reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 lutego 1994 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1993 r. Nr 60, poz. 279 i Nr 129, poz. 598) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do dnia 31 grudnia 1994 r. ustanawia się kontyngenty wartościowe w wysokości 56.280,3 tys. ECU na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustala się preferencyjne zerowe stawki celne.
§ 2.
W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w taryfie celnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 128, poz. 591).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY CELNE]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 lutego 1994 r. (poz. 87)'

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY CELNE

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Wartość
(tys. ECU)

1

2

3

4

3006

3006

Produkty farmaceutyczne wymienione w uwadze 3 do tego działu:

 

 

3006 10

– Sterylny katgut chirurgiczny, podobne sterylne materiały do zszywania i sterylne materiały przylepne do chirurgicznego zamykania ran, sterylne opatrunki i tampony; sterylne środki absorpcyjne, chirurgiczne lub stomatologiczne do tamowania krwawienia:

 

 

3006 10 10 0

– – Sterylny katgut chirurgiczny

18

 

3006 10 90 0

– – Pozostałe

10

ex

3006 10 90 0

Zużywalne materiały śródoperacyjne (hyolon, spongostan, nici)

 

 

3006 40 00 0

– Cementy dentystyczne lub inne wypełniacze; cement do rekonstrukcji kości

 

ex

3006 40 00 0

Cement do rekonstrukcji kości zwykły i z gentamycyną

135

3822

3822 00 00 0

Złożone odczynniki lub reagenty laboratoryjne, inne niż z pozycji nr 3002 lub 3006

 

ex

3822 00 00 0

Testy do hemochromów

90

ex

3822 00 00 0

Testy do oznaczania glikemii, fruktozaminy, białka HbA1C we krwi oraz albuminy w moczu

250

8419

8419

Maszyny, instalacje lub sprzęt laboratoryjny, z podgrzewaniem elektrycznym lub bez, do poddawania materiałów procesom wymagającym zmiany temperatury, takim jak: grzanie, gotowanie, prażenie, destylowanie, rektyfikowanie, sterylizowanie, pasteryzowanie, poddawanie działaniu pary wodnej, suszenie, odparowywanie, parowanie, skraplanie lub chłodzenie, inne niż urządzenia lub instalacje w rodzaju stosowanych do celów domowych; urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne:

 

 

 

– Urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne:

 

 

8419 20 00 0

– Sterylizatory medyczne, chirurgiczne lub laboratoryjne

 

ex

8419 20 00 0

Sterylizatory medyczne dla wzorcowych pracowni stomatologicznych (przeciwwskazania AIDS)

500

8421

8421

Wirówki, także suszarki wirówkowe; urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów:

– Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy:

560

 

8421 21

– – Do filtrowania lub oczyszczania wody:

 

8421 21 90 0

– – – Pozostałe

ex

8421 21 90 0

Aparatura do uzdatniania wody dla stacji dializ

8543

8543

Elektryczne maszyny i urządzenia wykonujące indywidualne funkcje, nie wyszczególnione ani nie uwzględnione w innych miejscach tego działu:

1500

ex

8543 10 00 0

8543 10 00 0

– Akceleratory cząstek

Akcelerator 20 MeV

9004

9004

9004 90 00 0

Okulary, gogle itp., okulary korekcyjne, ochronne lub do innych celów:

– Pozostałe

 

ex

9004 90 00 0

Okulary z lupą do operacji wieńcowych

40

9010

9010

Urządzenia i sprzęt dla laboratoriów fotograficznych (i filmowych) włącznie z urządzeniami do rzutowania masek obwodów scalonych elektronicznych na warstwę światłoczułą pokrywającą obrabiany materiał półprzewodnikowy, nie wymienione ani nie uwzględnione w innych miejscach niniejszego działu; negatywoskopy; ekrany projekcyjne:

 

 

9010 10 00 0

– Urządzenia i wyposażenie do automatycznego wywoływania filmów fotograficznych i filmowych, papieru fotograficznego w zwojach lub do automatycznego wykonywania odbitek z wywołanych filmów na zwojach papieru fotograficznego

 

ex

9010 10 00 0

Wywoływarki do zdjęć rtg

120

9018

9018

Narzędzia i przyrządy lekarskie, chirurgiczne, stomatologiczne lub weterynaryjne, w tym także aparaty scyntygraficzne i inne elektromedyczne oraz przyrządy do badania wzroku:

– Aparatura elektrodiagnostyczna (w tym także aparaty do badań funkcjonalnych lub do kontroli parametrów fizjologicznych):

25

ex

9018 19 00 0

9018 19 00 0

– – Pozostałe

Urządzenie do elektroablacji

ex

9018 19 00 0

Ultrasonografy do badań brzusznych o wysokiej rozdzielczości, wielogłowicowe, z systemem archiwizacji i rejestracji obrazu

780

ex

9018 19 00 0

Ultrasonografy wysokiej rozdzielczości, wielogłowicowe z kolorowym Dopplerem

550

ex

9018 19 00 0

Kardiotokografy

95

ex

9018 19 00 0

Urządzenia do pomiaru czasu krzepliwości krwi

95

ex

9018 19 00 0

Echokardiografy

1400

ex

9018 19 00 0

Urządzenia do wspomagania krwiobiegu

140

ex

9018 19 00 0

System Holtera z komputerowym oprogramowaniem do analizy: potencjałów serca, stymulatorów implantowanych, podawanych leków

250

ex

9018 19 00 0

Aparat płuco-serce

120

ex

9018 19 00 0

Pulsoksymetr

3000

ex

9018 31 90 0

9018 31 90 0

– Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.:

– – Strzykawki nawet z igłami:

– – – Pozostałe

Wstrzykiwacze NovoPen z insuliną

60

 

9018 39 00 0

– – Pozostałe

 

ex

9018 39 00 0

Cewniki i kaniule (diagnostyczne, terapeutyczne, do walwuloplastyki) dla celów medycznych

5100

ex

9018 39 00 0

Kaniule do wlewów dożylnych

9000

ex

9018 39 00 0

Wyroby stomijne dla alergików

155

ex

9018 39 00 0

Elektrody do stymulacji

450

ex

9018 39 00 0

Płytki

90

ex

9018 39 00 0

Worki colo

40

ex

9018 39 00 0

Worki ileo

10

ex

9018 39 00 0

Worki uro

15

ex

9018 90

9018 90 20 0

9018 90 20 0

– Pozostałe narzędzia i przyrządy:

– – Endoskopy

Bronchofiberoskopy

1500

ex

9018 90 20 0

Gastrofiberoskopy

800

ex

9018 90 20 0

Colonofiberoskopy

500

ex

9018 90 20 0

Duodenofiberoskopy

400

ex

9018 90 50 0

9018 90 50 0

– – Aparatura do transfuzji

Filtry do krwi

40

ex

9018 90 50 0

Filtry żylne

30

ex

9018 90 60 0

9018 90 60 0

– – Aparatura i przyrządy do anestezji

Hemokoncentratory

2,3

ex

9018 90 80 0

9018 90 80 0

– – Pozostałe

Kleszczyki i zaciski chirurgiczne do operacji tętniaków, tętnic mózgowych

320

9019

9019

Sprzęt do mechanoterapii; aparaty do masażu; aparatura do testów psychotechnicznych; aparatura i sprzęt do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, aparaty do sztucznego oddychania i inne respiratory lecznicze:

3500

ex

9019 20 00 0

9019 20 00 0

– Aparatura do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, aparaty do sztucznego oddychania i inne lecznicze respiratory

Oxygeneratory

ex

9019 20 00 0

Respiratory z kompletem funkcji wentylacji objętościowej lub ciśnieniowej (przystosowane do współpracy z rezonansem magnetycznym)

1200

ex

9019 20 00 0

Respirator transportowy (do pogotowia ratunkowego)

1000

9021

9021

Sprzęt i aparaty ortopedyczne, włącznie z kulami, pasami chirurgicznymi i przepuklinowymi; szyny, łubki i inny sprzęt do składania złamanych kości; protezy; aparaty słuchowe oraz inne aparaty zakładane, noszone lub wszczepiane, mające na celu skorygowanie wady lub kalectwa:

– Sztuczne stawy, aparaty ortopedyczne i inny sprzęt do składania złamanych kości:

 

ex

9021 11 00 0

9021 11 00 0

– – Sztuczne stawy

Endoprotezy stawu biodrowego wraz z instrumentarium

3600

ex

9021 11 00 0

Endoprotezy stawu kolanowego wraz z instrumentarium

500

ex

9021 30

9021 30 10 0

9021 30 10 0

– Protezy innych części ciała:

– – Protezy oczne

Protezy oczne (soczewki wewnątrzgałkowe)

550

ex

9021 30 90 0

9021 30 90 0

– – Pozostałe

Zastawki serca

2800

ex

9021 30 90 0

Protezy i łaty naczyniowe

3000

ex

9021 30 90 0

Protezy wewnątrznaczyniowe (stenty)

150

ex

9021 30 90 0

Zastawki do wodogłowia

500

ex

9021 50 00 0

9021 50 00 0

– Stymulatory serca, z wyjątkiem części do nich i akcesoriów

Stymulatory serca (wszczepiane)

3200

ex

9021 90

9021 90 90 0

9021 90 90 0

– Pozostałe:

– – Pozostałe

Wyposażenie stymulatorów serca

100

ex

9021 90 90 0

Wyposażenie zastawek serca

150

ex

9021 90 90 0

Wyposażenie zastawek do wodogłowia

50

9022

9022

Aparaty wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie alfa, beta lub gamma, nawet dla zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, włącznie z aparaturą do radiografii lub radioterapii, lampami rentgenowskimi oraz innymi generatorami promieni rentgena, generatorami wysokiego napięcia, pulpitami i panelami sterowniczymi, ekranami, stołami, fotelami itp., do prowadzenia badań lub leczenia:

– Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie, nawet dla zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, włącznie z aparatami do radiografii lub radioterapii:

1200

 

9022 11 00 0

– – Do celów medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych

ex

9022 11 00 0

Zestaw Rtg do angiografii

ex

9022 11 90 0

Mammografy

180

ex

9022 11 90 0

Zestawy do pracowni cewnikowania serca

2100

ex

9022 11 90 0

Symulatory onkologiczne

800

 

 

– Aparaty wykorzystujące promieniowanie alfa, beta lub gamma, nawet do zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych i weterynaryjnych, łącznie z aparaturą do radiografii i radioterapii:

650

 

9022 21 00 0

– – Do zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych

ex

9022 21 00 0

Urządzenia do brachyterapii

ex

9022 21 00 0

Gammakamery

1300

9027

9027

Przyrządy lub aparaty do analizy fizycznej lub chemicznej (np. polarymetry, refraktometry, spektrometry, aparaty do analizy gazu lub dymu); przyrządy lub aparaty do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego itp.; przyrządy i aparaty do mierzenia i kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku, łącznie ze światłomierzami; mikrotomy:

290

ex

9027 20

9027 20 10 0

9027 20 10 0

– Chromatografy i aparaty do elektroforezy:

– – Chromatografy

Chromatograf gazowy i cieczowy

9027 30 00 0

– Spektrometry, spektrofotometry oraz spektrografy stosowane w zakresie optycznym (promienie ultrafioletowe, widzialne, podczerwone)

ex

9027 30 00 0

Spektrofotometr absorbcji atomowej

700

9027 50 00 0

– Pozostałe przyrządy i aparaty stosowane w zakresie optycznym (promieniowanie ultrafioletowe, widzialne, podczerwone)

ex

9027 50 00 0

Fotometry z komputerową analizą

250

9027 80

– Pozostałe przyrządy i aparaty:

 

– – Elektroniczne:

 

9027 80 19 0

– – – Pozostałe

 

ex

9027 80 19 0

Analizatory bakteriologiczne

250

– – Pozostałe:

 

9027 80 99 0

– – – Pozostałe

 

ex

9027 80 99 0

Komputerowe kombajny biochemiczne wieloparametrowe do kompleksowych analiz biochemicznych

70

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama