reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 czerwca 1997 r.

w sprawie warunków, jakie powinien spełniać statut spółki zawiązanej przez Skarb Państwa z pracownikami prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego, rolnikami lub rybakami

Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 184) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa:

1) o ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 184),

2) spółce - rozumie się przez to spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

3) akcjach - rozumie się przez to również udziały.

§ 2.
1. Statut spółki zawiązanej przez Skarb Państwa z pracownikami prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego oraz rolnikami lub rybakami, zwanymi dalej „uprawnionymi akcjonariuszami”, poza wymogami, o których mowa w Kodeksie handlowym, określi również:

1) liczbę akcji oferowanych corocznie przez Skarb Państwa uprawnionym akcjonariuszom, ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w art. 50 ust. 2 ustawy; oferta nabycia akcji powinna uwzględniać przepisy art. 347 § 1 Kodeksu handlowego,

2) terminy lub termin złożenia przez Skarb Państwa ofert, o których mowa w pkt 1, oraz terminy ich ważności nie krótsze niż miesiąc i nie dłuższe niż 3 miesiące od dnia złożenia oferty,

3) kompetencje zarządu spółki w zakresie postępowania wyjaśniającego i odwoławczego dotyczące udostępniania akcji Skarbu Państwa.

2. Statut spółki, o której mowa w ust. 1, powinien określać szczegółowe zasady ustalania ceny akcji oferowanych uprawnionym akcjonariuszom przez Skarb Państwa. Podstawę ustalenia ceny stanowi bilans spółki za ostatni rok obrachunkowy. Cena akcji nie może być jednak niższa od wartości nominalnej akcji powiększonej o wskaźnik wzrostu cen dóbr inwestycyjnych w okresie, o którym mowa w art. 50 ust. 2 ustawy.

3. Cena akcji Skarbu Państwa objętych ofertą i nie nabytych przez uprawnionych akcjonariuszy, zbywanych innym osobom, nie może być niższa niż cena, po której akcje te oferowane były uprawnionym akcjonariuszom.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama