| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 23 maja 1996 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251 i z 1995 r. Nr 95, poz. 471) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm (Dz. U. Nr 40, poz. 152 oraz z 1995 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 611) w załączniku „Wykaz Polskich Norm do obowiązkowego stosowania” wprowadza się następujące zmiany:

1) w dziale 12 „Produkty spożywcze”:

a) poz. 24 otrzymuje brzmienie:

„24. PN-91/A-82001 Mięso w tuszach, półtuszach i ćwierćtuszach – wraz ze zmianą PN-A-82001/A1:1995”,

b) dodaje się poz. 27a, 27b, 27c i 28a w brzmieniu:

„27a. PN-A-82005:1996 Cielęcina – Części zasadnicze

27b. PN-A-82006:1996 Baranina – Części zasadnicze

27c. PN-A-82008:1996 Przetwory mięsne paczkowane,

28a. PN-A-82300:1995 Wyroby garmażeryjne niemięsne”,

c) poz. 32 i 33 otrzymują brzmienie:

„32. PN-90/A-85802 Tłuszcze zwierzęce jadalne topione – z wyłączeniem p. 5.2.

33. PN-84/A-85803 Tłuszcze zwierzęce jadalne. Metody badań – z wyłączeniem rozdz. 1 i 12”,

d) po poz. 35 dodaje się grupę 1214 w brzmieniu:

„Grupa 1214. Jelita

35a. PN-A-85702:1996 Mięso i przetwory mięsne – Osłonki naturalne”,

e) dodaje się poz. 40b, 40c i 40d w brzmieniu:

„40b. PN-A-86523:1995 Produkty drobiarskie – Podroby drobiowe

40c. PN-A-86525:1996 Produkty drobiarskie – Konserwy drobiowe – Wymagania wspólne

40d. PN-A-86526:1995 Produkty drobiarskie – Wędliny drobiowe – Wymagania wspólne”,

f) w poz. 41 numer normy „PN-81/A-86002” zastępuje się numerem „PN-A-86002:1995”,

g) poz. 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55 i 212 otrzymują brzmienie:

„44. Pn-92/A-86024 Mleko i przetwory mleczarskie – Mleko w proszku – wraz ze zmianą PN-A-86024/A1:1996”,

„46. PN-82/A-86043 Mleko i przetwory mleczarskie – Mleko zagęszczone – wraz ze zmianą PN-82/A-86043 Zmiana 3:1996,

47. PN-90/A-86050 Mleko i przetwory mleczarskie. Śmietanka i śmietana – wraz ze zmianą PN-90/A-86050 Zmiana 2:1996,

48. PN-83/A-86061 Mleko i przetwory mleczarskie – Napoje mleczne fermentowane – wraz ze zmianą PN-83/A-86061 Zmiana 4:1996,

49. PN-A-86155:1995 Mleko i przetwory mleczne – Masło,

50. PN-68/A-86230 Mleko i przetwory mleczarskie – Sery podpuszczkowe dojrzewające – wraz ze zmianą PN-68/A-86230 Zmiana 13:1996

51. PN-66/A-86233 Mleko i przetwory mleczarskie – Sery topione – Wspólne wymagania i badania – wraz ze zmianą PN-66/A-86233 Zmiana 16:1996”,

„53. PN-91/A-86300 Mleko i przetwory mleczarskie. Sery twarogowe niedojrzewające – wraz ze zmianą PN-A-86300/A1:1996”,

„55. PN-80/A-86431 Mleko i przetwory mleczarskie – Lody – wraz ze zmianą PN-80/A-86431 Zmiana 7:1996”,

„212. PN-A-86950:1995 Majonez”,

h) dodaje się poz. 213b w brzmieniu:

„213b. PN-A-78602:1996 Różyczki kalafiora zamrożone”,

i) poz. 268 otrzymuje brzmienie:

„268. PN-87/A-86906 Tłuszcze roślinne jadalne. Surowe oleje roślinne – wraz ze zmianą PN-A-86906/A1:1995”,

k) skreśla się poz. 270,

I) poz. 271 otrzymuje brzmienie:

„271. PN-76/A-86911 Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań. Przygotowanie próbek do analizy – w zakresie tłuszczów w postaci emulsji”.

m) skreśla się poz. 280,

n) dodaje się poz. 297a w brzmieniu:

„297a. PN-A-79038:1995 Napoje bezalkoholowe gazowane słodzone aspartamem i aspartamem z acesulfamem K”,

o) w poz. 298 numer normy „PN-89/A-79098” zastępuje się numerem „PN-A-79098:1995”,

p) skreśla się poz. 304,

r) poz. 305, 306, 328 i 367 otrzymują brzmienie:

„305. PN-A-79530:1995 Wyroby spirytusowe gatunkowe – Wspólne wymagania i badania

306. PN-A-79531:1995 Wyroby spirytusowe czyste – Wspólne wymagania i badania”,

„328. PN-93/A-79528/03 Spirytus (alkohol etylowy). Metody badań. Oznaczanie mocy – wraz ze zmianą PN-93/A-79528-3/A1:1995”,

„367. PN-87/A-79002 Drożdże piekarskie prasowane – wraz ze zmianą PN-87/A-79002/A1:1995”;

2) w dziale 15 „Rolnictwo i leśnictwo” poz. 55 otrzymuje brzmienie:

„55. PN-83/R-67011 Materiał szkółkarski. Drzewka owocowe – jabłonie, grusze, śliwy, czereśnie, wiśnie, brzoskwinie i morele – z wyłączeniem części dotyczącej etykietowania opakowań jednostkowych drzewek owocowych.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów:

1) § 1 pkt 1 lit. a), który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1996 r.,

2) § 1 pkt 1 lit. f), który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.,

3) § 1 pkt 2, który wchodzi w życie w odniesieniu do jabłoni z dniem ogłoszenia, a w odniesieniu do pozostałych gatunków drzewek owocowych – z dniem 30 kwietnia 1997 r.

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: R. Jagieliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »