REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1992 nr 24 poz. 101

USTAWA

z dnia 28 lutego 1992 r.

o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach nieletnich

Tekst pierwotny
Art. 1. [Kodeks karny]
W Kodeksie karnym wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w § 3 wyrazy „1 000 000 złotych” zastępuje się wyrazami „5 000 000 złotych”;

2) w art. 36:

a) w § 1 wyrazy „od 200 000 do 5 000 000 złotych” zastępuje się wyrazami „od 500 000 do 25 000 000 złotych”,

b) w § 2 wyrazy „od 200 000 do 50 000 000 złotych” zastępuje się wyrazami „od 500 000 do 250 000 000 złotych”;

3) w art. 37 w § 1 wyrazy „500 000 złotych” zastępuje się wyrazami „2 500 000 złotych”, a wyrazy „od 10 000 do 30 000 złotych” - wyrazami „od 25 000 do 150 000 złotych”;

4) w art. 59 w § 3 wyrazy „od 50 000 do 500 000 złotych” zastępuje się wyrazami „od 125 000 do 2 500 000 złotych”;

5) w art. 59a wyrazy „od 50 000 do 500 000 złotych” zastępuje się wyrazami „od 125 000 do 2 500 000 złotych”;

6) w art. 83 w § 3 wyrazy „od 10 000 do 30 000 złotych” zastępuje się wyrazami „od 25 000 do 150 000 złotych”;

7) w art. 84 w § 2 wyrazy „od 150 000 do 450 000 złotych” zastępuje się wyrazami „od 375 000 do 2 250 000 złotych”;

8) w art. 178 w § 3 wyrazy „od 50 000 do 500 000 złotych” zastępuje się wyrazami „od 125 000 do 2 500 000 złotych”.

Art. 2. [Przepisy wprowadzające Kodeks karny]
W ustawie z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 13, poz. 95, z 1982 r. Nr 40, poz. 271, z 1985 r. Nr 23, poz. 100 i z 1990 r. Nr 72, poz. 422) w art. X:

1) w § 2 wyrazy „do 500 000 000 złotych” zastępuje się wyrazami „do 2 500 000 000 złotych”;

2) w § 3 wyrazy „od 500 000 do 100 000 000 złotych” zastępuje się wyrazami „od 1 250 000 do 500 000 000 złotych”.

Art. 3. [Kodeks postępowania karnego]
W Kodeksie postępowania karnego wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 w § 2 wyrazy „do 100 000 złotych” zastępuje się wyrazami „do 500 000 złotych”;

2) w art. 242 w § 1 wyrazy „do 200 000 złotych” zastępuje się wyrazami „do 1 000 000 złotych”;

3) w art. 419 w § 1 w pkt 3 wyrazy „1 000 000 złotych” zastępuje się wyrazami „5 000 000 złotych”;

4) w art. 422 w § 2 wyrazy „500 000 złotych” zastępuje się wyrazami „2 500 000 złotych”;

5) w art. 447 w § 1 w pkt 2 wyrazy „1 000 000 złotych” zastępuje się wyrazami „5 000 000 złotych”;

6) w art. 450 wyrazy „5 000 000 złotych” zastępuje się wyrazami „25 000 000 złotych”;

7) w art. 454c w § 1 wyrazy „do 2 000 000 złotych” zastępuje się wyrazami „do 10 000 000 złotych”.

Art. 4. [Kodeks wykroczeń]
W Kodeksie wykroczeń wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 wyrazy „1 000 000 złotych” zastępuje się wyrazami „5 000 000 złotych”;

2) w art. 10 w § 2 wyrazy „od 10 000 do 30 000 złotych” zastępuje się wyrazami „od 25 000 do 150 000 złotych”;

3) w art. 23 wyrazy „od 150 000 do 450 000 złotych” zastępuje się wyrazami „od 375 000 do 2 250 000 złotych”;

4) w art. 24 w § 1 wyrazy „od 20 000 do 1 000 000 złotych” zastępuje się wyrazami „od 50 000 do 5 000 000 złotych”;

5) w art. 25 w § 1 wyrazy „100 000 złotych” zastępuje się wyrazami „500 000 złotych”, a wyrazy „od 10 000 do 30 000 złotych” - wyrazami „od 25 000 do 150 000 złotych”;

6) w art. 37 wyrazy „200 000 złotych” zastępuje się wyrazami „1 000 000 złotych”.

Art. 5. [Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia]
W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 63 w § 2 wyrazy „od 5 000 do 50 000 złotych” zastępuje się wyrazami „od 12 500 do 250 000 złotych”;

2) w art. 64 w § 1 wyrazy „od 10 000 do 250 000 złotych” zastępuje się wyrazami „od 25 000 do 1 250 000 złotych”;

3) w art. 66 w § 1 wyrazy „od 10 000 do 200 000 złotych” zastępuje się wyrazami „od 25 000 do 500 000 złotych”;

4) w art. 136 w § 1 wyrazy „od 5 000 do 30 000 złotych” zastępuje się wyrazami „od 12 500 do 150 000 złotych”, a wyrazy „do 50 000 złotych” - wyrazami „do 250 000 złotych”.

Art. 6. [Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich]
W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228) w art. 8 w § 1 wyrazy „od 500 do 5 000 złotych” zastępuje się wyrazami „od 200 000 do 1 000 000 złotych”.
Art. 7. [Przepisy dotychczasowe]
1. Ilekroć przepisy ustaw obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy przewidują za przestępstwo:

1) inne granice grzywny niż wynikające z przepisów części ogólnej Kodeksu karnego, ustala się je w wysokości:

a) dwu i półkrotnej dotychczasowej granicy dolnej,

b) pięciokrotnej dotychczasowej granicy górnej;

2) inne granice nawiązki albo określają wartość kwotową mienia, towaru lub wyrządzonej szkody, ustala się je w wysokości:

a) dwu i półkrotnej dotychczasowej granicy dolnej,

b) pięciokrotnej dotychczasowej granicy górnej.

2. Ilekroć przepisy ustaw obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem art. 5 pkt 3, przewidują za wykroczenia:

1) inne granice grzywny niż wynikające z przepisów części ogólnej Kodeksu wykroczeń, ustala się je w wysokości:

a) dwu i półkrotnej dotychczasowej granicy dolnej,

b) pięciokrotnej dotychczasowej granicy górnej;

2) inne granice nawiązki albo określają wartość kwotową mienia, towaru lub wyrządzonej szkody, ustala się je w wysokości:

a) dwu i półkrotnej dotychczasowej granicy dolnej,

b) pięciokrotnej dotychczasowej granicy górnej.

Art. 8. [Delegacja]
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi sposób dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organy właściwe w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych.
Art. 9. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA