| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 grudnia 1993 r.

w sprawie typów aptek, zakresu i rodzaju czynności należących do aptek poszczególnych typów oraz wymogów dotyczących lokalu i wyposażenia aptek.

Na podstawie art. 47 w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452 oraz z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przepisy art. 36 ustawy, powoływane w rozporządzeniu bez bliższego określenia, oznaczają przepisy ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452 oraz z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211).
§ 2.
Apteki w resorcie obrony narodowej są przeznaczone do zaopatrywania wojskowych zakładów opieki zdrowotnej i innych jednostek organizacyjnych wojskowej służby zdrowia oraz osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych tych zakładów i jednostek w leki i inne środki farmaceutyczne, materiały medyczne oraz inne środki dopuszczone do obrotu w aptekach.
§ 3.
W resorcie obrony narodowej działają apteki następujących typów:

1) apteki lecznictwa otwartego:

a) typu A – przeznaczone do zaopatrywania osób uprawnionych w leki gotowe, leki recepturowe i inne środki farmaceutyczne, materiały medyczne oraz inne środki dopuszczone do obrotu w aptekach, a także do prowadzenia szkolenia zawodowego farmaceutów i innych pracowników medycznych wojskowej służby zdrowia; mogą one również zaopatrywać wojskowe zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki organizacyjne wojskowej służby zdrowia,

b) typu B – przeznaczone do zaopatrywania osób uprawnionych w leki gotowe, leki recepturowe i inne środki farmaceutyczne, materiały medyczne oraz inne środki dopuszczone do obrotu w aptekach; mogą one również zaopatrywać wojskowe zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki organizacyjne wojskowej służby zdrowia;

2) apteki szpitalne:

a) typu I – przeznaczone do zaopatrywania w leki gotowe, leki recepturowe i inne środki farmaceutyczne oraz materiały medyczne osób przebywających na leczeniu w wojskowych zakładach opieki zdrowotnej, w których zostały utworzone, a także do wytwarzania płynów infuzyjnych oraz prowadzenia szkolenia zawodowego farmaceutów i innych pracowników medycznych wojskowej służby zdrowia; mogą one również zaopatrywać pozostałe wojskowe zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki organizacyjne wojskowej służby zdrowia,

b) typu II – przeznaczone do zaopatrywania w leki gotowe, leki recepturowe i inne środki farmaceutyczne oraz materiały medyczne osób przebywających na leczeniu w wojskowych zakładach opieki zdrowotnej, w których zostały utworzone; mogą one również zaopatrywać pozostałe wojskowe zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki organizacyjne wojskowej służby zdrowia.

§ 4.
1. Apteki lecznictwa otwartego:

1) typu A – wykonują zadania i czynności określone w art. 36 ustawy,

2) typu B – wykonują zadania i czynności określone w art. 36 ustawy, z wyjątkiem czynności wymienionych w art. 36 ust. 2 pkt 4 ustawy.

2. Apteki szpitalne:

1) typu I – wykonują zadania i czynności określone w art. 36 ustawy,

2) typu 11 – wykonują zadania i czynności określone w art. 36 ustawy, z wyjątkiem czynności wymienionych w art. 36 ust. 2 pkt 4 ustawy.

§ 5.
1. Apteka lecznictwa otwartego typu A powinna posiadać powierzchnię funkcjonalną nie mniejszą niż 100 m2, stanowiącą wydzielony lokal składający się z:

1) izby ekspedycyjnej,

2) izby recepturowej,

3) magazynu (magazynów) zapewniającego prawidłowe przechowywanie środków farmaceutycznych i materiałów medycznych (rozdział według rodzajów leków),

4) zmywalni z suszarką,

5) pomieszczenia administracyjno-socjalnego,

6) pomieszczenia lub wydzielonego miejsca w izbie recepturowej do aseptycznego sporządzania leków.

7) pomieszczenia aparaturowego (destylator, suszarka, autoklaw),

8) pomieszczenia do prowadzenia zajęć szkoleniowych.

2. Apteka lecznictwa otwartego typu B powinna posiadać powierzchnię funkcjonalną nie mniejszą niż 80 m2, stanowiącą wydzielony lokal składający się z pomieszczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1–5, a ponadto z pomieszczenia na obudowany destylator.

3. Apteka szpitalna powinna posiadać powierzchnię funkcjonalną uzależnioną od liczby łóżek szpitalnych, przyjmując 0,5 m2–1,0 m2 powierzchni na 1 łóżko szpitalne, w zależności od rodzaju świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital oraz rozmiaru i asortymentu sporządzanych i wytwarzanych środków farmaceutycznych.

4. Apteka szpitalna typu I powinna posiadać następujące pomieszczenia:

1) izbę ekspedycyjną,

2) izbę recepturową,

3) magazyn (magazyny) zapewniający prawidłowe przechowywanie środków farmaceutycznych i materiałów medycznych,

4) zmywalnię z suszarką,

5) destylatornię,

6) sterylizatornię,

7) komorę przyjęć leków,

8) pracownię płynów infuzyjnych,

9) laboratorium analityczne, .

10) pomieszczenie do prowadzenia zajęć szkoleniowych,

11) pomieszczenie administracyjno-socjalne.

5. Apteka szpitalna typu II powinna posiadać pomieszczenia wymienione w ust. 4 pkt 1–7 i 11.

§ 6.
1. Podstawowe wyposażenie apteki lecznictwa otwartego stanowią:

1) stół ekspedycyjny odpowiednio osłonięty w sposób zapobiegający dostępowi osób nie zatrudnionych w aptece do środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.

2) szafy ekspedycyjne,

3) regały (szafy) magazynowe i podesty,

4) lodówka (szafa chłodnicza) przeznaczona wyłącznie do przechowywania leków,

5) wagi wielozakresowe,

6) szafa metalowa na środki odurzające,

7) szkło, naczynia i utensylia recepturowe.

2. Apteka lecznictwa otwartego typu A powinna posiadać ponadto lożę do jałowego sporządzania leków.

§ 7.
1. Podstawowe wyposażenie apteki szpitalnej stanowią:

1) stół ekspedycyjny,

2) szafy ekspedycyjne,

3) regały (szafy) magazynowe i podesty,

4) stół recepturowy,

5) loża do jałowego sporządzania leków,

6) stół laboratoryjny,

7) digestorium,

8) destylator,

9) szafa chłodnicza (lodówka),

10) wagi wielozakresowe,

11) szafa metalowa na środki odurzające,

12) szkło, naczynia i utensylia recepturowe.

2. Apteka szpitalna typu I powinna posiadać ponadto:

1) zestaw do rozpuszczania, sączenia i rozlewania płynów infuzyjnych,

2) zestaw do rozpuszczania, sączenia i rozlewania koncentratów,

3) sterylizator.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: P. Kołodziejczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

decyzje-IT.pl

decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »