| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 11 grudnia 1997 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Art. 1.
W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 943) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji, o których mowa
w ust. 1, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia, terminu i miejsca składania, a także pouczenia podatnika o odpowiedzialności za niezłożenie deklaracji podatkowych."

2) art. 37 otrzymuje brzmienie:

„Art. 37. 1. Stawki akcyzy w stosunku do ceny sprzedaży u producentów, a u importerów do podstawy określonej w art. 36 ust. 2, wynoszą odpowiednio u producenta i u importera, dla:

1)

wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego (załącznik nr 6, poz. 13)

95%

i 1900%,

2)

paliw do silników (załącznik nr 6, poz. 1)

80%

i 400%,

3)

wyrobów winiarskich, piwa, pozostałych napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych (załącznik nr 6, poz. 14, 15, 17 i 19)

70%

i 230%,

4)

samochodów osobowych (załącznik nr 6, poz. 5)

40%

i 65%,

5)

pozostałych wyrobów

25%

i 40%.

 

2. Minister Finansów może, w drodze rozporządzenia:

1) obniżać stawki akcyzy określone w ust. 1,

2) zwalniać niektóre wyroby od akcyzy.

3. W zakresie określonym w ust. 2, w zależności od rodzaju wyrobów akcyzowych, stawki akcyzy mogą być:

1) wyrażane w:

a) procencie ceny sprzedaży obniżonej o podatek od towarów i usług,

b) procencie podstawy opodatkowania określonej w art. 36 ust. 2,

c) kwocie na jednostkę wyrobu,

d) formie różnicy cen,

2) obniżane w różnym stopniu dla poszczególnych wyrobów akcyzowych.

4. Minister Finansów, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia:

1) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

2) przebieg realizacji budżetu państwa,

3) sytuację gospodarczą państwa oraz poszczególnych grup podmiotów będących podatnikami podatku akcyzowego,

4) sytuację rynkową w obrocie wyrobami akcyzowymi."

3) w załączniku nr 3 skreśla się poz. 74.

Art. 2.
Przepisy wykonawcze wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia jej w życie.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że art. 1 w zakresie dotyczącym skreślenia w załączniku nr 3 poz. 74 wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1998 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TECE Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor produktów w zakresie techniki sanitarnej i grzewczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »