| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 marca 1994 r.

w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.

Na podstawie art. 71 § 3 w związku z art. 115 § 3 i art. 116 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.
§ 2.
Ustala się wynagrodzenie zasadnicze osób wymienionych w § 1 przy zastosowaniu mnożników przeciętnego wynagrodzenia w sferze produkcji materialnej:

Lp.

Stanowisko

Mnożnik

1

Sędzia sądu apelacyjnego

3,5

2

Sędzia sądu wojewódzkiego

2,8

3

Sędzia sądu rejonowego

2,4

4

Asesor sądowy

1,8

5

Aplikant sądowy:

 

 

– w pierwszym roku pracy

1,0

 

– w drugim roku pracy

1,2

 

§ 3.
Ustala się stawki dodatku funkcyjnego przy zastosowaniu następujących mnożników przeciętnego wynagrodzenia w sferze produkcji materialnej:

Stawka

Mnożnik

1

0,15

2

0,30

3

od 0,30 do 0,45

4

od 0,35 do 0,50

5

od 0,40 do 0,55

6

od 0,45 do 0,60

7

od 0,50 do 0,65

8

od 0,60 do 0,75

9

od 0,70 do 0,80

10

od 0,80 do 1,1

 

§ 4.
Tabelę stanowisk i stawek dodatku funkcyjnego zawiera załącznik do rozporządzenia.
§ 5.
1. Dodatek funkcyjny przysługuje osobie wymienionej w § 1, którą powołano lub której powierzono pełnienie obowiązków lub funkcji kierowniczych, w okresie ich sprawowania.

2. Sędziemu sprawującemu – co najmniej przez okres 1 miesiąca – patronat nad aplikantami przysługuje dodatek w stawce 1, określonej w tabeli wymienionej w § 3.

3. W razie zbiegu uprawnień do dodatków funkcyjnych, przysługuje jeden; wyższy dodatek.

§ 6.
Sędzia delegowany do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości zachowuje wynagrodzenie zasadnicze określone w niniejszym rozporządzeniu. W okresie delegacji sędziemu przysługuje dodatek funkcyjny i dodatek służbowy, określone w przepisach w sprawie zasad wynagradzania pracowników. państwowych.
§ 7.
Kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego zaokrągla się do 1000 zł w górę.
§ 8.
Osoba powołana na stanowisko sędziego otrzymuje wynagrodzenie określone w niniejszym rozporządzeniu z dniem objęcia stanowiska.
§ 9.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym rozporządzeniem do osób wymienionych w § 1 mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach urzędów państwowych w zakresie przyznawania dodatków za wieloletnią pracę i nagród jubileuszowych.
§ 10.
Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1990 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych (Dz. U. Nr 66, poz. 392).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lutego 1994 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

Załącznik 1. [TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKÓW FUNKCYJNYCH DLA SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 10 marca 1994 r. (poz. 135)

TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKÓW FUNKCYJNYCH DLA SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH

Lp.

Stanowisko

Stawka dodatku

1

Prezes sądu apelacyjnego, prezes sądu wojewódzkiego

10

2

Wiceprezes sądu apelacyjnego, wiceprezes sądu wojewódzkiego

9

3

Przewodniczący wydziału w sądzie apelacyjnym

8

4

Przewodniczący wydziału w sądzie wojewódzkim, prezes sądu rejonowego

7

5

Wizytator w sądzie apelacyjnym, wizytator w sądzie wojewódzkim

6

6

Wiceprezes sądu rejonowego

5

7

Kierownik sekcji w sądzie apelacyjnym, kierownik sekcji w sądzie wojewódzkim, wojewódzki kierownik szkolenia, rzecznik prasowy

4

8

Przewodniczący wydziału w sądzie rejonowym

3

9

Kierownik sekcji w sądzie rejonowym, kierownik okręgowej komisji Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej

2

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »