REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1990 nr 73 poz. 431

USTAWA

z dnia 19 lipca 1990 r.

o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Obrót hurtowy napojami alkoholowymi prowadzą w kraju podmioty gospodarcze, które uzyskają zezwolenie Ministra Rynku Wewnętrznego. Do zezwoleń stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324 oraz z 1890 r. Nr 26, poz. 149 i Nr 34, poz. 198), z tym że odmowa wydania zezwolenia, jego cofnięcie lub ograniczenie zakresu działalności w stosunku do wniosku może nastąpić takie ze względu na zagrożenie porządku publicznego.",

b) ust. 3 skreśla się;

2) w art. 10 w ust. 2 wyrazy "nie wyższych jednak niż o 25% ceny detalicznej, z wyłączeniem niektórych przedsiębiorstw turystycznych, które określa Przewodniczący Głównego Komitetu Turystyki w porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego i Usług, Ministrem Finansów i Ministrem do Spraw Cen" skreśla się;

3) w art. 14 w ust. 1 pkt 5 skreśla się.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie 30 dnia od daty ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: W. Jaruzelski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1990-10-29
  • Data wejścia w życie: 1990-11-29
  • Data obowiązywania: 1990-11-29
  • Z mocą od: 1990-11-29

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA