| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ

z dnia 16 grudnia 1996 r.

w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627 oraz z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713 oraz z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się wykaz towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji (Dz. U. Nr 60, poz. 282 oraz z 1995 r. Nr 73, poz. 366 i Nr 153, poz. 790).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą: w z. J. Kaczurba

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW I USŁUG KTÓRYMI OBRÓT Z ZAGRANICĄ WYMAGA KONCESJI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą
z dnia 16 grudnia 1996 r. (poz. 769)

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG KTÓRYMI OBRÓT Z ZAGRANICĄ WYMAGA KONCESJI

LP

WYSZCZEGÓLNLENIE

KOD PCN

w przywozie i wywozie

I

1. Rudy uranu i toru oraz koncentraty

2612

2. Promieniotwórcze pierwiastki chemiczne i izotopy promieniotwórcze (łącznie z rozczepialnymi lub paliworodnymi pierwiastkami chemicznymi i izotopami) oraz ich związki; mieszaniny i pozostałości zawierające te produkty

2844

3. Izotopy inne niż z pozycji 2844; związki nieorganiczne lub organiczne takich izotopów, nawet chemicznie nie zdefiniowane

2845

4. Reaktory jądrowe; sekcje paliwowe (kasety), nie napromieniowane, do reaktorów jądrowych; maszyny i aparatura do rozdzielania izotopów

8401

II

Towary oraz ich części produkowane według specjalnych warunków technicznych i technologicznych, przeznaczone do celów wojskowych lub policyjnych:

 

1. Materiały wybuchowe; produkty pirotechniczne; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwo palne

dział 36, z wyłączeniem ex.3605

2. Bomby, granaty, torpedy, miny, rakiety i podobne uzbrojenie wojenne oraz jego części; naboje, pociski i inna amunicja oraz jej części, w tym przybitki nabojów śrutowych i kulowych

9306

3. Czołgi oraz inne opancerzone samobieżne pojazdy bojowe z uzbrojeniem lub bez oraz części tych pojazdów

8710

4. Samoloty i śmig/owce oraz ich części

ex.8802, 8803

5. Okręty wojenne i ich części

ex.8906, 8908

6. Broń i amunicja, ich części i akcesoria

dział 93

7. Łączność specjalna (z urządzeniami szyfrującymi i deszyfrującymi)

ex.dział 85

8. Pozostały sprzęt wyposażony w ogniowe środki rażenia, również części aktywnych środków ogniowych

ex.sekcja XVII

III

Sprzęt pomocniczy i wyposażenie aktywnych środków ogniowych produkowane według specjalnych warunków technicznych i technologicznych, przeznaczone do celów wojskowych lub policyjnych:

 

1. Sprzęt i systemy kierowania ogniem, radiolokacyjne, obserwacyjne i nawigacyjne

ex.sekcja XVI, ex.dział 90, 91

2. Sprzęt i systemy łączności

ex.sekcja XVI, ex.dział 90

3. Trenażery i urządzenia testowe

sekcje różne

4. Maszyny, urządzenia, systemy elektryczne i elektroniczne oraz ich części

ex.sekcja XVI

5. Specjalne źródła zasilania

ex.dział 85

6. Narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe. kontrolne i precyzyjne

ex.dział 90, 91

7. Środki transportu

ex.sekcja XVII

8. Inny sprzęt pomocniczy do celów wojskowych i policyjnych

sekcje różne

IV

Materiały wybuchowe, produkty pirotechniczne, stopy piroforyczne, niektóre materiały łatwo palne przeznaczone do innych celów niż wojskowe i policyjne

dział 36, z wyłączeniem ex.3605

V

Broń i amunicja, ich części i akcesoria przeznaczone do innych celów niż wojskowe i policyjne (w tym broń myśliwska. sportowa i obezwładniająca)

9302 - 9307

VI

Usługi budowlano-montażowe, instalacyjne oraz remontowe wojskowych i policyjnych obiektów, sprzętu i jego elementów, a także usługi i osiągnięcia naukowe i techniczne, w tym szkoleniowe, związane z działalnością wojskową lub policyjną

nie katalogowane

ex. Dotyczy niektórych towarów z działów lub sekcji

w przywozie

VII

Różne przetwory spożywcze:

 

1. Gorzkie aromatyczne zaprawy o objętościowej mocy alkoholu od 44,2 do 49,2% obj., zawierające w masie od 1,5 do 6% goryczki, przypraw i różnych składników oraz 4 do 10% cukru, w pojemnikach zawierających 0,5 litra lub mniej

2103 90 30 0

VIII

2. Złożone preparaty alkoholowe, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju używanych do produkcji napojów

Napoje alkoholowe:

2106 90 20 0

1. Wino ze świeżych winogron łącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy inny niż z pozycji nr 2009

2204 10 11 9,
2204 10 19 9,
2204 21 10 9,
2204 21 99 0,
2204 29 10 9,
2204 29 99 0,
2204 30 10 9,
2204 30 96 9,
2204 30 98 9

2. Wermut i inne wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi

2205 10 90 9,
2205 90 90 9

3. Pozostałe napoje fermentowane (na przykład jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych nie wymienione ani nie włączone gdzie indziej

2206 00 10 9,
2206 00 31 9,
2206 00 39 9,
2206 00 51 9,
2206 00 59 9,
2206 00 81 9,
2206 00 89 9

4. Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% obj. lub więcej; alkohol etylowy skażony i pozostałe alkohole skażone, o dowolnej mocy

2207

5. Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i inne napoje alkoholowe

2208,

z wyjątkiem

2208 90 69 1

IX

Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy z tytoniu lub namiastek tytoniu

2402

X

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji:

 

1. Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe

2709 00

2. Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; przetwory gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, zawierające w masie nie mniej niż 70% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze

2710 00,
z wyjątkiem:
2710 00 81 0,
2710 00 83 0,
2710 00 85 0,
2710 00 87 0,
2710 00 88 0,
2710 00 89 0,
2710 00 92 0,
2710 00 94 0,
2710 00 96 0,
2710 00 98 0

3. Gaz ziemny

2711 11 00 0,
2711 21 00 0

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »