reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 23 grudnia 1996 r.

w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.

Na podstawie art. 71 § 2 w związku z art. 115 § 3 i art. 116 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406 oraz z 1996 r. Nr 77, poz. 367) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.
§ 2.
Ustala się wynagrodzenie zasadnicze osób wymienionych w § 1 przy zastosowaniu następujących mnożników prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej:

Lp.

Stanowisko

Mnożnik

1

2

3

4

5

Sędzia sądu apelacyjnego

Sędzia sądu wojewódzkiego

Sędzia sądu rejonowego

Asesor sądowy

Aplikant sądowy

– w pierwszym roku pracy

– w drugim roku pracy

4,0

3,2

2,7

2,0

0,9

1,0

 

§ 3.
Ustala się stawki dodatku funkcyjnego przy zastosowaniu następujących mnożników prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej:

Stawka

Mnożnik

1

0,30

2

0,30–0,45

3

0,35–0,50

4

0,40–0,55

5

0,45–0,60

6

0,50–0,65

7

0,60–0,75

8

0,70–0,80

9

0,80–1,10

 

§ 4.
Tabelę stanowisk i stawek dodatku funkcyjnego zawiera załącznik do rozporządzenia.
§ 5.
1. Dodatek funkcyjny przysługuje osobie wymienionej w § 1, którą powołano do pełnienia funkcji kierowniczych lub której powierzono pełnienie obowiązków kierowniczych, w okresie ich sprawowania.

2. W razie zbiegu uprawnień do dodatków funkcyjnych przysługuje jeden, wyższy dodatek.

§ 6.
1. Sędziemu sprawującemu patronat co najmniej nad jednym aplikantem etatowym lub trzema aplikantami pozaetatowymi przez okres nie krótszy niż jeden miesiąc, przysługuje dodatek w wysokości 0,15 prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej za każdy miesiąc sprawowania patronatu.

2. Przerwy w sprawowaniu patronatu z powodu nieobecności patrona lub aplikanta trwające do tygodnia nie powodują utraty prawa do dodatku.

3. Dodatek określony w ust. 1 przysługuje sędziemu niezależnie od dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji kierowniczej w sądzie.

§ 7.
Sędzia delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytucie Pamięci Narodowej zachowuje wynagrodzenie zasadnicze określone w niniejszym rozporządzeniu. W okresie delegacji sędziemu przysługuje dodatek funkcyjny i dodatek służbowy, określone w przepisach w sprawie zasad wynagradzania pracowników państwowych.
§ 8.
Kwoty wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za sprawowanie patronatu nad aplikantami zaokrągla się do 10 groszy w górę.
§ 9.
Osoba powołana na stanowisko sędziego otrzymuje wynagrodzenie określone w niniejszym rozporządzeniu z dniem objęcia stanowiska.
§ 10.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym rozporządzeniem do osób wymienionych w § 1 mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach urzędów państwowych w zakresie przyznawania dodatków za wieloletnią pracę i nagród jubileuszowych.
§ 11.
Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 1995 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych (Dz. U. Nr 78, poz. 391 i z 1996 r. Nr 128, poz. 604).
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
A. Kwaśniewski

Prezes Rady Ministrów:
W. Cimoszewicz

 

Załącznik 1. [TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKÓW FUNKCYJNYCH DLA SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 23 grudnia 1996 r. (poz.758)

TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKÓW FUNKCYJNYCH DLA SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH

Lp.

Stanowisko

Stawka dodatku

1

Prezes sądu apelacyjnego, prezes sądu wojewódzkiego

9

2

Wiceprezes sądu apelacyjnego, wiceprezes sądu wojewódzkiego

8

3

Przewodniczący wydziału w sądzie apelacyjnym, przewodniczący wydziału w sądzie wojewódzkim, prezes sądu rejonowego

7

4

Wizytator w sądzie apelacyjnym, wizytator w sądzie wojewódzkim

6

5

Wiceprezes sądu rejonowego

5

6

Kierownik sekcji w sądzie apelacyjnym, kierownik sekcji w sądzie wojewódzkim, wojewódzki kierownik szkolenia, rzecznik prasowy, rzecznik dyscyplinarny

4

7

Przewodniczący wydziału w sądzie rejonowym, konsultant

3

8

P.o. przewodniczącego wydziału na stałych rokach sądowych

2

9

Kierownik sekcji w sądzie rejonowym

1

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama