REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1996 nr 107 poz. 505

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 sierpnia 1996 r.

w sprawie trybu wypłacania świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa tryb wypłacania świadczenia pieniężnego przyznanego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich:

1) nie mającym ustalonego prawa do emerytury lub renty,

2) pobierającym świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych.

2. Osobom, o których mowa w ust. 1, przyznane świadczenie pieniężne, określone w art. 1 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395), jest wypłacane przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tych osób oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

§ 2.
1. Postępowanie w sprawie wypłaty świadczenia wszczyna się na pisemny wniosek osoby uprawnionej, zgłoszony do organu, o którym mowa w § 1 ust. 2.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy,

2) datę urodzenia,

3) adres zamieszkania,

4) numer ewidencyjny PESEL,

5) wskazanie adresu lub konta bankowego, na który ma być doręczana lub dokonywana wypłata świadczenia,

6) oświadczenie o niepobieraniu z innego organu emerytalno-rentowego lub z innego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

a) emerytury lub renty,

b) świadczenia pieniężnego.

3. Do wniosku należy dołączyć decyzję o przyznaniu świadczenia, wydaną przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 3.
Organ, o którym mowa w § 1 ust. 2, wypłaca świadczenie kwartalnie w trzecim miesiącu kwartału.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 1996 r.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1996-09-06
  • Data wejścia w życie: 1996-10-24
  • Data obowiązywania: 1996-10-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA