REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 2 poz. 10

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 stycznia 1997 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Służby Cywilnej.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 402) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Urzędowi Służby Cywilnej nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [STATUT URZĘDU SŁUŻBY CYWILNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 6 stycznia 1997 r. (poz. 10)

STATUT URZĘDU SŁUŻBY CYWILNEJ

§ 1. Urząd Służby Cywilnej jako urząd administracji rządowej, zwany dalej „Urzędem”, działa zgodnie z zarządzeniami i poleceniami oraz pod bezpośrednim kierownictwem Szefa Służby Cywilnej, zwanego dalej „Szefem”.

§ 2. 1. Szef kieruje Urzędem przy pomocy swoich zastępców, dyrektora generalnego Urzędu oraz dyrektorów departamentów (komórek równorzędnych).

2. Szef może upoważnić osoby wymienione w ust. 1, a także innych pracowników Urzędu do podejmowania decyzji w określonych przez niego sprawach.

§ 3. Szef może tworzyć komisje i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze, określając cel powołania, ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania tych organów.

§ 4. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Sekretariat Szefa Służby Cywilnej,

2) Biuro Dyrektora Generalnego Urzędu,

3) Departament Rozwoju Służby Cywilnej,

4) Departament Kadr Służby Cywilnej,

5) Departament Budżetu Służby Cywilnej,

6) Departament Szkolenia Służby Cywilnej,

7) Sekretariat Rady i Komisji Służby Cywilnej.

§ 5. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz szczegółowy tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Szefa na wniosek dyrektora generalnego Urzędu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1997-01-09
  • Data wejścia w życie: 1997-01-09
  • Data obowiązywania: 1997-01-09
  • Z mocą od: 1997-01-09
  • Dokument traci ważność: 1999-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA