy]
Pozostawia się w mocy:

1) ustawę karną skarbową z dnia 26 października 1971 r. ( Dz. U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103 , z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 86, poz. 503, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 107, poz. 458, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 68, poz. 341, z 1994 r. Nr 43, poz. 160, Nr 126, poz. 615 i Nr 136, poz. 703, z 1995 r. Nr 132, poz. 641, z 1996 r. Nr 132, poz. 621, Nr 137, poz. 640 i Nr 152, poz. 720 oraz z 1997 r. Nr 71, poz. 449 i Nr 79, poz. 485),

2) ustawę z dnia 22 kwietnia 1964 r. w sprawie wstrzymania biegu przedawnienia w stosunku do sprawców najcięższych zbrodni hitlerowskich, popełnionych w okresie drugiej wojny światowej ( Dz. U. Nr 15, poz. 86 ),

3) ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytucie Pamięci Narodowej ( Dz. U. Nr 21, poz. 98 i z 1991 r. Nr 45, poz. 195).

Art. 5. [Przepisy pozostawione w mocy oraz zmienione]
§ 1. Pozostawia się w mocy następujące przepisy:

1) [3] (skreślony),

2) art. 300 § 2 i art. 482 § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. - Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502, z 1946 r. Nr 57, poz. 321, z 1950 r. Nr 34, poz. 312, z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z 1969 r. Nr 13, poz. 95, z 1988 r. Nr 41, poz. 326, z 1990 r. Nr 17, poz. 98 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 35, poz. 155, Nr 94, poz. 418 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 96, poz. 478 oraz z 1996 r. Nr 6, poz. 43),

3) art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 r. Nr 69, poz. 377 , z 1947 r. Nr 65, poz. 390, z 1948 r. Nr 18, poz. 124 i z 1949 r. Nr 32, poz. 238),

4) art. 4 ust. 2 , art. 6 ust. 2 i art. 8 dekretu z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 34, poz. 144, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1993 r. Nr 47, poz. 211 i z 1996 r. Nr 10, poz. 55),

5) art. 8 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu (Dz. U. Nr 27, poz. 169, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1991 r. Nr 107, poz. 460 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272),

6) [4] (skreślony),

7) art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych ( Dz. U. Nr 6, poz. 43 , z 1974 r. Nr 22, poz. 131, z 1983 r. Nr 6, poz. 35, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 76, poz. 451 i z 1997 r. Nr 6, poz. 31),

8) art. 74 ust. 3 i art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury ( Dz. U. Nr 10, poz. 48 , z 1983 r. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 56, poz. 322, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 5, poz. 24),

9) art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153, z 1984 r. Nr 53, poz. 272, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1996 r. Nr 45, poz. 199),

10) art. 239 , 240 , 241 ust. 2 , art. 243 oraz art. 244 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16 , Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153 i Nr 80, poz. 495),

11) art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1985 r. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i Nr 91, poz. 456 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 60, poz. 369),

12) art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117),

13) [5] (skreślony),

14) art. 452 ust. 2 i 3 oraz art. 453 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184 oraz z 1996 r. Nr 127, poz. 593),

15) art. 52 ust. 1 , art. 53 ust. 1 i 3 oraz art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 34, poz. 178 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775),

16) art. 37a , 37b , 43 , 44 ust. 2 oraz art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe ( Dz. U. Nr 5, poz. 24 , z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i z 1996 r. Nr 114, poz. 542),

17) [6] (skreślony),

18) art. 57 ust. 1a, 2 i 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych ( Dz. U. Nr 5, poz. 17 , z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1993 r. Nr 10, poz. 46 i z 1994 r. Nr 74, poz. 331),

19) art. 27a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ( Dz. U. Nr 21, poz. 91 , z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 128, poz. 602),

20) art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202, z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 64, poz. 406),

21) art. 25h ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 23, poz. 117, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 348, Nr 60, poz. 369 i Nr 75, poz. 471),

22) [7] (skreślony),

23) art. 90f ust. 2 , art. 90g , art. 90h ust. 2 , art. 90i ust. 2 oraz art. 90j ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272),

24) art. 75a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272),

25) [8] (skreślony),

26) art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236 i z 1997 r. Nr 82, poz. 518),

27) art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, z1996 r. Nr 1, poz. 2, Nr 24, poz. 110, Nr 61, poz. 283, Nr 75, poz. 355 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 82, poz. 518),

28) art. 66 i 67 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452, z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 152, Nr 43, poz. 272 i Nr 60, poz. 369),

29) art. 42 ust. 2 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 1992 r. o ochronie topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 100, poz. 498),

30) art. 23 ust. 2 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496),

31) art. 18 ust. 1-3 i art. 19 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi (Dz. U. Nr 129, poz. 598 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496),

32) art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 oraz art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz. U. Nr 127, poz. 584),

33) art. 115 ust. 2, art. 116 ust. 2 i 3 , art. 117 ust. 2 , art. 118 ust. 2 i art. 120-122 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 i Nr 43, poz. 170 oraz z 1997 r.Nr 43, poz. 272),

34) art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. Nr 27, poz. 96 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496),

35) art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1997 r. Nr 24, poz. 119 i Nr 79, poz. 484),

36) art. 54 i 55 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 i z 1996 r. Nr 156, poz. 775),

37) art. 38 ust. 2 , art. 39 ust. 2 , art. 40 ust. 2 oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. Nr 83, poz. 420 i Nr 118, poz. 574),

38) art. 53 i 54 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72 i Nr 60, poz. 369),

39) art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702),

40) art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów ( Dz. U. Nr 138, poz. 682 ),

41) art. 14 i 15 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ),

42) art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 102, poz. 475).

§ 2. Pozostawia się w mocy niżej wymienione przepisy z następującymi zmianami:

1) [9] (skreślony);

2) [10] (skreślony);

3) art. 300 § 1 , art. 301 , 302 § 1 i 2 , art. 303 , 304 , art. 482 § 1 , art. 483 , 484 § 1 i 2 oraz art. 485-488 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. - Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502, z 1946 r. Nr 57, poz. 321, z 1950 r. Nr 34, poz. 312, z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z 1969 r. Nr 13, poz. 95, z 1988 r. Nr 41, poz. 326, z 1990 r. Nr 17, poz. 98 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 35, poz. 155, Nr 94, poz. 418 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 96, poz. 478 oraz z 1996 r. Nr 6, poz. 43) otrzymują sankcje:

art. 300 § 1 i art. 482 § 1 - „podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”,

art. 301 - „podlega grzywnie albo karze pozbawienia wolności do roku”,

art. 302 § 1 i art. 484 § 1 - „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”,

art. 302 § 2 , art. 303 , art. 484 § 2 i art. 485 - „podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”,

art. 304 , 483 , 486 , 487 i 488 - „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”;

4) art. 61 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo czekowe (Dz. U. Nr 37, poz. 283) otrzymuje brzmienie:

„Art. 61. Kto wystawia czek, nie mając u trasata potrzebnego funduszu do rozporządzenia, lub po wystawieniu czeku rozporządza pokryciem, jeżeli skutkiem tego zapłata czeku nie nastąpiła, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”;

5) art. 4 ust. 1, art. 5 i art. 6 ust. 1 dekretu z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 34, poz. 144, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1993 r. Nr 47, poz. 211 i z 1996 r. Nr 10, poz. 55) otrzymują sankcje:

art. 4 ust. 1 i art. 5 - „podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do roku”,

art. 6 ust. 1 - „podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od roku do lat 5”;

6) w ustawie z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu (Dz. U. Nr 27, poz. 169, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1991 r. Nr 107, poz. 460 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272):

a) art. 3 , 4 i 5 ust. 1 , art. 6 ust. 1 i art. 7 otrzymują sankcje:

art. 3 ust. 1 , art. 4 ust. 2 , art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 - „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”,

art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 1 - „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”,

art. 7 - „podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”,

b) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nie podlega karze, kto przechowuje pochodzący z niedozwolonego wyrobu spirytus albo wyrób spirytusowy w nieznacznej ilości.”;

7) [11] (skreślony);

8) art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych ( Dz. U. Nr 6, poz. 43 , z 1974 r. Nr 22, poz. 131, z 1983 r. Nr 6, poz. 35, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 76, poz. 451 i z 1997 r. Nr 6, poz. 31) otrzymuje sankcję:

„podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”;

9) art. 74 ust. 1 i 2 , art. 75 i art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. Nr 10, poz. 48, z 1983 r. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 56, poz. 322, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 24) otrzymują sankcje:

art. 74 ust. 1 - „podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”,

art. 74 ust. 2 i art. 75 - „podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”,

art. 76 ust. 1 - „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”;

10) art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo lotnicze ( Dz. U. Nr 32, poz. 153 , z 1984 r. Nr 53, poz. 272, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1996 r. Nr 45, poz. 199) otrzymuje sankcję:

„podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”;

11) w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16 , Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153 i Nr 80, poz. 495):

a) art. 224 , 228 i 236 otrzymują sankcje:

art. 224 - „podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”,

art. 228 - „podlega karze pozbawienia wolności do lat 2”,

art. 236 - „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”,

b) art. 241 ust. 1 i art. 242 otrzymują brzmienie:

„Art. 241. 1. Kto w czasie mobilizacji lub wojny w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej:

1) nie zgłasza się do rejestracji albo nie stawia się przed komisją lekarską lub komisją poborową w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane,

2) nie zgłasza się w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony,

3) nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony,

4) nie dopełnia w określonym terminie wojskowego obowiązku meldunkowego,

5) zmienia miejsce pobytu bez uzyskania zezwolenia dowódcy jednostki wojskowej,

6) opuszcza terytorium Państwa lub przebywa za granicą bez zezwolenia organów wojskowych,

7) powoduje u siebie lub dopuszcza, by kto inny spowodował u niego, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia,

8) wprowadza w błąd właściwy organ,

9) będąc powołany do czynnej służby wojskowej nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.”,

„Art. 242. 1. Kto, w czasie mobilizacji lub wojny, wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie:

1) uchyla się od wykonania obowiązku świadczenia osobistego lub rzeczowego,

2) nie zawiadamia właściwego organu o rozporządzeniu nieruchomością lub rzeczą ruchomą przeznaczoną na cele świadczeń rzeczowych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto w czasie mobilizacji lub wojny utrudnia lub uniemożliwia wykonanie świadczenia osobistego lub rzeczowego.”;

12) art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia ( Dz. U. Nr 29, poz. 245 , z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1985 r. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i Nr 91, poz. 456 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 60, poz. 369) otrzymuje sankcję:

„podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”;

13) art. 121 ust. 1 i art. 123 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117) otrzymują sankcje:

art. 121 ust. 1 i art. 123 ust. 2 - „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”,

art. 123 ust. 1 - „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”;

14) art. 123-125 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 299) otrzymują sankcje:

art. 123 ust. 1 , art. 124 ust. 1 i art. 125 - „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”,

art. 123 ust. 2 i art. 124 ust. 2 - „podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 2”;

15) art. 452 ust. 1 i art. 453 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 35, poz. 230 , z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184 oraz z 1996 r. Nr 127, poz. 593) otrzymują sankcję:

„podlega grzywnie od 10 000 do 500 000 złotych”;

16) art. 52 ust. 2 , art. 53 ust. 2 , art. 54 ust. 2 i art. 55 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. Nr 38, poz. 173 , z 1989 r. Nr 34, poz. 178 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775) otrzymują sankcję:

„podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”;

17) art. 44 ust. 1, art. 45 , art. 46 ust. 1 i art. 47 -49a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe ( Dz. U. Nr 5, poz. 24 , z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i z 1996 r. Nr 114, poz. 542) otrzymują sankcję:

„podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”;

18) [12] (skreślony);

19) art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych ( Dz. U. Nr 5, poz. 17 , z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1993 r. Nr 10, poz. 46 i z 1994 r. Nr 74, poz. 331) otrzymuje sankcję:

„podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”;

20) art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ( Dz. U. Nr 21, poz. 91 , z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 128, poz. 602) otrzymuje sankcję:

„podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”;

21) art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 36, poz. 202 , z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 64, poz. 406) otrzymuje sankcję:

„podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”;

22) art. 25e-25g ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 23, poz. 117, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 348, Nr 60, poz. 369 i Nr 75, poz. 471) otrzymują sankcje:

art. 25e i art. 25f - „podlega grzywnie od 10 000 zł do 100 000 zł”,

art. 25g - „podlega grzywnie od 2 500 zł do 25 000 zł”;

23) [13] (skreślony);

24) art. 90f ust. 1, art. 90h ust. 1, art. 90i ust. 1 oraz art. 90j ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272) otrzymują sankcje:

art. 90f ust. 1, art. 90h ust. 1 i art. 90i ust. 1 - „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”,

art. 90j ust. 1 - „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”;

25) art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564 , z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272) otrzymuje sankcję:

„podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”;

26) [14] (skreślony);

27) art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz. U. Nr 55, poz. 236 i z 1997 r. Nr 82, poz. 518) otrzymuje sankcję:

„podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”;

28) art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz. U. Nr 55, poz. 234 , z 1994 r. Nr 43, poz. 163, z 1996 r. Nr 1, poz. 2, Nr 24, poz. 110, Nr 61, poz. 283, Nr 75, poz. 355 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 82, poz. 518) otrzymuje sankcję:

„podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”;

29) art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym ( Dz. U. Nr 105, poz. 452 , z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 152, Nr 43, poz. 272 i Nr 60, poz. 369) otrzymuje sankcję:

„podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”;

30) art. 42 ust. 1 i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 1992 r. o ochronie topografii układów scalonych ( Dz. U. Nr 100, poz. 498 ) otrzymują sankcję:

„podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”;

31) art. 52 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34 , z 1995 r. Nr 66, poz. 335 i Nr 142, poz. 701 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496) otrzymuje sankcje:

ust. 1 - „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”,

ust. 2 - „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”;

32) art. 23 ust. 1 i art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. Nr 47, poz. 211 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) otrzymują sankcję:

„podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”;

33) art. 158 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 45, poz. 205 , z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 297 i Nr 70, poz. 443) otrzymują sankcję:

„podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”;

34) art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi ( Dz. U. Nr 129, poz. 598 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) otrzymuje sankcję:

„podlega grzywnie do 10 000 złotych albo karze ograniczenia wolności”;

35) art. 20 , 21 , 22 ust. 1 i 3, art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz. U. Nr 127, poz. 584) otrzymują sankcje:

art. 20 ust. 1 i art. 22 ust. 1 - „podlega grzywnie od 10 000 zł do 5 000 000 zł i karze pozbawienia wolności do lat 3”,

art. 20 ust. 2 i art. 22 ust. 3 - „podlega grzywnie od 2 000 zł do 20 000 zł albo karze pozbawienia wolności do roku albo obu tym karom łącznie”,

art. 21 i 23 ust. 1 - „podlega grzywnie od 5 000 zł do 5 000 000 zł i karze pozbawienia wolności do lat 3”,

art. 24 ust. 1 - „podlega grzywnie od 1 000 zł do 100 000 zł”;

36) art. 115 ust. 1 i 3 , art. 116 ust. 1 i 4 , art. 117 ust. 1, art. 118 ust. 1 i art. 119 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 i Nr 43, poz. 170 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272) otrzymują sankcje:

art. 115 ust. 1, art. 116 ust. 1 , art. 117 ust. 1 i art. 118 ust. 1 - „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”,

art. 115 ust. 3 , art. 116 ust. 4 i art. 119 - „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”;

37) art. 118 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. Nr 27, poz. 96 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) otrzymują sankcje:

ust. 2 - „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”,

ust. 3 - „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”;

38) art. 90 i 91 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 oraz z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680) otrzymują sankcje:

art. 90 - „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”,

art. 91 - „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”;

39) art. 53 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111, poz. 535 ) otrzymuje sankcję:

„podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”;

40) art. 77-79 ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 183 i Nr 43, poz. 272) otrzymują sankcje:

art. 77 ust. 1 i 2 oraz art. 78 ust. 1 - „podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie”,

art. 78 ust. 2 i art. 79 - „podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”;

41) art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1997 r. Nr 24, poz. 119 i Nr 79, poz. 484) otrzymuje sankcję:

„podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”;

42) art. 56 i 57 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 i z 1996 r. Nr 156, poz. 775) otrzymują sankcje:

art. 56 ust. 1 - „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”,

art. 56 ust. 2 i art. 57 - „podlega grzywnie”;

43) art. 38 ust. 1 , art. 39 ust. 1 , art. 40 ust. 1 , art. 41 , art. 42 ust. 1 oraz art. 43 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. Nr 83, poz. 420 i Nr 118, poz. 574) otrzymują sankcje:

art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 - „podlega grzywnie do 5 000 000 zł i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5”,

art. 41 i art. 42 ust. 1 - „podlega grzywnie do 5 000 000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie”,

art. 40 ust. 1 - „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”,

art. 43 - „podlega grzywnie do 5 000 000 zł”;

44) art. 52 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie ( Dz. U. Nr 147, poz. 713 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72 i Nr 60, poz. 369) otrzymuje sankcję:

„podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”;

45) art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników ( Dz. U. Nr 142, poz. 702 ) otrzymuje sankcję:

„podlega grzywnie”;

46) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów ( Dz. U. Nr 138, poz. 682 ) otrzymuje sankcję:

„podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”;

47) art. 12 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ) otrzymuje sankcję:

„podlega grzywnie do 25 000 zł lub karze ograniczenia wolności”;

48) art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym ( Dz. U. Nr 102, poz. 475 ) otrzymuje sankcję:

„podlega grzywnie do 50 000 zł”;

49) art. 58 ust. 2 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152 ) otrzymuje sankcję:

„podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

50) [15] art. 34 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. Nr 70, poz. 443) otrzymują sankcje:

ust. 3 - „podlega grzywnie od 50.000 zł do 250.000 zł oraz karze pozbawienia wolności do lat 2”,

ust. 4 - „podlega grzywnie od 10.000 zł do 250.000 zł oraz karze pozbawienia wolności od roku do lat 10, ”;

51) [16] w ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668):

a) art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 1, art. 42, 43 ust. 1 i 2, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 3, art. 47, 48 ust. 2 i 3 oraz art. 49 ust. 1 otrzymują sankcje:

art. 40 ust. 2, art. 42 ust. 1 i art. 48 ust. 3 - „podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5”,

art. 41 ust. 1, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 3, art. 47 i 49 ust. 1 - „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”,

art. 42 ust. 2, art. 43 ust. 2 i art. 48 ust. 2 - „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”,

art. 43 ust. 1 - „podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”,

art. 43 ust. 3 - „podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 10”,

b) w art. 58 wyrazy „art. 102” zastępuje się wyrazami „art. 96-98”;

52) [17] art. 46 ust. 5 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) otrzymują sankcje:

art. 46 ust. 5 - „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”,

art. 48 ust. 2 - „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”;

53) [18] art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679) otrzymuje sankcję: „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”;

54) [19] art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) otrzymują sankcje:

art. 35 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 i 2 - „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”,

art. 35 ust. 2 - „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”;

55) [20] art. 165 ust. 1, art. 174 ust. 1, art. 175, 176 i 177 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669) otrzymują sankcje:

art. 165 ust. 1 - „podlega grzywnie do 1.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie”,

art. 174 ust. 1 i art. 176 ust. 2 - „podlega grzywnie do 5.000.000 zł i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5”,

art. 175 i 176 ust. 1 - „podlega grzywnie do 1.000.000 zł i karze pozbawienia wolności do lat 3”,

art. 177 ust. 1 - „podlega grzywnie do 5.000.000 zł i karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Art. 6. [Przepisy uchylone]
§ 1. Uchyla się art. 142-144 oraz art. 145 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 80, poz. 499), a w ich miejsce wprowadza się przepis oznaczony jako art. 141a w brzmieniu:

„Art. 141a. Przepisy art. 115 § 18 oraz art. 318 i 344 Kodeksu karnego mają odpowiednie zastosowanie do funkcjonariuszy Policji.”

§ 2. Uchyla się art. 125-127 oraz art. 128 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 70, poz. 443), a w ich miejsce wprowadza się przepis oznaczony jako art. 124a w brzmieniu:

„Art. 124a. Przepisy art. 115 § 18 oraz art. 318 i 344 Kodeksu karnego mają odpowiednie zastosowanie do funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.”

§ 3. Uchyla się art. 144-146 oraz art. 147 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153), a w ich miejsce wprowadza się przepis oznaczony jako art. 143a w brzmieniu:

„Art. 143a. Przepisy art. 115 § 18 oraz art. 318 i 344 Kodeksu karnego mają odpowiednie zastosowanie do funkcjonariuszy Straży Granicznej.”

§ 4. Art. 116 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( Dz. U. Nr 88, poz. 400 , z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) otrzymuje brzmienie:

„Art. 116. 1. Przepisy art. 115 § 18 oraz art. 318 i 344 Kodeksu karnego mają odpowiednie zastosowanie do strażaków.

2. Za czyn stanowiący wykroczenie, popełniony w wyniku wykonania polecenia służbowego, strażak ponosi odpowiedzialność tylko dyscyplinarną, chyba że wykonując polecenie służbowe umyślnie popełnia wykroczenie.”

§ 5. Uchyla się art. 59 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153), a w jego miejsce wprowadza się przepis oznaczony jako art. 58a w brzmieniu:

„Art. 58a. Przepisy art. 115 § 18 oraz art. 318 i 344 Kodeksu karnego mają odpowiednie zastosowanie do funkcjonariuszy Służby Więziennej.”

Art. 7. [Uchylenie ustawy o szczególnej odpowiedzialności karnej]
Traci moc obowiązującą art. 36 ustawy z dnia 10 maja 1985 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej ( Dz. U. Nr 23, poz. 101 ).

ROZDZIAŁ II

Przepisy karne

Art. 8. [Niewolnictwo i handel niewolnikami]

Kto powoduje oddanie innej osoby w stan niewolnictwa albo uprawia handel niewolnikami, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
Art. 9. [Bieg terminu przedawnienia niektórych przestępstw]
§ 1. Bieg terminu przedawnienia umyślnych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, wolności lub wymiarowi sprawiedliwości, zagrożonych karą pozbawienia wolności powyżej 3 lat, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych - w okresie od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 r. - w czasie lub w związku z pełnieniem ich funkcji, rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 1990 r. Przepis art. 4 § 1 Kodeksu karnego nie ma w takich wypadkach zastosowania.

§ 2. [21] W stosunku do sprawców czynów określonych w § 1 nie stosuje się wydanych przed dniem 7 grudnia 1989 r. przepisów ustaw i dekretów, które przewidują amnestię lub abolicję.

ROZDZIAŁ III

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 10. [Przepisy uchylone]

Traci moc ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o wyłączeniu niektórych ustaw o amnestii i abolicji wobec sprawców niektórych przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych w latach 1944-1989 ( Dz. U. Nr 89, poz. 400 ).

ROZDZIAŁ IV

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 11. [Zasady wymierzania grzywien]

§ 1. Grzywny przewidziane w ustawach szczególnych wymierza się według zasad przewidzianych w Kodeksie karnym .

§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy ustawy karnej skarbowej, a także wypadków, w których ustawa szczególna określa grzywnę kwotowo.

Art. 12. [Stosowanie przepisów Kodeksu karnego]
§ 1. Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na uchylone przepisy Kodeksu karnego , o którym mowa w art. 2 pkt 1, lub na uchylone przepisy ustawy szczególnej, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu karnego .

§ 2. W razie wątpliwości, czy ma być stosowane prawo dotychczasowe, czy Kodeks karny , stosuje się Kodeks karny .

Art. 13. [Stosowanie utrzymanych w mocy przepisów karnych]
Przy stosowaniu utrzymanych w mocy przepisów karnych:

1) zamiast przewidzianej kary śmierci orzeka się karę dożywotniego pozbawienia wolności,

2) [22] wszystkie kary orzeka się w granicach i na zasadach przewidzianych w Kodeksie karnym , z uwzględnieniem zasady, o której mowa w art. 11,

3) zamiast kar dodatkowych stosuje się odpowiednie środki karne.

Art. 14. [Orzekanie kar w sprawach zakończonych prawomocnym wyrokiem]
W sprawach zakończonych prawomocnym wyrokiem, w których kara nie została wykonana:

1) orzeczoną karę śmierci zamienia się na karę dożywotniego pozbawienia wolności,

2) grzywnę i karę ograniczenia wolności wykonuje się według zasad dotychczasowych,

3) do osób, którym wykonanie kary warunkowo zawieszono, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu karnego o warunkowym zawieszeniu wykonania kary,

4) do osób warunkowo zwolnionych, jak również do osób odbywających kary pozbawienia wolności stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu karnego o warunkowym zwolnieniu.

Art. 15. [Zasady stosowania przepisów o przedawnieniu i zatarciu skazania]
Do czynów popełnionych przed wejściem w życie Kodeksu karnego stosuje się przepisy tego kodeksu o przedawnieniu i zatarciu skazania, chyba że termin przedawnienia już upłynął.
Art. 16. [Właściwość sądu]
W sprawach określonych w art. 14, jeżeli postępowanie nie jest uregulowane innymi przepisami, orzeka na posiedzeniu sąd właściwy do wykonania kary; na postanowienie przysługuje zażalenie.
Art. 17. [Postępowanie w sprawach o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego albo na wniosek]
§ 1. W sprawach o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego albo na wniosek, popełnione przed dniem wejścia w życie Kodeksu karnego , co do których takiego oskarżenia lub wniosku wymaga Kodeks karny albo ustawy szczególne zawierają lub zawierały przepisy o takim trybie ścigania, postępowanie toczy się na zasadach określonych w Kodeksie karnym .

§ 2. Sprawa wszczęta przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez właściwego według dotychczasowych przepisów oskarżyciela toczy się dalej w tym samym trybie.

Art. 18. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 1998 r. [23]

[1] Art. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 160, poz. 1083). Zmiana weszła w życie 29 grudnia 1997 r.

[2] Art. 3 § 2 dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniającej ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 113, poz. 715). Zmiana weszła w życie 1 września 1998 r.

[3] Art. 5 § 1 pkt 1 skreślony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniającej ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 113, poz. 715). Zmiana weszła w życie 1 września 1998 r.

[4] Art. 5 § 1 pkt 6 skreślony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniającej ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 113, poz. 715). Zmiana weszła w życie 1 września 1998 r.

[5] Art. 5 § 1 pkt 13 skreślony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniającej ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 113, poz. 715). Zmiana weszła w życie 1 września 1998 r.

[6] Art. 5 § 1 pkt 17 skreślony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniającej ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 113, poz. 715). Zmiana weszła w życie 1 września 1998 r.

[7] Art. 5 § 1 pkt 22 skreślony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniającej ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 113, poz. 715). Zmiana weszła w życie 1 września 1998 r.

[8] Art. 5 § 1 pkt 25 skreślony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniającej ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 113, poz. 715). Zmiana weszła w życie 1 września 1998 r.

[9] Art. 5 § 2 pkt 1 skreślony przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniającej ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 113, poz. 715). Zmiana weszła w życie 1 września 1998 r.

[10] Art. 5 § 2 pkt 2 skreślony przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniającej ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 113, poz. 715). Zmiana weszła w życie 1 września 1998 r.

[11] Art. 5 § 2 pkt 7 skreślony przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniającej ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 113, poz. 715). Zmiana weszła w życie 1 września 1998 r.

[12] Art. 5 § 2 pkt 18 skreślony przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniającej ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 113, poz. 715). Zmiana weszła w życie 1 września 1998 r.

[13] Art. 5 § 2 pkt 23 skreślony przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniającej ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 113, poz. 715). Zmiana weszła w życie 1 września 1998 r.

[14] Art. 5 § 2 pkt 26 skreślony przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniającej ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 113, poz. 715). Zmiana weszła w życie 1 września 1998 r.

[15] Art. 5 § 2 pkt 50 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniającej ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 113, poz. 715). Zmiana weszła w życie 1 września 1998 r.

[16] Art. 5 § 2 pkt 51 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniającej ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 113, poz. 715). Zmiana weszła w życie 1 września 1998 r.

[17] Art. 5 § 2 pkt 52 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniającej ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 113, poz. 715). Zmiana weszła w życie 1 września 1998 r.

[18] Art. 5 § 2 pkt 53 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniającej ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 113, poz. 715). Zmiana weszła w życie 1 września 1998 r.

[19] Art. 5 § 2 pkt 54 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniającej ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 113, poz. 715). Zmiana weszła w życie 1 września 1998 r.

[20] Art. 5 § 2 pkt 55 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniającej ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 113, poz. 715). Zmiana weszła w życie 1 września 1998 r.

[21] Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 1999 r. (Dz.U. Nr 61, poz. 680) art. 9 § 2 jest zgodny z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP.

[22] Art. 13 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniającej ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 113, poz. 715). Zmiana weszła w życie 1 września 1998 r.

[23] Art. 18 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 160, poz. 1083). Zmiana weszła w życie 29 grudnia 1997 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1997-08-02
  • Data wejścia w życie: 1998-09-01
  • Data obowiązywania: 2023-10-01
Jest zmieniany przez:
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA