| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 7 maja 1997 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na inspektorów standaryzacji Centralnego Inspektoratu Standaryzacji, powoływania i składu komisji kwalifikacyjnej oraz wysokości wynagrodzenia jej członków.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1996 r. o państwowym nadzorze standaryzacyjnym towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą (Dz. U. Nr 124, poz. 584) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na inspektorów standaryzacji, zwanego dalej „egzaminem”, oraz listę osób przystępujących do egzaminu ustala Dyrektor Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.
§ 2.
Dyrektor Centralnego Inspektoratu Standaryzacji dla przeprowadzenia egzaminu powołuje każdorazowo komisję kwalifikacyjną, zwaną dalej „komisją”, w składzie: przewodniczący, sekretarz oraz trzech członków spośród osób z wyższym wykształceniem oraz o wysokim poziomie wiedzy teoretycznej i doświadczeniu zawodowym z zakresu państwowego nadzoru standaryzacyjnego towarów rolno-spożywczych.
§ 3.
1. Egzamin obejmuje sprawdzenie, w formie odpowiedzi ustnych na pytania:

1) znajomości przepisów o państwowym nadzorze standaryzacyjnym towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą,

2) znajomości wymagań w zakresie jakości handlowej towarów rolno-spożywczych objętych państwowym nadzorem standaryzacyjnym w obrocie z zagranicą,

3) umiejętności dokonywania oceny i orzekania o jakości handlowej towarów rolno-spożywczych.

2. O zdaniu egzaminu komisja rozstrzyga większością głosów.

§ 4.
1. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który powinien zawierać datę i miejsce egzaminu, skład komisji oraz imienną listę osób przystępujących do egzaminu, wyniki egzaminu i głosowania komisji.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisuje komisja i przekazuje Dyrektorowi Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.

§ 5.
Za udział w posiedzeniu komisji jej przewodniczący otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100 %, a pozostali członkowie w wysokości 80 % najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie odrębnych przepisów.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: J. Kalinowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »