reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 grudnia 1995 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.

W związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu w dniu 16 września 1987 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 98, poz. 490 i 491) oraz na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. – Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1994 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje (Dz. U. Nr 87, poz. 407 i Nr 129, poz. 641 oraz z 1995 r. Nr 100, poz. 495) otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

Załącznik 1. [WYKAZ SUBSTANCJI ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ, OBJĘTYCH CZASOWYMI OGRANICZENIAMI OBROTU TOWAROWEGO Z ZAGRANICĄ]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 grudnia 1995 r. (poz. 746)

Załącznik nr 1

WYKAZ SUBSTANCJI ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ, OBJĘTYCH CZASOWYMI OGRANICZENIAMI OBROTU TOWAROWEGO Z ZAGRANICĄ

Aneks A do Protokołu montrealskiego

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

2903

2903

Chlorowcowane pochodne węglowodorów:

 

 

– Chlorowcowane pochodne węglowodorów acyklicznych zawierające dwa lub więcej różnych chlorowców:

 

* 2903 41 00 0

– – Trichlorofluorometan1

 

* 2903 42 00 0

– – Dichlorodifluorometan1

 

* 2903 43 00 0

– – Trichlorotrifluoroetany1

 

2903 44

– – Dichlorotetrafluoroetany i chloropentafluoroetan:

 

* 2903 44 10 0

– – – Dichlorotetrafluoroetany1

 

* 2903 44 90 0

– – – Chloropentafluoroetan1

 

2903 45

– – Pozostałe pochodne perchlorowcowane tylko fluorem i chlorem:

 

* 2903 45 10 0

– – – Chlorotrifluorometan1

 

* 2903 45 15 0

– – – Pentachlorofluoroetan1

 

* 2903 45 20 0

– – – Tetrachlorodifluoroetany1

 

* 2903 45 25 0

– – – Heptachlorofluoropropany1

 

* 2903 45 30 0

– – – Heksachlorodifluoropropany1

 

* 2903 45 35 0

– – – Pentachlorotrifluoropropany1

 

* 2903 45 40 0

– – – Tetrachlorotetrafluoropropany1

 

* 2903 45 45 0

– – – Trichloropentafluoropropany1

 

* 2903 45 50 0

– – – Dichloroheksafluoropropany1

 

* 2903 45 55 0

– – – Chloroheptafluoropropany1

 

* 2903 45 90 0

– – – Pozostałe1

 

2903 46

– – Bromochlorodifluorometan, bromotrifluorometan i dibromotetrafluoroetany:

 

* 2903 46 10 0

– – – Bromochlorodifluorometan2

 

* 2903 46 20 0

– – – Bromotrifluorometan2

 

* 2903 46 90 0

– – – Dibromotetrafluoroetany2

 

* 2903 47 00 0

– – Pozostałe pochodne perchlorowcowane2

3824

3824

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (łącznie z mieszaninami produktów naturalnych), gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; produkty odpadowe tych przemysłów, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:

 

 

– Mieszaniny zawierające perchlorowcowane pochodne węglowodorów acyklicznych zawierające dwa lub więcej różnych chlorowców:

 

* 3824 71 00 0

– – Zawierające węglowodory acykliczne perchlorowcowane tylko fluorem i chlorem2

 

* 3824 79 00 0

– – Pozostałe2

Objaśnienia dla pozycji oznaczonych symbolem * w kolumnie kod PCN:

1 Dotyczy tylko substancji o symbolach R-11 (CFC-11), R-12(CFC-12), R-113 (CFC-113), R-114(CFC-114), R-115(CFC-115) określonych w Polskiej Normie znak: PN-90/M-04611 ogłoszonej przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości w Dzienniku Normalizacji i Miar Nr 6/1990, poz. 10 (określonych w grupie I w aneksie A do Protokołu montrealskiego).

2 Dotyczy tylko substancji o symbolach halon-1301, halon-2402, halon-1211 określonych w Polskiej Normie znak: PN-90/C-83604/01 ogłoszonej przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości w Dzienniku Normalizacji i Miar Nr 7/1990, poz. 14 (określonych w grupie II w aneksie A do Protokołu montrealskiego).

Załącznik 2. [WYKAZ TOWARÓW ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ, OBJĘTYCH ZAKAZEM PRZYWOZU Z KRAJÓW I REGIONÓW NIE BĘDĄCYCH STRONAMI PROTOKOŁU MONTREALSKIEGO]

Załącznik nr 2

WYKAZ TOWARÓW ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ, OBJĘTYCH ZAKAZEM PRZYWOZU Z KRAJÓW I REGIONÓW NIE BĘDĄCYCH STRONAMI PROTOKOŁU MONTREALSKIEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama