reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 23 listopada 1995 r.

w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

Na podstawie art. 67 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia zarządza się, co następuje:

§ 1.
Funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

1) art. 110–114 i art. 116–117 Kodeksu wykroczeń,

2) art. 26 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. Nr 50, poz. 279, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1974 r. Nr 47, poz. 280, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198),

3) art. 32 pkt 1, 2, 4 – 7, 10 – 12 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1985 r. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i Nr 91, poz. 456),

4) art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o substancjach trujących (Dz. U. Nr 22, poz. 116 i z 1983 r. Nr 6, poz. 35),

5) art. 38 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1991 r. Nr 7, poz. 25, z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i z 1995 r. Nr 130 poz. 629).

§ 2.
1. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dla podległych mu:

1) państwowych terenowych i portowych inspektorów sanitarnych oraz podległych im funkcjonariuszy stacji sanitarno-epidemiologicznych,

2) funkcjonariuszy wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

2. Upoważnienia dla funkcjonariuszy terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej państwowy wojewódzki inspektor sanitarny wydaje na wniosek państwowego terenowego inspektora sanitarnego, któremu stacja podlega.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do upoważnień dla funkcjonariuszy portowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

§ 3.
Upoważnienie, o którym mowa w § 2 ust. 1, powinno zawierać:

1) datę wydania,

2) okres ważności,

3) oznaczenie organu, który je wydał,

4) powołanie podstawy prawnej,

5) imię (imiona), nazwisko(a), stanowisko służbowe upoważnionego funkcjonariusza,

6) określenie wykroczeń, za które funkcjonariusz upoważniony jest do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,

7) określenie obszaru, na którym upoważnienie jest ważne,

8) podpis państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz pieczęć urzędową.

§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 lipca 1972 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień (Dz. U. Nr 30, poz. 209 i z 1984 r. Nr 13, poz. 56).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej R. J. Żochowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama