Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 122 poz. 771

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 września 1997 r.

w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony Pracownik Morza”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się odznakę honorową „Zasłużony Pracownik Morza”, zwaną dalej „odznaką”.
§ 2.
Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem zawodowym i może być nadawana pracownikom gospodarki morskiej i administracji morskiej oraz innym osobom, którzy przyczynili się do osiągnięć i rozwoju gospodarki morskiej.
§ 3.
1. Odznakę nadaje Minister Transportu i Gospodarki Morskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) kierownika jednostki organizacyjnej nadzorowanej lub bezpośrednio podległej Ministrowi Transportu i Gospodarki Morskiej,

2) ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody.

2. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane personalne kandydata do wyróżnienia oraz opis zasług i osiągnięć w pracy lub działalności w gospodarce morskiej.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony Ministrowi Transportu i Gospodarki Morskiej najpóźniej na trzy miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia odznaki.

§ 4.
1. Odznaka ma kształt okrągłego medalu o średnicy 30 mm i jest wykonana z metalu w kolorze srebrnym. W środku na niebiesko emaliowanym tle jest umieszczona kotwica opleciona w dolnej części biało-czerwoną wstążką pokrytą emalią. Na tle kotwicy jest umieszczony napis „ZASŁUŻONY PRACOWNIK MORZA”. Odwrotna strona odznaki jest gładka.

2. Wzór odznaki stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Odznakę wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie wręcza uroczyście Minister Transportu i Gospodarki Morskiej lub upoważniona przez niego osoba.

2. Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.

§ 6.
Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej.
§ 7.
W razie zagubienia lub zniszczenia odznaki albo dokumentu stwierdzającego jej nadanie wydaje się wtórny egzemplarz za zwrotem kosztów.
§ 8.
Koszty związane z nadawaniem odznaki są pokrywane ze środków budżetu państwa w części dotyczącej Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [Wniosek o nadanie odznaki]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 22 września 1997 r. (poz. 771]

Załącznik nr 1

WNIOSEK
o nadanie odznaki

(Str. 1)

infoRgrafika

(Str. 2)

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR ODZNAKI "ZASŁUŻONY PRACOWNIK MORZA"]

Załącznik nr 2

WZÓR ODZNAKI „ZASŁUŻONY PRACOWNIK MORZA”

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI "ZASŁUŻONY PRACOWNIK MORZA"]

Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI „ZASŁUŻONY PRACOWNIK MORZA”

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1997-10-08
  • Data wejścia w życie: 1997-10-22
  • Data obowiązywania: 1997-10-22
  • Z mocą od: 1997-10-22
  • Dokument traci ważność: 2000-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw