| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI

z dnia 26 lutego 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów oraz warunków i trybu wydawania świadectw uprawniających do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych oraz wysokości opłat za te świadectwa.

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Łączności z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i trybu wydawania świadectw uprawniających do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych oraz wysokości opłat za te świadectwa (Dz. U. Nr 18, poz. 86 i z 1997 r. Nr 42, poz. 268) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Świadectwa, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1–5 oraz w ust. 3 pkt 1–4, wydaje się na czas określony z ważnością na 5 lat, natomiast świadectwa, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 6 oraz w ust. 3 pkt 5, wydaje się na czas nieokreślony.",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Dopuszcza się przedłużenie terminu ważności świadectwa lub jego wymianę, po upływie terminu jego ważności, w przypadku udokumentowania przez posiadacza świadectwa pobytu za granicą w okresie upływu terminu ważności świadectwa oraz wykonywania w trakcie tego pobytu czynności radiooperatora lub operatora, pod warunkiem że zgłoszenie przedłużenia terminu ważności świadectwa lub jego wymiany nastąpiło nie później niż w okresie 3 miesięcy od powrotu do kraju, a okres utraty ważności świadectwa nie przekroczył 12 miesięcy."

2) w § 14 w ust. 3 wyrazy „30 czerwca 1997 r." zastępuje się wyrazami „31 grudnia 1998 r."

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1997 r.

Minister Łączności: M. Zdrojewski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Śmidoda

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »