reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 grudnia 1995 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby straży pożarnej.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. – Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Do dnia 31 grudnia 1996 r. ustanawia się kontyngenty celne wartościowe, w wysokości 102 242 000 ECU, na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne zerowe stawki celne.
§ 2.
 W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 151, poz. 737).
§ 3.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY CELNE WARTOŚCIOWE]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 19 grudnia 1995 r. (poz. 773)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY CELNE WARTOŚCIOWE

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Wartość
celna
(w ECU)

3917

3917

Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie (np. złącza, kolanka, kołnierze) z tworzyw sztucznych:

 

 

 

– Pozostałe rury, przewody i węże:

 

 

3917 31

– – Giętkie rury, przewody i węże, o minimalnym ciśnieniu rozrywającym 27,6 MPa:

 

 

3917 31 90 0

– – – Pozostałe

 

ex

3917 31 90 0

Węże o minimalnym ciśnieniu rozrywającym powyżej 40 MPa

192 000

 

3917 39

– – Pozostałe:

 

 

 

– – – Pozostałe:

 

 

3917 39 99 0

– – – – Pozostałe:

 

ex

3917 39 99 0

Węże antystatyczne giętkie z tworzyw sztucznych wzmacniane spiralą bądź z oplotem stalowym

320 000

3926

3926

Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z innych materiałów z pozycji nr 3901 do 3914:

 

 

3926 20 00 0

– Odzież i dodatki do odzieży

 

ex

3926 20 00 0

Jednoczęściowe ubrania z tworzywa sztucznego gazoszczelnego, odporne chemicznie, przeznaczone do ochrony strażaka

3 200 000

4016

4016

Pozostałe artykuły z kauczuku wulkanizowanego:

 

 

 

– Pozostałe:

 

 

4016 95 00 0

– – Pozostałe artykuły nadmuchiwane

 

ex

4016 95 00 0

Podnoszące poduszki ratownicze z wbudowanymi wzmocnieniami

640 000

 

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Wartość
celna
(w ECU)

5607

5607

Szpagat, powróz, linki i liny, nawet plecione, oplatane, impregnowane, powlekane, pokrywane lub otulane gumą, lub tworzywem sztucznym, lub nie poddane tego rodzaju obróbce:

 

 

5607 50

– Z pozostałych włókien syntetycznych:

 

 

 

– – Z nylonu lub innych poliamidów, lub poliestrów:

 

 

 

– – – O masie jednostkowej powyżej 50 000 decyteksów (5 g/m):

 

 

5607 50 11 0

– – – – Plecione

 

ex

5607 50 11 0

Liny z poliamidów do pasów ratunkowych (plecione)

128 000

 

5607 50 19 0

– – – – Pozostałe

 

ex

5607 50 19 0

Liny z poliamidów do pasów ratunkowych (nieplecione)

128 000

5909

5909 00

Przewody rurowe do pomp i podobne przewody, z materiałów włókienniczych, nawet z wykładziną, ze zbrojeniem, z osprzętem z innych materiałów:

 

 

5909 00 10 0

– Z włókien syntetycznych

320 000

6307

6307

Pozostałe artykuły konfekcjonowane, łącznie z wykrojami odzieży:

 

 

6307 20 00 0

– Kamizelki i pasy ratunkowe

64 000

7315

7315

Łańcuchy i ich części, ze stali:

 

 

 

– Pozostałe łańcuchy:

 

 

7315 82

– – Pozostałe z ogniwami spawanymi lub zgrzewanymi:

 

 

7315 82 10 0

– – – Których materiał składowy posiada maksymalny wymiar przekroju poprzecznego 16 mm lub mniej

 

ex

7315 82 10 0

Łańcuchy z ogniwami spawanymi lub zgrzewanymi o przekroju poprzecznym materiału składowego poniżej 16 mm

160 000

7326

7326

Pozostałe artykuły ze stali:

 

 

7326 90

– Pozostałe:

 

 

 

– – Pozostałe artykuły ze stali:

 

 

7326 90 97 0

–– – Pozostałe

 

ex

7326 90 97 0

Artykuły do zaczepiania liny do pasów strażaka

160 000

8412

8412

Pozostałe silniki i siłowniki:

 

 

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Wartość
celna
(w ECU)

 

 

– Silniki i siłowniki hydrauliczne:

 

 

8412 21

– – Liniowe (cylindry):

 

 

 

– – – Pozostałe:

 

 

8412 21 91 0

– – – – Układy hydrauliczne

 

ex

8412 21 91 0

Siłowniki cylindryczne do celów ratowniczych

640 000

 

8412 29

– – Pozostałe:

 

 

 

– – – Pozostałe:

 

 

 

– – – – Pozostałe:

 

 

8412 29 99 0

– – – – – Pozostałe:

 

ex

8412 29 99 0

Rozpieracze hydrauliczne do celów ratowniczych

2 080 000

8413

8413

Pompy do cieczy, nawet wyposażone w urządzenia pomiarowe; podnośniki do cieczy:

 

 

8413 50

– Pozostałe pompy wyporowe o posuwisto-zwrotnym ruchu elementu roboczego:

 

 

 

– – Pozostałe:

 

 

 

– – – Pozostałe:

 

 

 

– – – – Pompy tłokowe:

 

 

8413 50 71 0

– – – – – Do hydraulicznych układów napędowych i siłowych

 

ex

8413 50 71 0

Pompy do napędu urządzeń ratowniczych

1 090 000

 

8413 60

– Pozostałe obrotowe pompy wyporowe:

 

 

 

– – Pozostałe:

 

 

 

– – – Pozostałe:

 

 

8413 60 90 0

– – – – Pozostałe

 

ex

8413 60 90 0

Pompy do cieczy napędzane silnikiem elektrycznym o mocy do 3 kW bądź turbiną wodną w wykonaniu przeciwwybuchowym

1 120 000

8414

8414

Pompy powietrzne lub próżniowe, sprężarki i wentylatory powietrza lub innych gazów; okapy wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wbudowanym wentylatorem, z filtrami lub bez:

 

 

 

– Wentylatory:

 

 

8414 59

– – Pozostałe:

 

 

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Wartość
celna
(w ECU)

 

 

– – – Pozostałe:

 

 

8414 59 30 0

–– – – Wentylatory osiowe

 

ex

8414 59 30 0

Przenośne wentylatory osiowe z silnikiem spalinowym bądź elektrycznym o mocy powyżej 2 kW o wydajności co najmniej 10 000 m3 na godzinę

640 000

 

8414 80

– Pozostałe:

 

 

 

– – Pozostałe:

 

 

 

– – – Sprężarki wyporowe o posuwisto-zwrotnym ruchu elementu roboczego, mogące wytwarzać maksymalne nadciśnienie:

 

 

 

–– – – Powyżej 1,5 MPa (15 barów), o wydajności na godzinę:

 

 

8414 80 41 0

– – – – – Nie przekraczającej 120 m3

 

ex

8414 80 41 0

Sprężarki powietrza o posuwisto-zwrotnym ruchu elementu roboczego wytwarzające maksymalne nadciśnienie 335 bar o wydajności do 30 m3

3 840 000

8501

8501

Silniki elektryczne i prądnice (z wyłączeniem zespołów prądotwórczych):

 

 

8501 20

– Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego o mocy wyjściowej powyżej 37,5 W:

 

 

8501 20 90 0

– – Pozostałe

 

ex

8501 20 90 0

Uniwersalne silniki pomp prądu przemiennego o mocy wyjściowej od 400 do 700 W

480 000

8531

8531

Elektryczne urządzenia do sygnalizacji dźwiękowej lub wzrokowej (np. dzwonki, syreny, tablice sygnalizacyjne, urządzenia alarmowe przeciwwłamaniowe lub przeciwpożarowe), nie z pozycji nr 8512 lub 8530:

 

 

8531 80

– Pozostałe urządzenia:

 

 

8531 80 90 0

– – Pozostałe

 

ex

8531 80 90 0

Czujniki bezruchu do ochrony indywidualnej strażaka

320 000

8705

8705

Pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia, różne od tych, które zostały zasadniczo zbudowane do przewozu osób lub towarów (np. pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne):

 

 

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Wartość
celna
(w ECU)

 

8705 30 00 0

– Pojazdy strażackie

 

ex

8705 30 00 0

Pojazd strażacki – samochód ratowniczo-gaśniczy wyposażony w sprzęt gaśniczy i autopompę z armaturą wodną

16 320 000

ex

8705 30 00 0

Samochód strażacki z drabiną wyposażony w sprzęt ratowniczo-gaśniczy

12 800 000

 

8705 90

– Pozostałe:

 

 

8705 90 90 0

– – Pozostałe

 

ex

8705 90 90 0

Samochód wyposażony w sprzęt ratownictwa techniczno-chemicznego

17 600 000

ex

8705 90 90 0

Samochód wyposażony w sprzęt ratownictwa chemiczno-ekologicznego

17 600 000

ex

8705 90 90 0

Samochód z podnośnikiem hydraulicznym o maksymalnym wysięgu conajmniej 40 m

12 800 000

ex

8705 90 90 0

Samochód specjalny z dźwigiem ratowniczym wyposażony w urządzenia wyciągowe

9 600 000

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama