REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1998 nr 113 poz. 715

USTAWA

z dnia 24 lipca 1998 r.

zmieniająca ustawę – Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

Tekst pierwotny
Art. 1.
 W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do ustaw, które weszły w życie po dniu 6 czerwca 1997 r.”;

2) w art. 5:

a) w § 1 skreśla się pkt 1, 6, 13, 17, 22 i 25,

b) w § 2:

– skreśla się pkt 1, 2, 7, 18, 23 i 26,

– w pkt 49 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 50–55 w brzmieniu:

„50) art. 34 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. Nr 70, poz. 443) otrzymują sankcje:

ust. 3 – «podlega grzywnie od 50 000 zł do 250 000 zł oraz karze pozbawienia wolności do lat 2»,

ust. 4 – «podlega grzywnie od 10 000 zł do 250 000 zł oraz karze pozbawienia wolności od roku do lat 10,»;

51) w ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668):

a) art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 1, art. 42, 43 ust. 1 i 2, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 3, art. 47, 48 ust. 2 i 3 oraz art. 49 ust. 1 otrzymują sankcje:

art. 40 ust. 2, art. 42 ust. 1 i art. 48 ust. 3 – «podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5»,

art. 41 ust. 1, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 3, art. 47 i 49 ust. 1 – «podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2»,

art. 42 ust. 2, art. 43 ust. 2 i art. 48 ust. 2 – «podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku»,

art. 43 ust. 1 – «podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8»,

art. 43 ust. 3 – «podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 10»,

b) w art. 58 wyrazy «art. 102» zastępuje się wyrazami «art. 96–98»;

52) art. 46 ust. 5 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) otrzymują sankcje:

art. 46 ust. 5 – «podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2»,

art. 48 ust. 2 – «podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku»;

53) art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679) otrzymuje sankcję: «podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku»;

54) art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) otrzymują sankcje:

art. 35 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 i 2 – «podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku»,

art. 35 ust. 2 – «podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2»;

55) art. 165 ust. 1, art. 174 ust. 1, art. 175, 176 i 177 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669) otrzymują sankcje:

art. 165 ust. 1 – «podlega grzywnie do 1 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie»,

art. 174 ust. 1 i art. 176 ust. 2 – «podlega grzywnie do 5 000 000 zł i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5»,

art. 175 i 176 ust. 1 – «podlega grzywnie do 1 000 000 zł i karze pozbawienia wolności do lat 3», art. 177 ust. 1 – «podlega grzywnie do 5 000 000 zł i karze pozbawienia wolności do lat 3.»”;

3) w art. 13 w pkt 2 skreśla się wyrazy „§ 1”.

Art. 2.
 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 1998 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA