| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 25 sierpnia 1997 r.

w sprawie zakresu, wysokości i warunków otrzymywania należności z tytułu przeniesienia służbowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Na podstawie art. 97a ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 88, poz. 554) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa świadczenia przysługujące strażakowi Państwowej Straży Pożarnej, zwanemu dalej „strażakiem”, przeniesionemu do pełnienia służby w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej w innej miejscowości, w wypadkach, o których mowa w art. 37c ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 88, poz. 554), zwanej dalej „ustawą”.
§ 2.
Strażakowi, o którym mowa w § 1, przysługują:

1) zwrot kosztów przeniesienia, w postaci kosztów przewozu urządzenia domowego,

2) zwrot kosztów podróży, do których należą:

a) koszty przejazdu strażaka,

b) koszty przejazdu małżonka, dzieci oraz innych osób pozostających ze strażakiem we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli przeprowadzają się wraz ze strażakiem,

3) inne świadczenia, do których należą:

a) należności za czas podróży strażaka i pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu pełnienia służby, w wysokości odpowiadającej

diecie, o której mowa w art. 97a ust. 1 ustawy,

b) należności za czas podróży osób, o których mowa w pkt 2 lit. b), i pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu pełnienia służby strażaka, w wysokości 75% należności określonej pod lit. a), na każdą z nich,

c) ryczałt z tytułu przeniesienia.

§ 3.
Wydatki z tytułu przeniesienia określone w § 2 pokrywa jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, do której strażak został przeniesiony.
§ 4.
1. Koszty przewozu urządzenia domowego obejmują koszty: opakowania, prac załadunkowych i wyładunkowych oraz transportu.

2. Koszty przewozu urządzenia domowego zwraca się na podstawie przedstawionych rachunków.

§ 5.
1. Ryczałt z tytułu przeniesienia przysługuje strażakowi samotnemu w wysokości 50%, a strażakowi przeprowadzającemu się wraz z osobami, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. b), w wysokości 100% jednomiesięcznego uposażenia przysługującego za miesiąc, w którym nastąpiła przeprowadzka, obliczonego jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

2. W razie przeniesienia obojga małżonków będących strażakami, którzy w związku z przeniesieniem przeprowadzają się do tej samej miejscowości, przysługuje im wyłącznie ryczałt z tytułu przeniesienia w wysokości 100% jednomiesięcznego uposażenia małżonka pobierającego uposażenie wyższe, po 1/2 dla każdego z nich.

§ 6.
W razie przeniesienia do tej samej miejscowości obojga małżonków będących strażakami, należności wymienione w § 2 pkt 1, pkt 2 lit. b) i pkt 3 lit. b) wypłaca się po 1/2 dla każdego z nich.
§ 7.
1. Koszty określone w § 2 pkt 2 lit. a) i b) oblicza się według kosztów najtańszego dostępnego publicznego środka transportu.

2. Zwrotu kosztów przejazdu osób, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a) i b), dokonuje się według zasad określonych w art. 97a ust. 1 ustawy.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 23 lipca 1997 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »