| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW

z dnia 6 stycznia 1994 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1993 r. Nr 60, poz. 279 i Nr 129, poz. 598) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Do dnia 31 stycznia 1994 r. ustanawia się kontyngent wartościowy w wysokości 833,3 mld zł na przywóz towarów wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, dla których ustala się preferencyjne zerowe stawki celne.

2. Kontyngent celny, o którym mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie do towarów przeznaczonych do montażu przemysłowego nowych pojazdów samochodowych i innych mechanicznych objętych pozycjami nr 8701, 8702, 8703, 8704 i 8705 taryfy celnej, dokonywanego w zakładzie montującym lub produkującym te pojazdy, pod warunkiem że pojazdy będą montowane przemysłowo na podstawie licencji nabytej od zagranicznego licencjodawcy.

3. Przez użyte w ust. 2 określenie "montaż przemysłowy" rozumie się montaż w skali rocznej:

1) nie mniej niż 1000 pojazdów - w przypadku pojazdów objętych pozycjami nr 8701 (z wyłączeniem 8701 20), 8703 i 8704 (o ładowności do 5000 kg) taryfy celnej,

2) nie mniej niż 200 pojazdów - w przypadku pojazdów objętych pozycjami nr 8701 20, 8702 i 8704 (o ładowności większej niż 5000 kg) oraz pojazdów objętych pozycją nr 8705 taryfy celnej.

§ 2.
1. Do dnia 31 stycznia 1994 r. ustanawia się kontyngent wartościowy w wysokości 3,3 mld zł na przywóz towarów wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, dla których ustala się preferencyjne zerowe stawki celne.

2. Kontyngent celny, o którym mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie do towarów stanowiących wyposażenie zakładów montujących lub produkujących, w których dokonywany jest montaż przemysłowy nowych pojazdów samochodowych i innych mechanicznych, objętych pozycjami nr 8701,8702,8703,8704 i 8705 taryfy celnej, na podstawie licencji nabytej od zagranicznego licencjodawcy.

§ 3.
W razie wykorzystania towarów, o których mowa w § 1 i 2, w celach innych niż określone w § 1 ust. 2 i 3 oraz w § 2 ust. 2, cło jest wymierzane i pobierane na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 4.
§ 4.
W zakresie uregulowanym w § 1 i 2 nie stosuje się stawek celnych określonych w taryfie celnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 128, poz. 591).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 3 stycznia 1994 r.

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 6 stycznia 1994 r. (poz. 16)

Załącznik nr 1

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

1

2

3

4010

 

 

 

ex 4010 1000 0

Pasek klinowy

4011

 

 

 

ex 4011 1000 0

Opona

4016

 

 

 

ex 4016 93 90 0

Pierścień uszczelniający kanty

 

 

Uszczelnienia

 

ex 4016 99 51 0

Tulejki elastyczne metalowo-gumowe

 

ex 4016 99 59 0

Różne elementy gumowe

7009

 

 

 

ex 700910 00 0

Lusterko wsteczne

7210

 

 

 

ex 7210 31 90 0

Blachy ocynkowane

 

ex 7210 49 90 0

Blachy ocynkowane

7215

 

 

 

ex 7215 10 00 0

Pręty ze stopu stali obrobione na ciepło

 

ex 7215 20 90 0

Pręty ze stopu stali obrobione na ciepło

7228

 

 

 

ex 7228 30 89 0

Pręty ze stopu stali obrobione na ciepło

7318

 

 

 

ex 7318 15 90 0

Śruby

7320

 

 

 

ex 7320 20 20 0

Sprężyny do zawieszenia

7326

 

 

 

ex 732619 90 0

Elementy zgrzewane na zimno

8407

 

 

 

ex 8407 32 10 0

Silniki do napędu pojazdów o pojemności cylindra powyżej 50 cm3, lecz nie przekraczającej 125 cm3

 

 

 

ex 8407 32 90 0

Silniki do napędu pojazdów o pojemności cylindra powyżej 125 cm3, lecz nie przekraczającej 250 cm3

8409

 

 

 

ex 8409 91 00 0

Gniazdo zaworów ssących (wydechowych)

 

 

Pierścień uszczelniający i smarujący tłoka

 

 

Kadłub silnika nie obrobiony

 

 

Korbowód silnika kompletny

 

 

Pokrywy kadłuba silnika spiekane i nie

 

 

Gaźnik/układ zasilania

 

 

Półpanewki korbowodowe

 

 

Tłok silnika klasy A/B/C

 

 

Zawór ssący i wydechowy

 

 

Popychacz hydrauliczny

8413

 

 

 

ex 8413 30 90 0

Elektryczna pompa paliwa (wersja ekologiczna)

 

ex 8413 81 90 0

Pompa hamulcowa

8414

 

 

 

ex 8414 59 30 0

Wentylator elektryczny ze wspornikiem

8421

 

 

 

ex 8421 23 90 0

Filtr oleju

 

 

Filtr paliwa i filtr oparów

 

ex 8421 99 00 0

Wkład filtra

8482

 

 

 

ex 8482 10 10 0

Łożyska

 

ex 8482 10 90 0

 

 

ex 8482 20 00 0

 

 

ex 8482 30 00 0

 

 

ex 8482 40 00 0

 

 

ex 8482 50 00 0

 

 

ex 8482 80 00 0

 

8483

 

 

 

ex 8483 10 41 0

Wał korbowy żeliwny

 

ex 8483 10 51 0

Wał korbowy ze stali formowanej

 

ex 8483 10 53 0

Wał korbowy ze stali formowanej

8511

 

 

 

ex 8511 10 90 0

Świece zapłonowe

 

ex 8511 30 90 0

Cewka

 

 

Rozdzielacz zapłonu

 

ex 8511 40 90 0

Rozrusznik

 

ex 8511 50 90 0

Alternator

8512

 

 

 

ex 8512 20 00 0

Kierunkowskaz elektryczny

 

ex 8512 30 00 0

Sygnał dźwiękowy

 

ex 8512 40 00 0

Zespół wycieraczki tylnej z silniczkiem

 

 

Pióro wycieraczki

 

 

Wycieraczka z silniczkiem

8529

 

 

 

ex 8529 10 20 0

Antena radia

9026

 

 

 

ex 9026 80 99 0

Sonda lambda

9029

 

 

 

ex 902910 90 0

Licznik kilometrów

9031

 

 

 

ex 9031 80 39 0

Czujnik ciśnienia

9032

 

 

 

ex 903210 99 0

Termostat kompletny

 

ex 9032 89 90 0

Centralka

 

ex 9032 90 90 0

Moduł elektroniczny centralki

 

 

Czujnik elektromagnetyczny

 

 

Zespół elektronicznego sterowania zapłonem

 

 

Czujnik zapłonu

9104

 

 

 

ex 9104 00 90 0

Zegarek cyfrowy

9613

 

 

 

ex 9613 80 00 0

Zapalniczka

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

1

2

3

8454

8454

Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny odlewnicze w rodzaju stosowanych w hutnictwie

 

 

lub w odlewniach metali:

 

8454 90 00 0

- Części

8467

8467

Narzędzia do pracy ręcznej, pneumatyczne lub z własnym silnikiem nieelektrycznym:

 

 

- Pneumatyczne:

 

8467 11

- - Obrotowe (także kombinowane obrotowo-udarowe):

 

8467 11 10 0

- - - Do obróbki metalu

 

8467 11 90 0

- - - Pozostałe

 

8467 19

- - Pozostałe:

 

8467 19 90 0

- - - Pozostałe

 

 

- Pozostałe narzędzia:

 

8467 89 00 0

- - Pozostałe

 

 

- Części:

 

8467 92 00 0

- - Narzędzi pneumatycznych

 

8467 99 00 0

- - Pozostałe

8515

8515

Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego, twardego oraz spawania, także do cięcia metodą elektryczną (łącznie z ogrzewanym elektrycznie gazem). metodą laserową lub za pomocą wiązki światła, lub fotonów, metodą ultradźwiękową, za pomocą wiązki elektronów, impulsów magnetycznych lub łuku plazmowego; maszyny i aparaty do natryskiwania na gorąco metali lub spiekanych węglików metali:

 

8515 90 00 0

- Części

9017

9017

Przyrządy kreślarskie lub obliczeniowe (np. urządzenia kreślące, pantografy, kątomierze, zestawy kreślarskie, suwaki logarytmiczne, tarcze rachunkowe); ręczne przyrządy do pomiaru długości (np. pręty i taśmy miernicze, mikrometry, suwaki) nie wymienione ani nie uwzględnione w innych miejscach niniejszego działu:

 

9017 30

- Mikrometry, suwmiarki i sprawdziany:

 

9017 30 90 0

- - Pozostałe

 

9017 80

- Pozostałe przyrządy:

 

9017 80 10 0

- - Łaty i taśmy miernicze, przymiary

 

9017 80 90 0

- - Pozostałe

9031

9031

Przyrządy, aparaty i urządzenia kontrolno-pomiarowe, nie wyszczególnione i nie uwzględnione w innych miejscach niniejszego działu; projektory profilowe:

 

9031 20 00 0

- Stanowiska badawcze

 

9031 80

- Pozostałe przyrządy, aparaty i urządzenia:

 

 

- - Pozostałe:

 

 

- - - Elektroniczne:

 

9031 80 39 0

- - - - Pozostałe

 

 

- - - Pozostałe:

 

9031 80 99 0

- - - - Pozostałe

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »