| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 27 marca 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi (Dz. U. Nr 79, poz. 373 i z 1997 r. Nr 31, poz. 181) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) pracowników zatrudnionych w szpitalach klinicznych.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 11 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1998 r.

Minister Edukacji Narodowej: w z. I. Dzierzgowska

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 27 marca 1998 r. (poz. 271)

Załącznik nr 1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria

Miesięczna stawka w złotych

I

390–500

II

395–510

III

400–520

IV

405–540

V

410–570

VI

415–620

VII

420–670

VIII

430–730

IX

440–790

X

460–850

XI

480–920

XII

500–990

XIII

520–1 060

XIV

550–1 130

XV

590–1 200

XVI

630–1 280

XVII

670–1 380

XVIII

710–1 500

XIX

750–1 760

XX

890–2 020

XXI

1 160–2 280

 

Załącznik 2. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 2

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Kategoria

Miesięczna stawka w złotych

1

35–90

2

40–100

3

50–150

4

65–210

5

90–250

6

120–360

7

220–850

8

470–1 150

 

Załącznik 3. [TABELA GODZINOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH]

Załącznik nr 3

TABELA GODZINOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

Kategoria

Stawka wynagrodzenia w złotych

obowiązująca przy wymiarze czasu pracy 42 godzin na tydzień

obowiązująca przy wymiarze czasu pracy 36,25 godzin średnio na tydzień

I

2,20–2,80

2,50–3,25

II

2,22–2,85

2,57–3,30

III

2,24–2,90

2,60–3,35

IV

2,27–3,00

2,63–3,55

V

2,30–3,25

2,66–3,80

VI

2,33–3,50

2,70–4,10

VII

2,37–3,80

2,75–4,45

VIII

2,42–4,10

2,80–4,80

IX

2,47–4,40

2,86–5,15

X

2,58–4,80

2,99–5,60

XI

2,70–5,20

3,13–6,10

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »