| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 grudnia 1996 r.

w sprawie zmiany opłat w sprawach karnych.

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 i z 1995 r. Nr 89, poz. 443) oraz w związku z nowelizacją Kodeksu karnego dokonaną w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym (Dz. U. Nr 95, poz. 475) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Opłaty w sprawach karnych ustalone w ustawie z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych, zwanej dalej „ustawą”, obowiązujące w wysokości określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie zmiany wysokości opłat w sprawach karnych (Dz. U. Nr 59, poz. 270) zmienia się w sposób następujący:

1) opłaty przewidziane w art. 2 w ust. 1 ustawy:

a) w pkt 1 w wysokości 15 zł – zastępuje się opłatą w wysokości 30 zł,

b) w pkt 2 w wysokości 30 zł – zastępuje się opłatą w wysokości 60 zł,

c) w pkt 3 w wysokości 45 zł – zastępuje się opłatą w wysokości 90 zł,

d) w pkt 4 w wysokości 75 zł – zastępuje się opłatą w wysokości 150 zł,

e) w pkt 5 w wysokości 100 zł – zastępuje się opłatą w wysokości 200 zł,

f) w pkt 6 w wysokości 150 zł – zastępuje się opłatą w wysokości 300 zł,

2) opłatę przewidzianą w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy w wysokości 7,50 zł – zastępuje się opłatą w wysokości 15 zł,

3) opłatę przewidzianą w art. 5 ustawy w wysokości 7,50 zł – zastępuje się opłatą w wysokości 15 zł,

4) opłatę przewidzianą w art. 7 ustawy w wysokości od 15 do 25 zł – zastępuje się opłatą w wysokości od 30 do 50 zł,

5) opłatę przewidzianą w art. 11 ustawy w wysokości 7,50 zł – zastępuje się opłatą w wysokości 15 zł,

6) opłatę przewidzianą w art. 13 ust. 1 i 2 w wysokości od 15 do 60 zł – zastępuje się opłatą w wysokości od 30 do 120 zł,

7) opłaty przewidziane w art. 15 w ust. 1 ustawy:

a) w pkt 1 w wysokości 20 zł – zastępuje się opłatą w wysokości 40 zł,

b) w pkt 2 w wysokości 15 zł – zastępuje się opłatą w wysokości 30 zł,

c) w pkt 3 w wysokości 15 zł – zastępuje się opłatą w wysokości 30 zł,

d) w pkt 4 w wysokości 12,50 zł – zastępuje się opłatą w wysokości 25 zł,

e) w pkt 5 w wysokości 15 zł – zastępuje się opłatą w wysokości 30 zł,

f) w pkt 6 w wysokości 15 zł – zastępuje się opłatą w wysokości 30 zł,

g) w pkt 7 w wysokości 15 zł – zastępuje się opłatą w wysokości 30 zł,

h) w pkt 8 w wysokości 15 zł – zastępuje się opłatą w wysokości 30 zł,

i) w pkt 9 w wysokości 50 zł – zastępuje się opłatą w wysokości 100 zł,

8) opłaty przewidziane w art. 21 ustawy:

a) w pkt 2 w wysokości 7,50 zł – zastępuje się opłatą w wysokości 15 zł,

b) w pkt 3 w wysokości 15 zł – zastępuje się opłatą w wysokości 30 zł.

§ 2.
W razie skazania w pierwszej instancji na karę dożywotniego pozbawienia wolności, skazany obowiązany jest uiścić opłatę, którą ustala się w wysokości 500 zł.
§ 3.
1. W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpoczęto rozprawę główną lub odroczonej rozprawy nie prowadzi się od początku, wymierza się opłaty według przepisów dotychczasowych. W innych przypadkach – odroczenia rozprawy lub ponownego rozpoznania sprawy albo w postępowaniu po uprawomocnieniu się orzeczenia opłaty wymierza się według przepisów rozporządzenia.

2. W razie wymierzenia opłaty za pierwszą instancję przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, opłata wymierzona w postępowaniu odwoławczym nie może być wyższa od opłaty, jaka byłaby wymierzona według przepisów dotychczasowych. Od wniosków i próśb złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia pobiera się opłaty według przepisów dotychczasowych.

§ 4.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie zmiany wysokości opłat w sprawach karnych (Dz. U. Nr 59, poz. 270).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »