reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 27 czerwca 1997 r.

w sprawie wykazu nieruchomości byłego Zrzeszenia Związków Zawodowych, które stanowią własność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” lub Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a także szczegółowych zasad i trybu przeniesienia praw do tych nieruchomości i rozliczeń związanych z podziałem

Na podstawie art. 45 ust. 3i 4ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234, z 1994 r. Nr 43, poz. 163 oraz z 1996 r. Nr 1, poz. 2, Nr 24, poz. 110, Nr 61, poz. 283, Nr 75, poz. 355 i Nr 152, poz. 723) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234, z 1994 r. Nr 43, poz. 163 oraz z 1996 r. Nr 1, poz. 2, Nr 24, poz. 110, Nr 61, poz. 283, Nr 75, poz. 355 i Nr 152, poz. 723).
§ 2.
Ustala się wykaz nieruchomości byłego Zrzeszenia Związków Zawodowych, które z dniem wejścia w życie rozporządzenia stanowią wyłączną własność:

1) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,

2) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

- stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 3.
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność” przysługuje roszczenie wynikające z przepisu art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) o oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu o powierzchni 3402 m2, położonej w Warszawie przy ul. Oboźnej 7, oznaczonej numerem ewidencyjnym 14, obręb geodezyjny 5-04-05, ujawnionej w księdze wieczystej nr 2779 E, stosownie do wniosku złożonego przez Komisję Centralną Związków Zawodowych.
§ 4.
Zobowiązania Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych wobec osób trzecich, w tym Skarbu Państwa i gminy, powstałe przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i związane z nieruchomością wymienioną w załączniku do rozporządzenia pod poz. 1, pozostają zobowiązaniami Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.
§ 5.
1. Podstawą rozliczeń, o których mowa w art. 45 ust. 4 pkt 2 ustawy, jest wartość nieruchomości ustalona w załączniku do rozporządzenia.

2. Strona zobowiązana na podstawie decyzji, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy, do wyrównania różnicy wartości otrzymanych nieruchomości przekaże drugiej stronie kwotę ustaloną w decyzji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji.

3. W razie uchybienia terminu określonego w ust. 2, strona uprawniona może żądać odsetek ustawowych.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: T. Zieliński

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej z dnia 27 czerwca 1997 r. (poz. 437)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „SOLIDARNOŚĆ” ORAZ OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

1. Nieruchomość stanowiąca własność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”:

Budynek mieszkalny z lokalami użytkowymi przy ul. Oboźnej 7 w Warszawie, powierzchnia zabudowy 1217 m2, powierzchnia użytkowa 3882 m2, kubatura 27.044 m3, księga wieczysta nr 2779 E, wartość – 4.995.273 zł.

2. Nieruchomości stanowiące własność Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych:

Lp.

Województwo

Gmina

Miejscowość

Ulica, nr porządkowy

Oznaczenie

Powierzchnia w m2

Wartość w zł

księgi wieczystej

w ewidencji gruntów

1

warszawskie

Łomianki

Dziekanów Nowy

Zakroczymska 37

700071983

236/1

2200

700 800

2

warszawskie

Serock

Jadwisin

2882

58/1

40000

22 400

3

olsztyńskie

Grunwald

Mielno

2822

81/1,81/2

38001

1 761 864

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama