| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 25 października 1996 r.

w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 91 ustęp 4 Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. został złożony dnia 19 maja 1995 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument ratyfikacyjny Rzeczypospolitej Polskiej powyższej konwencji.

Zgodnie z artykułem 99 ustęp 2 konwencji weszła ona w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 czerwca 1996 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1. W myśl artykułu 99 ustęp 1 konwencji weszła ona w życie dnia 1 stycznia 1988 r.

2. Następujące Państwa stały się Stronami wymienionej konwencji poprzez złożenie dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, jak również oświadczenia o sukcesji, w podanych niżej datach:

Argentyna

dnia 19 lipca 1983 r.

Australia

dnia 17 marca 1988 r.

Austria

dnia 29 grudnia 1987 r.

Białoruś

dnia 9 października 1989 r.

Bośnia i Hercegowina*)

dnia 12 stycznia 1994 r.

Bułgaria

dnia 9 lipca 1990 r.

Chile

dnia 7 lutego 1990 r.

Chiny

dnia 11 grudnia 1986 r.

Dania

dnia 14 lutego 1989 r.

Egipt

dnia 6 grudnia 1982 r.

Ekwador

dnia 27 stycznia 1992 r.

Estonia

dnia 20 września 1993 r.

Federacja Rosyjska

dnia 16 sierpnia 1990 r.

Finlandia

dnia 15 grudnia 1987 r.

Francja

dnia 6 sierpnia 1982 r.

Gruzja

dnia 16 sierpnia 1994 r.

Gwinea

dnia 23 stycznia 1991 r.

Hiszpania

dnia 24 lipca 1990 r.

Holandia

dnia 13 grudnia 1990 r.

dla Królestwa w Europie i Aruby

 

Irak

dnia 5 marca 1990 r.

Jugosławia

dnia 27 marca 1985 r.

Kanada

dnia 23 kwietnia 1991 r.

Kuba

dnia 2 listopada 1994 r.

Lesotho

dnia 18 czerwca 1981 r.

Litwa

dnia 18 stycznia 1995 r.

Meksyk

dnia 29 grudnia 1987 r.

Mołdowa

dnia 13 października 1994 r.

Niemcy

dnia 21 grudnia 1989 r.

Norwegia

dnia 20 lipca 1988 r.

Nowa Zelandia

dnia 22 września 1994 r.

z oświadczeniem, że konwencja nie ma zastosowania do Wysp Cooka, Niue i Tokelau

Republika Czeska*)

dnia 30 września 1993 r.

Rumunia

dnia 22 maja 1991 r.

Singapur

dnia 16 lutego 1995 r.

Słowacja*)

dnia 28 maja 1993 r.

Słowenia

dnia 7 stycznia 1994 r.

Stany Zjednoczone Ameryki

dnia 11 grudnia 1986 r.

Syria

dnia 19 października 1982 r.

Szwajcaria

dnia 21 lutego 1990 r.

Szwecja

dnia 15 grudnia 1987 r.

Uganda

dnia 12 lutego 1992 r.

Ukraina

dnia 3 stycznia 1990 r.

Węgry

dnia 16 czerwca 1983 r.

Włochy

dnia 11 grudnia 1986 r.

Zambia

dnia 6 czerwca 1986 r.

3. Równocześnie podaje się do wiadomości, że podczas składania dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, jak również oświadczeń o sukcesji, oraz w terminach późniejszych zostały złożone przez następujące Państwa podane niżej oświadczenia i zastrzeżenia:

ARGENTYNA

Oświadczenie:

Zgodnie z artykułami 96 i 12 Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, żadne z postanowień artykułu 11, artykułu 29 lub części II konwencji, zezwalające, aby umowa sprzedaży, jej zmiana lub jej uzgodnione rozwiązanie lub jakakolwiek oferta, przyjęcie oferty lub inne wyrażenia zamiaru mogły być dokonane w innej formie niż pisemna, nie będzie miało zastosowania, jeżeli jedna ze stron posiada swoją siedzibę handlową w Republice Argentyny.

AUSTRALIA

Oświadczenie:

Niniejsza konwencja ma zastosowanie do wszystkich Stanów Australijskich i do terytoriów kontynentalnych oraz do wszystkich terytoriów zewnętrznych, z wyjątkiem Wysp Bożego Narodzenia, Wysp Kokosowych (Keeling) oraz Wysp Ashmore i Cartier.

BIAŁORUŚ

Oświadczenie:

Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka, zgodnie z artykułami 12 i 96 konwencji, oświadcza, że żadne z postanowień artykułu 11, artykułu 29 lub części II niniejszej konwencji, zezwalające, aby umowa sprzedaży, jej zmiana lub jej uzgodnione rozwiązanie lub jakakolwiek oferta, przyjęcie oferty lub inne wyrażenie zamiaru mogły być dokonane w innej formie niż pisemna, nie będzie miało zastosowania, jeżeli którakolwiek ze stron posiada swoją siedzibę handlową w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej.

CHILE

Oświadczenie:

Chile oświadcza, zgodnie z artykułami 12 i 96 konwencji, że żadne z postanowień artykułu 11, artykułu 29 lub części II niniejszej konwencji, zezwalające, aby umowa sprzedaży, jej zmiana lub jej uzgodnione rozwiązanie albo jakakolwiek oferta, przyjęcie oferty lub inne wyrażenie zamiaru mogły być dokonane w innej formie niż pisemna, nie będzie miało zastosowania, jeżeli którakolwiek ze stron posiada swoją siedzibę handlową w Chile.

CHINY

Oświadczenie:

Chińska Republika Ludowa nie uważa się za związaną postanowieniami punktu b) ustępu 1 artykułu 1 oraz artykułem 11, jak również postanowieniami konwencji dotyczącymi treści artykułu 11.

DANIA

Oświadczenie:

Dania nie będzie związana częścią II konwencji.

Zgodnie z ustępem 1 artykułu 93 konwencji nie będzie miała ona zastosowania do Wysp Owczych i Grenlandii.

Zgodnie z ustępem 1 i ustępem 3 artykułu 94 konwencji nie będzie miała ona zastosowania do umów sprzedaży, których jedna ze stron posiada swoją siedzibę handlową w Danii, Finlandii, Norwegii lub Szwecji, a druga strona posiada swoją siedzibę handlową w innym niż wymienione Państwa.

Zgodnie z ustępem 2 artykułu 94 konwencji nie będzie miała ona zastosowania do umów sprzedaży, których jedna ze stron posiada swoją siedzibę handlową w Danii, Finlandii, Norwegii lub Szwecji, a druga strona posiada swoją siedzibę handlową w Islandii.

ESTONIA

Oświadczenie:

Zgodnie z artykułami 12 i 96 wymienionej konwencji żadne z postanowień artykułu 11, artykułu 29 lub części II, zezwalające, aby umowa sprzedaży, jej zmiana lub jej uzgodnione rozwiązanie albo jakakolwiek oferta, przyjęcie oferty lub inne wyrażenie zamiaru mogły być dokonane w innej formie niż pisemna, nie będzie miało zastosowania, jeżeli którakolwiek ze stron posiada swoją siedzibę handlową w Republice Estońskiej.

FEDERACJA ROSYJSKA

Oświadczenie:

Oświadczenie tej samej treści mutatis mutandis jak oświadczenie złożone przez Białoruś.

FINLANDIA

Zastrzeżenie:

Finlandia nie będzie związana częścią II konwencji. W nawiązaniu do artykułu 94 w stosunku do Szwecji, zgodnie z ustępem 1 i ponadto zgodnie z ustępem 2 tego artykułu, konwencja nie będzie miała zastosowania do umów sprzedaży, których strony posiadają swoje siedziby handlowe w Finlandii, Szwecji, Danii, Islandii lub Norwegii.

KANADA

Oświadczenie:

Rząd Kanady oświadcza, zgodnie z artykułem 93 konwencji, że będzie ona miała zastosowanie do Alberty, Kolumbii Brytyjskiej, Manitoby, Nowego Brunszwiku, Nowej Fundlandii, Nowej Szkocji, Ontario, Wyspy Księcia Edwarda, Terytoriów Północno-Zachodnich, Quebec, Saskatchewan i Terytorium Jukonu.

LITWA

Oświadczenie:

Zgodnie z artykułami 96 i 12 wymienionej konwencji Republika Litewska oświadcza, że żadne z postanowień artykułu 11, artykułu 29 lub części II konwencji, zezwalające, aby umowa sprzedaży, jej zmiana lub jej uzgodnione rozwiązanie albo jakakolwiek oferta, przyjęcie oferty lub inne wyrażenie zamiaru mogły być dokonane w innej formie niż pisemna, nie będzie miało zastosowania, jeżeli którakolwiek ze stron posiada swoją siedzibę handlową w Republice Litewskiej.

NIEMCY

Rząd Republiki Federalnej Niemiec wyraża pogląd, że te Strony konwencji, które złożyły oświadczenie zgodnie z artykułem 95 konwencji, nie są uważane za Umawiające się Strony w rozumieniu punktów a) i b) artykułu 1 konwencji. Zgodnie z tym nie ma obowiązku stosowania – i Republika Federalna Niemiec nie przyjmuje na siebie takiego obowiązku – tego postanowienia, kiedy normy prawa prywatnego międzynarodowego nakazują zastosowanie ustawodawstwa Strony, która złożyła oświadczenie stwierdzające, że nie będzie związana ustępem 1 b) artykułu 1 konwencji, Zgodnie z powyższym wyjaśnieniem Rząd Republiki Federalnej Niemiec nie zgłasza żadnego oświadczenia, przewidzianego w artykule 95 konwencji.

NORWEGIA

Zastrzeżenie:

Zastrzeżenie tej samej treści mutatis mutandis jak i zastrzeżenie złożone przez Finlandię.

REPUBLIKA CZESKA*)

SINGAPUR

Oświadczenie:

Zgodnie z artykułem 95 wymienionej konwencji Rząd Republiki Singapuru nie będzie związany punktem 1 b) artykułu 1 konwencji I będzie ją stosował do umów sprzedaży jedynie między tymi stronami, których siedziby handlowe znajdują się w różnych Państwach, o ile Państwa są Umawiającymi się Stronami.

SŁOWACJA*)

SZWECJA

Zastrzeżenie:

Zastrzeżenie tej samej treści mutatis mutandis jak zastrzeżenie złożone przez Finlandię.

UKRAINA

Oświadczenie:

Oświadczenie tej samej treści mutatis mutandis jak oświadczenie złożone przez Białoruś.

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

Zgodnie z artykułem 95 konwencji Stany Zjednoczone Ameryki nie będą związane punktem 1 b) artykułu 1 konwencji.

WĘGRY

Oświadczenie:

(Węgierska Republika Ludowa) uważa, że Ogólne Warunki Dostaw Towarów między organizacjami Państw Członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (GCD CMEA 1968/1975 wersja z 1979 r.) powinny być poddane postanowieniom artykułu 90 konwencji.

(Węgierska Republika Ludowa) uważa, zgodnie z artykułami 12 i 96 konwencji, że żadne z postanowień artykułu 11, artykułu 29 lub części II konwencji, zezwalające, aby umowa sprzedaży, jej zmiana lub jej uzgodnione rozwiązanie albo jakakolwiek oferta, przyjęcie oferty lub inne wyrażenie zamiaru mogły być dokonane w innej formie niż pisemna, nie będzie miało zastosowania, jeżeli którakolwiek ze stron posiada swoją siedzibę handlową w Węgierskiej Republice Ludowej.

4. Informacje o Państwach, które w terminie późniejszym staną się Stronami powyższej konwencji, można uzyskać w Departamencie Prawno-Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Minister Spraw Zagranicznych: D. Rosati

 

*) Na zasadzie sukcesji

*) Na zasadzie sukcesji

*) Czechosłowacja ratyfikowała ww. konwencję dnia 5 marca 1990 r. z następującym zastrzeżeniem:

Zgodnie z artykułem 95 konwencji Czechosłowacka Republika Socjalistyczna oświadcza, że nie będzie uważała się za związaną postanowieniem artykułu 1 ustęp 1 b) konwencji.

Oświadczenia o sukcesji złożone przez Republikę Czeską oraz Słowację zawierają stwierdzenie, że oba kraje uważają się za związane umowami międzynarodowymi zawartymi przez Czechosłowacką Republikę Socjalistyczną, jak również zastrzeżeniami i oświadczeniami złożonymi przez Czechosłowacką Republikę Socjalistyczną.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Szczerbowski

Prawnik, ekspert prawa cywilnego, podatkowego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »