| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 lutego 1994 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia.

Na podstawie art. 298 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia (Dz. U. Nr 51, poz. 326, z 1990 r. Nr 65, poz. 387, z 1991 r. Nr 69, poz. 294 i z 1992 r. Nr 20, poz. 79) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Czas pracy pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w stałych punktach granicznej kontroli sanitarnej może być, za ich zgodą, przedłużony do 12 godzin na dobę w granicach normy czasu pracy dla miesięcznego okresu rozliczeniowego.”.

b) w ust. 4:

– w pkt 5 wyrazy „w ust. 2 i 3” zastępuje się wyrazami „w ust. 2–3a”, – w pkt 6 wyrazy „ust. 1–3” zastępuje się wyrazami „ust. 1–3a”;

2) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

„§ 17a. W ramach posiadanych przez zakład służby zdrowia środków finansowych korzystają:

1) z posiłków bezpłatnych w czasie wykonywania pracy następujące grupy pracowników:

a) pracownicy zatrudnieni przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków,

b) salowe i sanitariusze szpitalni,

c) pracownicy medyczni ze średnim wykształceniem, w przypadku wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych w wymiarze co najmniej 3 godzin w ciągu doby,

d) lekarze i inni pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem w czasie pełnienia – zgodnie z harmonogramem – dyżurów zakładowych,

2) z jednego bezpłatnego posiłku nocnego o wartości jednej czwartej ustalonej najniższej stawki żywieniowej następujące grupy pracowników:

a) pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem w czasie pełnienia dyżurów zakładowych w godzinach od 2200 do 600,

b) pracownicy medyczni ze średnim wykształceniem, sanitariusze szpitalni i salowe w czasie pracy w porze nocnej w godzinach od 2200 do 600.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »