REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1994 nr 98 poz. 472

USTAWA

z dnia 19 sierpnia 1994 r.

o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 i z 1993 r. Nr 28, poz. 127) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 45:

a) w pkt 2 skreśla się wyrazy "gry liczbowej,"

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) gier liczbowych - 20%.",

2) po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu:

"Rozdział 4a

Dopłaty do stawek w grach liczbowych

Art. 47a. 1. W grach liczbowych prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Państwowe «Totalizator Sportowy» ustanawia się dopłaty do stawek w wysokości 20% stawki ustalonej dla danej gry.

2. Informację o ustanowieniu dopłaty, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się w regulaminie gry liczbowej.

3. Dopłaty, o których mowa w ust. 1, nie są przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Art. 47b. 1. Podmioty urządzające gry liczbowe obowiązane są do przekazywania wpływów z dopłat, o których mowa w art. 47a ust. 1, na rachunek Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki.

2. Wpływy z dopłat, o których mowa w ust. 1, przeznacza się wyłącznie na modernizację, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych.

3. Dopłaty, o których mowa w art. 47a ust. 1, przekazuje się według zasad i w trybie określonych dla wpłat z tytułu podatku od gier.

Art. 47c. Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki przedstawia Sejmowi za okresy półroczne, w terminie 30 dni po upływie półrocza, sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych."

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 45 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1994-09-16
  • Data wejścia w życie: 1994-10-31
  • Data obowiązywania: 1994-10-31
  • Z mocą od: 1994-10-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA