| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 czerwca 1995 r.

w sprawie określenia zasad i harmonogramu programu prywatyzacji Spółek Cukrowych.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, poz. 473) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Z zastrzeżeniem § 2 i 3 rozporządzenia, prywatyzacja Spółek Cukrowych następuje w drodze udostępnienia osobom trzecim akcji należących do Skarbu Państwa lub w drodze podwyższenia kapitału akcyjnego Spółek Cukrowych przez emisję nowych akcji i obejmowania tych akcji przez osoby trzecie.
§ 2.
Do czasu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Cukrowej sprawozdania i rachunku zysków i strat za drugi rok obrotowy prywatyzacja Spółek Cukrowych może nastąpić wyłącznie w drodze podwyższenia kapitału przez emisję nowych akcji i objęcia tych akcji przez osoby trzecie.
§ 3.
1. W każdej ze Spółek Cukrowych Skarb Państwa zachowa co najmniej jedną akcję uprzywilejowaną.

2. Uprawnienia Skarbu Państwa wynikające z posiadania akcji, o której mowa w ust. 1, zostaną określone w statutach Spółek Cukrowych.

§ 4.
Harmonogram prywatyzacji Spółek Cukrowych stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 5.
Do prywatyzacji Spółek Cukrowych stosuje się przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685), z wyłączeniem art. 24 tej ustawy.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 20 czerwca 1995 r. (poz. 375)

HARMONOGRAM PRYWATYZACJI SPÓŁEK CUKROWYCH

I. Do chwili zatwierdzenia przez walne zgromadzenia Spółek Cukrowych sprawozdania i rachunku zysków i strat za drugi rok obrotowy prywatyzacja Spółek Cukrowych może odbywać się wyłącznie w drodze podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez emisje nowych akcji i obejmowanie tych akcji przez osoby trzecie.

Termin realizacji: 1995-1996 r.

II. Po dniu zatwierdzenia przez walne zgromadzenia Spółek Cukrowych sprawozdania i rachunku zysków i strat za drugi rok obrotowy prywatyzacja Spółek Cukrowych odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału 3 ustawy, o której mowa w § 5 rozporządzenia.

III. Przed udostępnieniem akcji Spółek Cukrowych osobom trzecim Minister Przekształceń Własnościowych zarządzi przeprowadzenie analiz, o których mowa w art. 20 ustawy określonej w § 5 rozporządzenia.

1. Rozpoczęcie prac zmierzających do wyboru doradcy do realizacji programu prywatyzacji Spółek Cukrowych, wybór doradcy oraz zawarcie umowy z doradcą.

Termin realizacji: 6 miesięcy, licząc od dnia wpisania do rejestru handlowego ostatniej Spółki Cukrowej.

2. Wykonanie analiz, o których mowa w pkt III, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przekształceń Własnościowych z dnia 20 listopada 1990 r. w sprawie sposobu przeprowadzania analiz prawnych i ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa spółki, ich finansowania oraz kwalifikacji wymaganych od osób dokonujących analiz (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 10).

Termin realizacji: 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy z doradcą.

3. Wyłonienie inwestora/inwestorów zainteresowanych zakupem akcji Spółek Cukrowych w trybie art. 23 ust. 1 ustawy, o której mowa w § 5 rozporządzenia.

Termin realizacji: 2 miesiące, licząc od dnia przyjęcia analiz przez Ministra Przekształceń Własnościowych.

4. Negocjowanie warunków i zawarcie umowy sprzedaży akcji Spółek Cukrowych pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Przekształceń Własnościowych a inwestorem/inwestorami.

Termin realizacji: 5 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia negocjacji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »