| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 września 1997 r.

w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla drogownictwa”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się odznakę honorową „Zasłużony dla drogownictwa”, zwaną dalej „odznaką”.
§ 2.
Odznaka jest szczególnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana:

1) pracownikom zatrudnionym w administracji dróg publicznych oraz podmiotach gospodarczych, działających w zakresie budowy, przebudowy lub utrzymania dróg publicznych oraz obiektów inżynierskich na tych drogach, za wieloletnie, wzorowe wykonywanie swych obowiązków,

2) innym osobom za zasługi w zakresie drogownictwa,

3) przedstawicielom obcych państw za zasługi w rozwoju i umacnianiu współpracy międzynarodowej w zakresie drogownictwa.

§ 3.
1. Odznakę nadaje Minister Transportu i Gospodarki Morskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) kierownika jednostki organizacyjnej nadzorowanej lub bezpośrednio podległej Ministrowi Transportu i Gospodarki Morskiej,

2) ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody.

2. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane personalne kandydata do wyróżnienia oraz opis zasług i osiągnięć w pracy na rzecz drogownictwa.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony Ministrowi Transportu i Gospodarki Morskiej najpóźniej na trzy miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia odznaki.

§ 4.
1. Odznaka ma kształt okrągłego medalu o średnicy 30 mm i jest wykonana z metalu w kolorze srebrnym. W środku na tle okrągłej zielono emaliowanej tarczy jest umieszczona dwupasmowa droga, a nad nią stylizowany jednoprzęsłowy most. W dolnej części jest umieszczona wstęga pokryta w połowie białą, w połowie czerwoną emalią. W otoku napis „ZASŁUŻONY DLA DROGOWNICTWA”. Odwrotna strona odznaki jest gładka.

2. Wzór odznaki stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Odznakę wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie wręcza uroczyście Minister Transportu i Gospodarki Morskiej lub upoważniona przez niego osoba.

2. Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.

§ 6.
Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej.
§ 7.
W razie zagubienia lub zniszczenia odznaki albo dokumentu stwierdzającego jej nadanie wydaje się wtórny egzemplarz za zwrotem kosztów.
§ 8.
Koszty związane z nadawaniem odznaki są pokrywane ze środków budżetu państwa w części dotyczącej Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [Wniosek o nadanie odznaki]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 22 września 1997 r. (poz. 773)

Załącznik nr 1

WNIOSEK
o nadanie
odznaki

(Str. 1)

infoRgrafika

(Str. 2)

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR ODZNAKI "ZASŁUŻONY DLA DROGOWNICTWA"]

Załącznik nr 2

WZÓR ODZNAKI „ZASŁUŻONY DLA DROGOWNICTWA”

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI "ZASŁUŻONY DLA DROGOWNICTWA"]

Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI „ZASŁUŻONY DLA DROGOWNICTWA”

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »