reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 marca 1997 r.

w sprawie podziału rezerwy środków i limitów na wynagrodzenia przeznaczonej na uzupełnienie wzrostu oraz na wyrównanie wynagrodzeń pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej za 1996 r.

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy budżetowej na rok 1997 z dnia 21 lutego 1997 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 106) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Dokonuje się podziału rezerwy środków i limitów na wynagrodzenia, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy budżetowej na rok 1997 z dnia 21 lutego 1997 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 106), przyjmując za podstawę:

1) kwotę wyrównania w wysokości 16,3 zł miesięcznie w okresie od dnia 1 lipca 1996 r. do dnia 31 grudnia 1996 r. na jeden etat kalkulacyjny, o którym mowa w pkt 2,

2) średnioroczną liczbę etatów kalkulacyjnych w 1996 r. w tych działach budżetu i formach finansowania, w których wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych państwowej strefy budżetowej w 1996 r. nie był wyższy o co najmniej 5,5 punktu procentowego od prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 1996 r.

2. Dokonuje się podziału rezerwy środków i limitów na wynagrodzenia, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy budżetowej na rok 1997 z dnia 21 lutego 1997 r., przyjmując za podstawę kwotę 7,08 zł na jeden etat kalkulacyjny i średnioroczną liczbę etatów kalkulacyjnych w 1996 r.

3. Podział rezerwy, o której mowa w ust. 1 i 2, na części budżetowe i działy budżetu określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
1. Podział na części budżetowe, o których mowa w § 1 ust. 3, uwzględnia, z zastrzeżeniem ust. 2, stan organizacyjny na dzień 1 stycznia 1997 r.

2. W zakresie określonym w załączniku do rozporządzenia rezerwy środków i limitów dla:

1) likwidowanego Urzędu Rady Ministrów ujęto w części 05 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,

2) likwidowanych: Centralnego Urzędu Planowania, Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą ujęto w części 13 – Ministerstwo Gospodarki,

3) likwidowanego Ministerstwa Przekształceń Własnościowych ujęto w części 17 – Ministerstwo Skarbu Państwa,

4) likwidowanych: Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ujęto w części 31 – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3. W tych częściach budżetowych, które w 1996 r. obejmowały dział 81 – szkolnictwo wyższe, limity wynagrodzeń, o których mowa w § 1 ust. 1, dotyczą etatów kalkulacyjnych pracowników zatrudnionych w administracji oraz na stanowiskach robotniczych i obsługi.

§ 3.
Limity na wynagrodzenia, o których mowa w § 1, w gospodarce pozabudżetowej dotowanej i w szkołach wyższych zostaną sfinansowane ze środków budżetu państwa, z uwzględnieniem procentu sfinansowania określonego w ustawie budżetowej na rok 1996 z dnia 1 lutego 1996 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 87).
§ 4.
1. Dysponenci poszczególnych części budżetowych dokonają podziału środków i limitów na wynagrodzenia, określonych w załączniku do rozporządzenia, na rozdziały klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem przepisu § 1 ust. 1 i 2.

2. Minister Finansów dokona odpowiednich zmian planu wydatków budżetowych na wniosek właściwego dysponenta części budżetowej.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [ŚRODKI I LIMITY NA UZUPEŁNIENIE WZROSTU ORAZ NA WYRÓWNANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW CYWILNYCH ZA 1996 R. WEDŁUG CZĘŚCI BUDŻETOWYCH I DZIAŁÓW BUDŻETU, Z UWZGLĘDNIENIEM KALKULACYJNEJ LICZBY ETATÓW]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 3 marca 1997 r. (poz. 108)

ŚRODKI I LIMITY NA UZUPEŁNIENIE WZROSTU ORAZ NA WYRÓWNANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW CYWILNYCH ZA 1996 R. WEDŁUG CZĘŚCI BUDŻETOWYCH I DZIAŁÓW BUDŻETU, Z UWZGLĘDNIENIEM KALKULACYJNEJ LICZBY ETATÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Skoczeń

radca prawny, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama