reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 1 lutego 1994 r.

w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia. Statut podlega zaopiniowaniu przez Radę do Spraw Badań i Certyfikacji po jej powołaniu.
§ 2.
 Dyrektor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji może w uzasadnionych wypadkach łączyć, przekształcać lub znosić komórki organizacyjne wymienione w statucie, zawiadamiając o tym Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów.
§ 3.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak

Załącznik 1. [STATUT POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 1 lutego 1994 r. (poz. 57)

STATUT POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

§ 1. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, zwane dalej "Centrum", działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250), wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, uchwałami i postanowieniami Rady do Spraw Badań i Certyfikacji.

§ 2. 1. Dyrektor Centrum kieruje działalnością Centrum i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Do realizacji zadań Dyrektor Centrum powołuje dwóch zastępców, dyrektorów oraz kierowników komórek organizacyjnych, a także pracowników samodzielnych stanowisk pracy.

3. Dyrektor Centrum może upoważniać osoby, o których mowa w ust. 2, do podejmowania decyzji w jego imieniu, w określonych przez niego sprawach.

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, działają w ramach struktury i zakresu spraw określonych przez Dyrektora Centrum i ponoszą przed nim odpowiedzialność za podejmowane działania i decyzje.

§ 3. Przy Centrum działają następujące organy kolegialne:

1) Rada do Spraw Badań i Certyfikacji,

2) Komitety Techniczne do Spraw:

- Akredytacji,

- Certyfikacji,

- Badań,

3) Komitet Odwoławczy.

§ 4. Przy Centrum działają kluby, których działalność jest związana z problematyką jakości, akredytacji, certyfikacji i badań.

§ 5. W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. Sekretariat Dyrektora,

2. Biuro Kadr,

3. Biuro Prawno-Organizacyjne,

4. Biuro Współpracy z Zagranicą,

5. Zespół Pełnomocnika Dyrektora do Spraw Systemu PEAR,

6. Zespół Informatyki, Sprawozdawczości i Analiz,

7. Zespół Wydawnictw i Marketingu,

8. Dział Ekonomiczny,

9. Dział Administracyjno-Gospodarczy,

10. Samodzielne Stanowisko do Spraw Inwestycji,

11. Dział Finansowo-Księgowy,

12. Zespół do Spraw Żywności,

13. Oddział w Gdańsku,

14. Oddział w Pile,

15. Biuro do Spraw Akredytacji,

16. Zespół Akredytacji Laboratoriów Badawczych,

17. Zespół Akredytacji Jednostek Certyfikujących,

18. Zespół Szkolenia i Certyfikacji Auditorów,

19. Zespół Systemów Jakości.

20. Sekretariat Klubów,

21. Biuro do Spraw Badań,

22. Laboratorium Chemiczne z filiami w Jaśle i Olsztynie,

23. Laboratorium Elektrotechniczne,

24. Laboratorium Mechaniczne,

25. Laboratorium Materiałów Budowlanych i Produktów Naftowych Gdańsku,

26. Laboratorium Nawozów Sztucznych w Pile,

27. Biuro do Spraw Certyfikacji,

28. Zespół Elektrotechniki,

29. Zespół Elektroniki,

30. Zespół Materiałów Budowlanych i Produktów Naftowych w Gdańsku,

31. Zespół Ogólny,

32. Zespół Przemysłu Chemicznego,

33. Zespół Przemysłu Spożywczego,

34. Zespół Nawozów Sztucznych w Pile,

35. Zespół Certyfikacji Systemów Jakości,

36. Zespół Inspekcji.

§ 6. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Centrum oraz tryb jego pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Centrum.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama