| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 lutego 1996 r.

w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu palet.

Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. – Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Do dnia 31 grudnia 1996 r. ustanawia się czasowe ograniczenie wywozu towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

2. Ograniczenie wywozu, o którym mowa w ust. 1, polega na obowiązku uzyskania pozwolenia.

3. Ograniczenie wywozu, o którym mowa w ust. 1, dotyczy towarów:

1) określonych w załączniku do rozporządzenia kodami: PCN 4407 10 91 0, PCN 4407 10 93 0, PCN 4407 10 99 0, mających wymiary:

a) długość 1200 mm, szerokość 80–160 mm, grubość 18–25 mm, albo

b) długość 1140 mm, szerokość 80–160 mm, grubość 18–25 mm,

2) określonych w załączniku do rozporządzenia kodem PCN 4415 20 20 0, które:

a) mają wymiary 800 mm x 1200 mm i których płyty górne wykonane są z 5 desek, z których 3 deski mają szerokość 145 mm, a 2 deski mają szerokość 100 mm, przy grubości wszystkich desek od 18 do 25 mm,

b) są oznaczone na środkowym wsporniku znakiem CP-1 i mają wymiary 1200 mm x 1000 mm,

c) są oznaczone na środkowym wsporniku znakiem CP-2 i mają wymiary 1200 mm x 800 mm,

d) są oznaczone na środkowym wsporniku znakiem CP-3 i mają wymiary 1140 mm x 1140 mm,

e) są oznaczone na środkowym wsporniku znakiem CP-5 i mają wymiary 1140 mm x 760 mm.

§ 2.
1. Pozwolenie na wywóz towaru określonego w § 1 ust. 3 pkt 2 lit. a) może być wydane pod warunkiem oznaczenia towaru:

1) na wsporniku:

a) lewym – jedną z cech kolei europejskich: „CFL”, „CD”, „DB”, „DSB”, „FS”, „GYSEV”, „HZ”, „MAV”, „NS”, „NSB”, „OBB”, „PKP”, „SBB”, „SJ”, „SNCB”, „SNCF”, „SZ”, „VR”, „ZSR”;

b) środkowym – numerem kodowym producenta;

c) prawym – znakiem „EUR” w owalu, lub

2) na trzech wspornikach z jednej strony wypalonymi znakami „X” wielkości przekątnych tych wsporników, na głębokość 2 mm, przy szerokości linii 3 mm.

2. Pozwolenie na wywóz towaru wymienionego w § 1 ust. 3 pkt 2 lit. b) – e) może być wydane pod warunkiem oznaczenia tego towaru w sposób określony w tym przepisie.

§ 3.
Pozwolenie na wywóz towaru określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 może być wydane po przedstawieniu przez podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii dokumentu o udzieleniu producentowi licencji na produkcję tego towaru.
§ 4.
1. Spełnienie warunków określonych w § 2 i 3 nie wyłącza obowiązku dochowania wymogów wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 58 pkt 3 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. – Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434), zwanej dalej „ustawą”.

2. W pozwoleniu na wywóz towarów, o których mowa w § 1 ust. 3, mogą być ustanowione, stosownie do art. 54 ust. 1 ustawy, dodatkowe warunki, poza określonymi w § 2 i 3, w szczególności dotyczące ceny eksportowej wywożonego towaru.

§ 5.
Ograniczenie wywozu, o którym mowa w § 1, nie dotyczy towarów:

1) zwolnionych od wymogu uzyskania pozwolenia na podstawie art. 12 ustawy,

2) odpowiadających pod względem ilości, rodzaju, wartości lub przeznaczenia towarom, których przywóz jest wolny od cła i obowiązku uzyskania pozwolenia, wymienionym wart. 14 ust. 1 pkt 7 – 18, 26, 30, 35 i 37 ustawy,

3) wywożonych za granicę na czas oznaczony,

4) stanowiących wyposażenie środków transportowych,

5) załadowanych towarem i stanowiących opakowanie lub urządzenie podnośnikowo-transportowe,

6) tworzących, wraz z towarem, jednostkę ładunkową,

7) wywożonych zgodnie z postanowieniami Konwencji europejskiej dotyczącej postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych, sporządzonej w Genewie dnia 9 grudnia 1960 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 33, poz. 280 i 281),

8) przywiezionych uprzednio w odprawie celnej ostatecznej i wywożonych za granicę na zasadach takiej odprawy (reeksport), określonych w § 1 ust. 3 pkt 2 lit. a) i mających oznaczenia na wsporniku:

a) lewym – jedną z cech kolei europejskich: „CFL”, „CD”, „DB”, „DSB”, „FS”, „GYSEV”, „HZ”, „MAV”, „NS”, „NSB”, „OBB”, „SBB”, „SJ”, „SNCB”, „SNCF”, „SZ”, „VR”, „ZSR”,

b) środkowym – numer kodowy producenta,

c) prawym – znak „EUR” w owalu.

§ 6.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu palet (Dz. U. Nr 48, poz. 251).
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1996 r.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH CZASOWYMI OGRANICZENIAMI WYWOZU]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 20 lutego 1996 r. (poz. 103)

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH CZASOWYMI OGRANICZENIAMI WYWOZU

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

4407

4407

Drewno piłowane wzdłużnie, skrawane lub łuszczone, również strugane, szlifowane lub łączone na zakładkę, o grubości powyżej 6 mm:

 

4407 10

– Iglaste:

 

 

– – Pozostałe:

 

 

– – – Pozostałe:

 

 

– – – – Pozostałe:

 

4407 10 91 0

– – – – – Świerkowe gatunki Picea abies Karst lub srebrnej jodły (Abies alba Mill.)

ex

4407 10 91 0

Elementy przycięte do rozmiarów palet z pozycji 4415 20 20 0

 

4407 10 93 0

– – – – – Sosnowe z gatunku Pinus sylvestris L.

ex

4407 10 93 0

Elementy przycięte do rozmiarów palet z pozycji 4415 20 20 0

 

4407 10 99 0

– – – – – Pozostałe

ex

4407 10 99 0

Elementy przycięte do rozmiarów palet z pozycji 4415 20 20 0

4415

4415

Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania drewniane; drewniane bębny do kabli; palety, palety skrzyniowe i inne platformy załadunkowe z drewna; nadstawki do palet płaskich:

 

4415 20

– Palety, palety skrzyniowe i inne platformy załadunkowe z drewna; nadstawki do palet płaskich:

 

4415 20 20 0

– – Palety płaskie; nadstawki do palet płaskich

ex

4415 20 20 0

Palety płaskie:

a) o wymiarach 800 x 1200 mm i których płyty górne wykonane są z 5 desek, z których 3 deski mają szerokość 145 mm, a 2 deski mają szerokość 100 mm, przy grubości wszystkich desek od 18 do 25 mm,

b) oznaczone na środkowym wsporniku znakiem CP-1 i mające wymiary 1200 mmx 1000 mm,

c) oznaczone na środkowym wsporniku znakiem CP-2 i mające wymiary 1200 mm x 800 mm,

d) oznaczone na środkowym wsporniku znakiem CP-3 i mające wymiary 1140 mm x 1140 mm.

e) oznaczone na środkowym wsporniku znakiem CP-5 i mające wymiary 1140 mm x760 mm.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Godlewska

Prawnik, aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »