| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 września 1996 r.

w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego.

Na podstawie art. 13 ust. 4 pkt 1-3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się listę przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
Ustala się listę przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują czasowo naczelne oraz centralne organy administracji rządowej inne niż Minister Skarbu Państwa, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia, przez okres ustalony w tym załączniku.
§ 3.
1. Naczelne i centralne organy administracji rządowej, wykonujące dotychczas zadania i kompetencje organu założycielskiego, zwane dalej „przekazującym”, przekażą niezwłocznie, odpowiednio, właściwemu wojewodzie albo Ministrowi Skarbu Państwa wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, jak również informacje dotyczące tych przedsiębiorstw.

2. Z przekazania dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 1, sporządza się protokół, obejmujący w szczególności:

1) wykaz przekazanych dokumentów,

2) informacje uznane przez przekazującego za szczególnie ważne,

3) datę i miejsce przekazania dokumentów i informacji,

4) podpisy osób uczestniczących w przekazaniu.

3. Do protokołu załącza się upoważnienia właściwego organu do uczestnictwa w czynnościach określonych w ust. 1.

§ 4.
1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dokona odpowiednich zmian w Rejestrze Gospodarki Narodowej REGON, wynikających ze zmiany organu założycielskiego, w terminie do dnia 20 października 1996 r.

2. Urzędy statystyczne powiadomią przedsiębiorstwa państwowe o zmianach w Rejestrze Gospodarki Narodowej REGON, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 października 1996 r.

§ 5.
Przepisy § 3 i 4 stosuje się odpowiednio do przekazania zadań i kompetencji organu założycielskiego po upływie okresu ustalonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, z tym że zmiany, o których mowa w § 4 ust. 1, oraz powiadomienia, o których mowa w § 4 ust. 2, są dokonywane odpowiednio w terminie 21 i 30 dni od dnia ustalonego w tym załączniku.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1996 r.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [LISTA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, WOBEC KTÓRYCH ZADANIA I KOMPETENCJE ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO WYKONUJE MINISTER SKARBU PAŃSTWA]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 września 1996 r. (poz. 548)

Załącznik nr 1

LISTA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, WOBEC KTÓRYCH ZADANIA I KOMPETENCJE ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO WYKONUJE MINISTER SKARBU PAŃSTWA

1. Polska Żegluga Morska w Szczecinie

2. Polskie Linie Oceaniczne w Gdyni

3. Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego w Gdańsku

4. Stocznia Remontowa „Nauta” w Gdyni

5. Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne BAZALT w Wilkowie

6. Łużyckie Kopalnie Bazaltu w Lubaniu

7. Kopalnie Surowców Skalnych w Złotoryi

8. Polskie Ratownictwo Okrętowe w Gdyni

9. Polski Rejestr Statków w Gdańsku

10. Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu w Warszawie

11. Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe „Port Rybacki GRYF” w Szczecinie

12. Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych w Krakowie

13. Drukarnia Skarbowa w Warszawie

14. Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego w Warszawie

15. Kopalnie Surowców Skalnych w Zarębie

16. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Polservice” w Warszawie

17. Polskie Towarzystwo Handlu Zagranicznego „Varimex” w Warszawie

18. Przedsiębiorstwo Wystaw i Targów Zagranicznych „Polexpo” w Warszawie

19. Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig w Warszawie

20. Przedsiębiorstwo Urządzania Lasów i Geodezji Leśnej w Warszawie

21. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Intraco” w Warszawie

22. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” w Warszawie

23. Przedsiębiorstwo Państwowe „Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo” w Warszawie

24. Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku

25. Centrum Informatyki Energetyki w Warszawie

26. Zakłady Przemysłu Ciągnikowego „Ursus” w Warszawie

27. Elektrownia „Turów” w Bogatyni

28. Elektrownia „Rybnik” w Rybniku

29. Elektrownia „Łaziska” w Łaziskach Górnych

30. Elektrownia „Skawina” w Skawinie

31. Elektrownia „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu

32. Zespół Elektrowni „Ostrołęka” w Ostrołęce

33. Elektrownia „Bełchatów” w Bełchatowie

34. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” w Płocku

35. Elektrownia „Kozienice” w Świerżach Górnych

36. Zespół Elektrowni „Dolna Odra” w Nowym Czarnowie

37. Elektrownia „Stalowa Wola” w Stalowej Woli

38. Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej „Cerabud” w Krotoszynie

39. Zakłady Chemiczne „Organika-Zachem” w Bydgoszczy

40. Zespół Zakładów Płytek Ceramicznych „Opoczno” w Opocznie

41. Huta „Częstochowa” w Częstochowie

42. Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic” w Gdańsku

43. Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów” w Bogatyni

44. Huta „Baildon” w Katowicach

45. Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” w Zabrzu

46. „Zelmer” w Rzeszowie

47. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu

48. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Gorzyce” w Gorzycach

49. Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” w Warszawie

50. Huta „Florian” w Świętochłowicach

51. Huta „Bobrek” w Bytomiu

52. Huta „Łabędy” w Gliwicach

53. Huta „Łaziska” w Łaziskach Górnych

54. Huta „1 Maja” w Gliwicach

55. Huta im. E. Cedlera w Sosnowcu

56. Zakłady Koksownicze „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej

57. Kopalnia Węgla Brunatnego „Sieniawa” w Sieniawie

58. Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” w Bukownie

59. Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” w Miasteczku Śląskim

60. Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” w Katowicach-Szopienicach

61. Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” w Lublinie

62. Huta „Będzin” w Będzinie

63. Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” w Pabianicach

64. Elektrownia „Halemba” w Rudzie Śląskiej

65. Kopalnia Węgla Kamiennego „Sosnowiec” w Sosnowcu

66. Kopalnia Węgla Kamiennego „Saturn” w Czeladzi

67. Huta „Kościuszko” w Chorzowie

68. Kopalnia Soli „Kłodawa” w Kłodawie

69. Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie

70. Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów” w Turku

71. Huta im. T. Sendzimira w Krakowie

72. Łódzkie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” w Łodzi

73. Kopalnia Soli „Wieliczka” w Wieliczce

74. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Krosno” w Krośnie

75. Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” w Bełchatowie

76. Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” w Nowej Sarzynie

77. Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu

78. Kopalnia Siarki „Machów” w Tarnobrzegu

79. Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” w Grzybowie

80. Kopalnia Soli „Bochnia” w Bochni

81. Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego w Wałbrzychu

82. Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowa Ruda” w Nowej Rudzie

83. Centrala Handlu Zagranicznego „Ars Polona” w Warszawie

84. Krajowa Agencja Wydawnicza w Warszawie

85. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne w Warszawie

86. Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” w Warszawie

87. Państwowy Instytut Wydawniczy w Warszawie

88. Biuro Studiów i Projektów Łączności w Warszawie

89. Rzeszowskie Zakłady Lamp Wyładowczych „Polam-Rzeszów” w Rzeszowie

90. Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego” w Warszawie

91. Polska Agencja Promocji Turystyki w Warszawie

92. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w Warszawie

Załącznik 2. [LISTA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, WOBEC KTÓRYCH ZADANIA I KOMPETENCJE ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO WYKONUJĄ CZASOWO NACZELNE ORAZ CENTRALNE ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ INNE NIŻ MINISTER SKARBU PAŃSTWA]

Załącznik nr 2

LISTA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, WOBEC KTÓRYCH ZADANIA I KOMPETENCJE ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO WYKONUJĄ CZASOWO NACZELNE ORAZ CENTRALNE ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ INNE NIŻ MINISTER SKARBU PAŃSTWA

I. Przedsiębiorstwa państwowe, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje do dnia 31 grudnia 1996 r. Minister Przemysłu i Handlu

1. Zakład Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „Meratronik” w Warszawie

2. Główne Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt” w Warszawie

3. Gliwickie Zakłady Chemiczne „Carbochem” w Gliwicach

4. Fabryka Bieżnikowania Opon „Stomil” w Wolbromiu

5. Śląska Fabryka Urządzeń Górniczych „Montana” w Katowicach w likwidacji w celu prywatyzacji

6. Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego w Katowicach w likwidacji w celu prywatyzacji

7. Biuro Studiów i Projektów Maszyn Szklarskich i Ceramicznych w Sosnowcu w likwidacji w celu prywatyzacji

8. Przedsiębiorstwo Państwowe „Polmozbyt” w Kielcach

9. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Bistona” w Łodzi w likwidacji w celu prywatyzacji

10. Zakłady Technicznych Wyrobów Włókienniczych „Roltex” w Łodzi w likwidacji w celu prywatyzacji

11. Przedsiębiorstwo Państwowe „Polmozbyt” w Opolu w likwidacji w celu prywatyzacji

12. Zakłady Chemiczne „Pirotechnika” w Sochaczewie

13. Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” w Szczecinie w likwidacji w celu prywatyzacji

14. Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Termet” w Świebodzicach

15. Biuro Projektów Klimatyzacji i Wentylacji „Prowent” we Wrocławiu

16. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Karo” w Siedlcach

17. Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych „Erg” w Kłobucku

18. Grudziądzkie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” w Grudziądzu

19. Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Olsztynie

II. Przedsiębiorstwa państwowe, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje do dnia 31 grudnia 1996 r. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej

1. Zakład Usług Komunikacyjnych w Gdańsku

2. Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych w Mirosławiu Ujskim

3. Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji w Gdyni

4. Kopalnie Bazaltu w Sulikowie

5. Kopalnie Skalnych Surowców w Graczach

III. Przedsiębiorstwa państwowe, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje do dnia 31 grudnia 1996 r. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

1. Zakłady Mechanizacji Budownictwa „Zremb” w Tychach

2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Energetycznego i Przemysłu ENERGOEXPORT w Warszawie

3. Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu „Beton-Stal” w Warszawie

4. Przedsiębiorstwo Eksportu Geodezji i Kartografii „Geokart” w Warszawie

5. Krakowskie Zakłady Odlewnicze „Zremb” w Krakowie

6. Fabryka Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast-Złotów” w Złotowie

7. Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne i Usługowo-Handlowe „Mostostal” w Zabrzu

8. Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Techniczne „Transbud” w Warszawie

9. Poznańskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego w Poznaniu

10. Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa „Elektromontaż” nr 1 Kraków w Krakowie

11. Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa „Elektromontaż” nr 2 Kraków - Nowa Huta w Krakowie

12. Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych w Krakowie

13. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa w Warszawie

14. Fabryka Urządzeń Technicznych „Zremb” w Orzeszu

IV. Przedsiębiorstwa państwowe, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje do dnia 31 grudnia 1996 r. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej

1. Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” w Białymstoku

2. Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” w Bydgoszczy

3. Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” w Gdańsku

4. Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” w Kamyku k. Częstochowy

5. Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” w Krakowie

6. Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” w Łodzi

7. Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” w Poznaniu

8. Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” w Rzeszowie

9. Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” w Warszawie

10. Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” we Wrocławiu

11. Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” w Zielonej Górze

12. Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” w Szczecinie

13. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia w Artykuły do Diagnostyki „Cefarm-Dialab” w Katowicach

14. Centrala Farmaceutyczna „Cefarm” w Warszawie

V. Przedsiębiorstwa państwowe, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje do dnia 31 grudnia 1996 r. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

1. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „Polmos” w Warszawie

2. Warszawska Wytwórnia Wódek „Koneser” w Warszawie

3. Mazowiecka Wytwórnia Wódek i Drożdży „Polmos” w Józefowie

4. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „Polmos” w Białymstoku

5. Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych „Polmos” w Bielsku-Białej

6. Starogardzkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego „Polmos” w Starogardzie Gdańskim

7. Pomorska Fabryka Drożdży „Polmos” w Tczewie

8. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „Polmos” w Raciborzu

9. Zakład Badawczo-Rozwojowy „Polmos” w Koninie

10. Krakowskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego „Polmos” w Krakowie

11. Zakłady Przemysłu Fermentacyjnego „Akwawit” w Lesznie

12. Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego „Polmos” w Lublinie

13. Łódzkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego „Polmos” w Łodzi

14. Wytwórnia Drożdży „Polmos” w Kętrzynie

15. Śląska Fabryka Drożdży i Wódek „Polmos” w Wołczynie

16. Zakłady Przemysłu Spirytusowego „Polmos” w Kutnie

17. Poznańskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego „Polmos” w Poznaniu

18. Fabryka Wódek „Polmos” w Łańcucie

19. Podlaska Wytwórnia Wódek „Polmos” w Siedlcach

20. Zakłady Przemysłu Spirytusowego „Polmos” w Sieradzu

21. Kaszubska Wytwórnia Drożdży „Polmos” w Maszewie Lęborskim

22. Żyrardowskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego „Polmos” w Żyrardowie

23. Szczecińska Wytwórnia Wódek „Polmos” w Szczecinie

24. Zakłady Przemysłu Spirytusowego „Polmos” w Toruniu

25. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „Polmos” we Wrocławiu

26. Lubuska Wytwórnia Wódek Gatunkowych „Polmos” w Zielonej Górze

27. Ośrodek Szkolenia Kadr i Usług Socjalnych Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Poznaniu

VI. Przedsiębiorstwa państwowe, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje do dnia 30 czerwca 1997 r. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej

1. P.P. „Uzdrowisko Busko-Solec” w Busku

2. P.P. „Uzdrowisko Ciechocinek” w Ciechocinku

3. P.P. „Uzdrowisko Cieplice” w Jeleniej Górze

4. P.P. „Uzdrowisko Horyniec” w Horyńcu

5. P.P. „Uzdrowisko Inowrocław” w Inowrocławiu

6. P.P. „Uzdrowisko Iwonicz” w Iwoniczu

7. P.P. „Uzdrowisko Kamień Pomorski” w Kamieniu Pomorskim

8. P.P. „Uzdrowisko Kołobrzeg” w Kołobrzegu

9. P.P. „Uzdrowisko Konstancin” w Konstancinie

10. „Zespół Uzdrowisk Krynicko-Popradzkich” w Krynicy

11. P.P. „Zespół Uzdrowisk Kłodzkich” w Polanicy

12. P.P. „Zespół Uzdrowisk Krakowskich” w Krakowie

13. P.P. „Uzdrowisko Lądek-Długopole” w Lądku

14. P.P. „Uzdrowisko Nałęczów” w Nałęczowie

15. P.P. „Uzdrowisko Połczyn” w Połczynie

16. P.P. „Uzdrowisko Przerzeczyn” w Przerzeczynie

17. P.P. „Uzdrowisko Rabka” w Rabce

18. P.P. „Uzdrowisko Rymanów” w Rymanowie

19. P.P. „Uzdrowisko Szczawnica” w Szczawnicy

20. P.P. „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” w Szczawnie

21. P.P. „Uzdrowisko Świeradów” w Świeradowie

22. P.P. „Uzdrowisko Świnoujście” w Świnoujściu

23. P.P. „Uzdrowisko Ustka” w Ustce

24. P.P. „Uzdrowisko Ustroń” w Ustroniu

25. P.P. „Uzdrowisko Wieniec” we Włocławku

26. P.P. „Uzdrowisko Wysowa” w Wysowie

VII. Przedsiębiorstwa państwowe, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje do dnia 30 czerwca 1997 r. Polska Akademia Nauk

1. Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo we Wrocławiu

2. Wrocławska Drukarnia Naukowa we Wrocławiu

3. Warszawska Drukarnia w Warszawie

4. Ośrodek Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych w Warszawie

VIII. Przedsiębiorstwa państwowe, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje do dnia 30 czerwca 1997 r. Minister Kultury i Sztuki

1. P.P. „Składnica Księgarska” w Warszawie

2. P.P. „Polskie Nagrania” w Warszawie

3. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków w Warszawie

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Andersen Tax & Legal

Andersen Tax & Legal w Polsce tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, najwyższej klasy doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie cen transferowych i outsourcing księgowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »