reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 4 lutego 1997 r.

w sprawie określenia wzoru kwestionariusza przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu komercjalizacji.

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wzór kwestionariusza przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
Ustala się wykaz dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu komercjalizacji, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
 z dnia 4 lutego 1997 r. (poz. 114)

Załącznik 2. [WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO SPORZĄDZENIA AKTU KOMERCJALIZACJI]

Załącznik nr 2

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO SPORZĄDZENIA AKTU KOMERCJALIZACJI

1. Komercjalizacja na wniosek organu założycielskiego:

1) wniosek organu założycielskiego skierowany do Ministra Skarbu Państwa,

2) zarządzenie o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego,

3) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego rejestru REGON,

4) aktualny wyciąg z rejestru przedsiębiorstw państwowych,

5) kopie decyzji uwłaszczeniowych oraz kopie umów kupna-sprzedaży i dzierżawy nieruchomości,

6) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie dwa lata obrotowe, wraz z opinią biegłego rewidenta, jeśli sprawozdania finansowe za te lata były badane przez biegłych rewidentów,

7) sprawozdanie F–01 na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku,

8) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (cash-flow) według załącznika nr 8 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591) za ostatnie dwa lata obrotowe oraz na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, 

9) kwestionariusz osobowy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego oraz oświadczenie dyrektora o nieuczestniczeniu we władzach spółek konkurencyjnych,

10) propozycja składu zarządu spółki, przedstawiona przez dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, wraz z oświadczeniami o nieuczestniczeniu we władzach spółek,

11) lista przedstawicieli pracowników do rady nadzorczej spółki, wraz z uchwałą ogólnego zebrania pracowników (delegatów) w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników do rady nadzorczej; w przypadku przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego lista ta, oprócz przedstawiciela pracowników, powinna zawierać także przedstawiciela rolników lub rybaków do rady nadzorczej,

12) zawiadomienie dyrektora i rady pracowniczej o zamiarze komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, wystosowane przez organ założycielski, 

13) opinia rady pracowniczej zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego,

14) opinia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku, gdy wartość rocznej sprzedaży towarów w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zgłoszenia zamiaru przekształcenia przekracza 5 mln ECU,

15) projekt określający grupy uprawnionych pracowników w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775) oraz procentowe zasady podziału akcji udostępnionych nieodpłatnie pomiędzy poszczególne grupy uprawnionych pracowników, przedstawiony przez ogólne zebranie pracowników (delegatów). 

2. Komercjalizacja na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa państwowego i rady pracowniczej:

1) wniosek dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, 

2) uchwała rady pracowniczej, popierająca wniosek,

3) opinia organu założycielskiego, 

4) dokumenty wymienione w ust 1, z wyjątkiem pkt 1.

3. Komercjalizacja z inicjatywy Ministra Skarbu Państwa: 

1) pisemne stanowisko organu założycielskiego wobec zamiaru komercjalizacji,

2) dokumenty wymienione w ust 1, z wyjątkiem pkt 1.

4. Komercjalizacja z konwersją wierzytelności: 

1) dokumenty wymienione w ust. 1, z wyjątkiem pkt 1,

2) przedstawiony w formie zapisu elektronicznego spis wierzycieli, ze wskazaniem imion, nazwisk lub firm, adresów, oraz wykaz wierzytelności i terminów ich płatności, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia 31 grudnia 1995 r., wymieniający odrębnie wierzytelności konwertowalne, częściowo umarzalne oraz inne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama