| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 20 listopada 1995 r.

o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w drugiej turze głosowania, przeprowadzonej w dniu 19 listopada 1995 r.

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398 i Nr 79, poz. 465, z 1993 r. Nr 45, poz. 205 oraz z 1995 r. Nr 95, poz. 472) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej wyniki głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w drugiej turze głosowania, przeprowadzonej w dniu 19 listopada 1995 r.

I

Drugą turę głosowania przeprowadzono, zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398 i Nr 79, poz. 465, z 1993 r. Nr 45, poz. 205 i z 1995 r. Nr 95, poz. 472), tylko na terytorium kraju.

II

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników drugiej tury głosowania, otrzymanych od wszystkich wojewódzkich komisji wyborczych, ustaliła następujące wyniki drugiej tury głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

a) głosowanie przeprowadzono w 22 472 obwodach głosowania,

b) uprawnionych do głosowania było 28 062 409 wyborców,

c) w głosowaniu wzięło udział 19 146 496 wyborców,

d) głosów nieważnych oddano 383 881,

e) głosów ważnych oddano 18 762 615,

f) poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę ważnych głosów:

1) KWAŚNIEWSKI Aleksander 9 704 439 głosów, tj. 51,72% liczby głosów ważnych,

2) WAŁĘSA Lech 9 058 176 głosów, tj. 48,28% liczby głosów ważnych.

III

Komisja stwierdziła, iż spośród dwóch kandydatów na Prezydenta większą liczbę ważnych głosów uzyskał i – stosownie do art. 8b ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – został wybrany w dniu 19 listopada 1995 r.

Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej

KWAŚNIEWSKI Aleksander.

IV

Zestawienia zbiorczych wyników drugiej tury głosowania w województwach na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: W. Łączkowski

Zastępcy Przewodniczącego: S. Kosmal, A. Wróblewski

Członkowie: S. Jaworski, J. Kacprzak, F. Rymarz, Z. Szonert, S. Zabłocki, T. Żyznowski

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW DRUGIEJ TURY GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 19 LISTOPADA 1995 R.]

Załączniki do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 20 listopada 1995 r. (poz. 636)

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW DRUGIEJ TURY GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 19 LISTOPADA 1995 R.

Lp.

Województwo

Liczba obwodów głosowania

Liczba uprawnio-nych do głosowania

Oddano kart do głosowania

Głosy nieważne

Głosy ważne

liczba

%
(frek-wencja)

liczba

%

liczba

%

 

OGÓŁEM

22 472

28 062 409

19 146 496

68,23

383 881

2,00

18 762 615

98,00

1

warszawskie

1 092

1 892 140

1 332 926

70,45

29 661

2,23

1 303 265

97,77

2

bialskopodlaskie

233

219 034

148 493

67,79

3 150

2,12

145 343

97,88

3

białostockie

443

512 170

352 990

68,92

6611

1,87

346 379

98,13

4

bielskie

519

659 510

476 157

72,20

9 420

1,98

466 737

98,02

5

bydgoskie

678

810 304

590 935

72,93

12 139

2,05

578 796

97,95

6

chełmskie

217

179 023

117 644

65,71

2 234

1,90

115 410

98,10

7

ciechanowskie

289

309 254

202 872

65,60

3 929

1,94

198 943

98,06

8

częstochowskie

473

574 504

395 481

68,84

7 990

2,02

387 491

97,98

9

elbląskie

287

340 338

226 798

66,64

4 185

1,85

222 613

98,15

10

gdańskie

688

1 060 915

748 141

70,52

15 493

2,07

732 648

97,93

11

gorzowskie

312

362 414

247 680

68,34

4 313

1,74

243 367

98,26

12

jeleniogórskie

330

380 021

252 196

66,36

4 461

1,77

247 735

98,23

13

kaliskie

432

515 172

370 774

71,97

7 898

2,13

362 876

97,87

14

katowickie

1 815

2 919 278

1 895 077

64,92

33 035

1,74

1 862 042

98,26

15

kieleckie

703

830 791

551 729

66,41

10 246

1,86

541 483

98,14

16

konińskie

288

339 412

229 425

67,59

4 859

2,12

224 566

97,88

17

koszalińskie

298

370 818

256 565

69,19

4 127

1,61

252 438

98,39

18

krakowskie

685

935 267

649 855

69,48

12 460

1,92

637 395

98,08

19

krośnieńskie

358

354 532

244 824

69,06

5 457

2,23

239 367

97,77

20

legnickie

290

369 553

251 956

68,18

4 200

1,67

247 756

98,33

21

leszczyńskie

232

277 211

202 704

73,12

4 454

2,20

19S 250

97,80

22

lubelskie

678

753 457

509 934

67,68

10 772

2,11

499 162

97,89

23

łomżyńskie

239

248 299

157 979

63,62

3 779

2,39

154 200

97,61

24

łódzkie

503

878 787

616 026

70,10

12 527

2,03

603 499

97,97

25

nowosądeckie

484

502 858

359 228

71,44

7 270

2,02

351 958

97,98

26

olsztyńskie

480

54 1 744

366 035

67,57

7 146

1,95

358 889

98,05

27

opolskie

653

740 990

454 300

61,31

8 893

1,96

445 407

98,04

23

ostrołęckie

353

284 636

183 467

64,46

4 173

2,27

179 294

97,73

29

pilskie

272

343 027

250 140

72,92

5 187

2,07

244 953

97,93

30

piotrkowskie

404

469 562

312 211

66,49

6 757

2,16

305 464

97,84

31

płockie

316

378 351

250 253

66,14

5 189

2,07

245 064

97,93

32

poznańskie

701

987 067

722 081

73,15

15 162

2,10

706 919

97,90

33

przemyskie

328

292 536

201 173

68,77

4 122

2,05

197 051

97,95

34

radomskie

495

541 799

355 529

65,62

7 156

2,01

348 373

97,99

35

rzeszowskie

476

519 360

370 571

71,35

9 068

2,45

361 503

97,55

36

siedleckie

473

468 587

303 337

64,73

7 135

2,35

296 202

97,65

37

sieradzkie

302

299 800

204 102

68,08

4 440

2,18

199 662

97,82

38

skierniewickie

257

308 363

197 131

63,93

4 721

2,39

192 410

97,61

39

słupskie

236

294 715

201 805

68,47

3 718

1,84

198 087

98,16

40

suwalskie

286

336 258

212 739

63,27

4 127

1,94

208 612

98,06

41

szczecińskie

492

725 442

489 708

67,50

8 929

1,82

480 779

98,18

42

tarnobrzeskie

431

429 534

283 944

66,11

6 012

2,12

277 932

97,88

43

tarnowskie

454

478 258

329 730

68,94

7 937

2,41

321 793

97,59

44

toruńskie

384

482 922

331 542

68,65

6 640

2,00

324 902

98,00

45

wałbrzyskie

475

544 867

367 635

67,47

6 365

1,73

361 270

98,27

46

włocławskie

281

314 609

214 171

68,08

4 332

Z,02

209 839

97,98

47

wrocławskie

563

849 851

583 221

68,63

10 948

1,88

572 273

98,12

48

zamojskie

409

355 685

240 416

67,59

4 923

2,05

235 493

97,95

49

zielonogórskie

385

479 384

332 866

69,44

6 131

1,84

326 735

98,16

 

Załącznik 2. [WYNIKI DRUGIEJ TURY GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 19 LISTOPADA 1995 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW]

Załącznik nr 2

WYNIKI DRUGIEJ TURY GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 19 LISTOPADA 1995 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Lp.

Województwo

Liczba głosów ważnych ogółem

Głosy ważne oddane na poszczególnych kandydatów

Kwaśniewski Aleksander

Wałęsa Lech

liczba

%

liczba

%

 

OGÓŁEM

18 762 615

9 704 439

51,72

9 058 176

48,28

1

warszawskie

1 303 265

492 172

37,76

811 093

62,24

2

bialskopodlaskie

145 343

80 264

55,22

65 079

44,78

3

białostockie

346 379

166 484

48,06

179 895

51,94

4

bielskie

466 737

177 618

38,06

289 119

61,94

5

bydgoskie

578 796

356 277

61,55

222 519

38,45

6

chełmskie

115 410

74 166

64,26

41 244

35,74

7

ciechanowskie

198 943

132 493

66,60

66 450

33,40

8

częstochowskie

387 491

225 366

58,16

162 125

41,84

9

elbląskie

222 613

141 092

63,38

81 521

36,62

10

gdańskie

732 648

256 442

35,00

476 206

65,00

11

gorzowskie

243 367

162 060

66,59

81 307

33,41

12

jeleniogórskie

247 735

152 730

61,65

95 005

38,35

13

kaliskie

36.? 876

229 157

63,15

133 719

36,85

14

katowickie

1 862 042

918 180

49,31

943 862

50,69

15

kieleckie

541 483

361 368

66,74

180 115

33,26

16

konińskie

224 566

147 587

65,72

76 979

34,28

17

koszalińskie

252 438

171 192

67,82

81 246

32,18

18

krakowskie

637 395

207 682

32,58

429 713

67,42

19

krośnieńskie

239 367

92 774

38,76

146 593

61,24

20

legnickie

247 756

158 383

63,93

89 373

36,07

21

leszczyńskie

198 250

133 246

67,21

65 004

32,79

22

lubelskie

499 162

257 943

51,68

241 219

48,32

23

łomżyńskie

154 200

64 479

41,82

89 721

58,18

24

łódzkie

603 499

315 540

52,29

287 959

47,71

25

nowosądeckie

351 958

82 593

23,47

269 365

76,53

26

olsztyńskie

358 889

236 849

66,00

122 040

34,00

27

opolskie

445 407

196 973

44,22

248 434

55,78

28

ostrołęckie

179 294

89 424

49,88

89 870

50,12

29

pilskie

244 953

158 324

64,63

86 629

35,37

30

piotrkowskie

305 454

170 878

55,94

134 576

44,06

31

płockie

245 064

165 573

67,56

79 491

32,44

32

poznańskie

706 919

384 505

54,39

322 414

45,61

33

przemyskie

197 051

83 644

42,45

113 407

57,55

34

radomskie

348 373

184 878

53,07

163 495

46,93

35

rzeszowskie

361 503

111 593

30,87

249 910

69,13

36

siedleckie

296 202

152 258

51,40

143 944

48,60

37

sieradzkie

199 662

129 451

64,84

70211

35,16

38

skierniewickie

192 410

113 272

58,87

79 138

41,13

39

słupskie

198 087

128 958

65,10

69 129

34,90

40

suwalskie

208 612

127 187

60,97

81 425

39,03

41

szczecińskie

480 779

280 560

58,36

200 219

41,64

42

tarnobrzeskie

277 932

148 314

53,36

129 618

46,64

43

tarnowskie

321 793

96 998

30,14

224 795

69,86

44

toruńskie

324 902

197 256

60,71

127 646

39,29

45

wałbrzyskie

361 270

225 041

62,29

136 229

37,71

46

włocławskie

209 839

146 835

69,98

63 004

30,02

47

wrocławskie

572 273

276 067

48,24

296 206

51,76

48

zamojskie

235 493

132 107

56,10

103 386

43,90

49

zielonogórskie

326 735

210 206

64,34

116 529

35,66

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »