reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

z dnia 21 listopada 1995 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów techniczych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 48) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w pkt 1 lit. a) po wyrazie „budowlanych” dodaje się następujące zdania:

,które umożliwiają spełnienie przez te obiekty wymagań podstawowych. Nie są wyrobami budowlanymi maszyny, urządzenia i instalacje, służące wyłącznie do celów technologiczno-produkcyjnych, związanych z przeznaczeniem obiektu”;

2) w § 4:

a) w ust. 1:

skreśla się pkt 1,

dotychczasowe pkt 212 otrzymują oznaczenie pkt 111,

dodaje się pkt 1215 w brzmieniu:

„12) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach – w odniesieniu do wyrobów termo- i hydroizolacyjnych oraz włókno-cementowych,

13) Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie – w odniesieniu do wyrobów budowlanych z zakresu chłodnictwa,

14) Główny Instytut Górnictwa w Katowicach – w odniesieniu do wyrobów aparatury eksplozymetrycznej, dotyczących instalacji gazowych w budynkach,

15) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie – w odniesieniu do pozostałych wyrobów budowlanych, a także wyrobów termo- i hydroizolacyjnych oraz włókno-cementowych, wymienionych w pkt 12.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostki aprobujące opracowują wykazy wyrobów, objętych działalnością aprobacyjną, które po zatwierdzeniu przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa są publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.”;

3) w § 8 po wyrazie „stosującego” stawia się kropkę, a pozostałe wyrazy skreśla się;

4) w § 23 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Odmowa udzielenia aprobaty technicznej uniemożliwia ponowne złożenie wniosku o udzielenie aprobaty technicznej na ten sam wyrób do innej jednostki aprobującej.”;

5) w § 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Działalność jednostek aprobujących w zakresie objętym rozporządzeniem jest prowadzona odpłatnie na koszt dostawców ubiegających się o udzielenie aprobat.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zasady kalkulacji stawek godzinowych stosowanych przez jednostki w działalności aprobacyjnej podlegają zatwierdzeniu przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.”;

6) w § 28:

a) w ust. 1 po wyrazach „Polskich Norm” pozostała część zdania otrzymuje brzmienie: „lub ważnych decyzji o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie”,

b) w ust. 2 po wyrazach „dokumenty techniczne” stawia się kropkę, a pozostałe wyrazy skreśla się;

7) w § 29 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jednostki aprobujące – w odniesieniu do wyrobów, które są przedmiotem ważnych decyzji o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,”;

8) w § 32 po wyrazach „w dotychczasowym zakresie” dalsza część zdania otrzymuje brzmienie: „do dnia 31 grudnia 1997 r. włącznie”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa: B. Blida

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Jaranowska

Specjalista do spraw kampanii linków sponsorowanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama