reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI

z dnia 13 października 1995 r.

w sprawie warunków wydawania świadectw homologacji i zakresu ich obowiązywania.

Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Z wnioskiem o wydanie świadectwa homologacji mogą wystąpić:

1) producent lub upoważniony przez niego podmiot – na typ urządzenia,

2) użytkownik – na określone egzemplarze urządzenia

zwani dalej wnioskodawcami.

§ 2.
1. Wniosek o wydanie świadectwa homologacji na typ urządzenia powinien zawierać:

1) oznaczenie i adres producenta,

2) w wypadku składania wniosku przez podmiot upoważniony przez producenta do dokonania tej czynności – upoważnienie notarialne wystawione przez producenta,

3) nazwę fabryczną, typ oraz ewentualnie nazwę handlową urządzenia podlegającego homologacji,

4) zobowiązanie wnioskodawcy do zapewnienia zgodności parametrów urządzeń będących przedmiotem obrotu handlowego z parametrami urządzeń poddanych badaniom homologacyjnym,

5) zobowiązanie wnioskodawcy do zapewnienia serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego,

6) zobowiązanie wnioskodawcy do nieodpłatnego udostępniania urządzeń organowi przeprowadzającemu badania kontrolne, na okres tych badań,

7) instrukcję obsługi w języku polskim,

8) opinię, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564), zwanej dalej ustawą, wraz z protokołem badań homologacyjnych.

2. Wniosek o wydanie świadectwa homologacji na określone egzemplarze urządzenia powinien zawierać:

1) oznaczenie i adres wnioskodawcy,

2) nazwę, typ, ewentualnie nazwę handlową oraz numer fabryczny urządzenia,

3) opinię, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, wraz z protokołem badań homologacyjnych.

§ 3.
Upoważnienie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, powinno zawierać:

1) nazwę i adres producenta,

2) nazwę i adres podmiotu upoważnionego,

3) zakres upoważnienia pozwalający na ubieganie się we własnym imieniu o świadectwo homologacji na określony typ urządzenia,

4) stwierdzenie przez notariusza, że osoba podpisująca upoważnienie może zgodnie z miejscowym prawem reprezentować producenta,

5) w wypadku producenta zagranicznego – tłumaczenie tekstu upoważnienia na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego.

§ 4.
Organ wydający świadectwo homologacji może określić termin jego ważności oraz ograniczyć zakres obowiązywania świadectwa.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Łączności: A. Zieliński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Najda Consulting

Realizacja projektów inwestycyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama