| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 9 grudnia 1998 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do rejestru Kas Chorych i Krajowego Związku Kas Chorych, oraz wzoru i sposobu prowadzenia rejestru.

Na podstawie art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153, Nr 75, poz. 468 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887 i Nr 144, poz. 929) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rejestr Kas Chorych, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi się dla Kas Chorych i Krajowego Związku Kas Chorych, określonych w przepisach ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887 i Nr 144, poz. 929).

2. Rejestr prowadzi się w formie księgi rejestrowej oddzielnie dla każdej Kasy Chorych i Krajowego Związku Kas Chorych.

§ 2.
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać dane potrzebne do wypełnienia odpowiednich rubryk księgi rejestrowej.
§ 3.
Do wniosku o wpisanie do rejestru Kasy Chorych dołącza się:

1) w przypadku regionalnej Kasy Chorych:

a) akt o utworzeniu regionalnej Kasy Chorych,

b) statut regionalnej Kasy Chorych,

2) w przypadku branżowej Kasy Chorych:

a) akt o utworzeniu branżowej Kasy Chorych,

b) statut branżowej Kasy Chorych.

§ 4.
1. Wniosek o wpisanie do rejestru rady Kasy Chorych i zarządu Kasy Chorych wnoszą te organy w terminie 30 dni od daty ich powołania.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w sprawach o wpisanie do rejestru zmian w składzie rady Kasy Chorych i zarządu Kasy Chorych.

§ 5.
Do wniosku o wpisanie do rejestru Krajowego Związku Kas Chorych dołącza się:

1) uchwały rad Kas Chorych o wyborze przedstawicieli do Krajowego Związku Kas Chorych,

2) protokół wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Rady Krajowego Związku Kas Chorych,

3) uchwała Rady Krajowego Związku Kas Chorych o powołaniu dyrektora Biura Krajowego Związku Kas Chorych,

4) statut Krajowego Związku Kas Chorych,

5) decyzja Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych o zatwierdzeniu statutu.

§ 6.
Księga rejestrowa Kasy Chorych składa się z następujących rubryk:

1) rubryka pierwsza – numer kolejny wpisu,

2) rubryka druga – nazwa i rodzaj Kasy Chorych oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej – REGON,

3) rubryka trzecia – siedziba i adres Kasy Chorych,

4) rubryka czwarta – wzmianka o statucie oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian,

5) rubryka piąta – terytorialny obszar działania Kasy Chorych,

6) rubryka szósta – lista imienna członków rady i zarządu Kasy Chorych,

7) rubryka siódma – ustanowienie zarządu komisarycznego, zniesienie Kasy Chorych,

8) rubryka ósma – likwidacja Kasy Chorych, dane likwidatorów,

9) rubryka dziewiąta – data dokonania wpisu oraz podpis sekretarza sądu,

10) rubryka dziesiąta – uwagi.

§ 7.
Księga rejestrowa Krajowego Związku Kas Chorych składa się z następujących rubryk:

1) rubryka pierwsza – numer kolejny wpisu,

2) rubryka druga – nazwa Krajowego Związku Kas Chorych oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej – REGON,

3) rubryka trzecia – siedziba i adres Krajowego Związku Kas Chorych,

4) rubryka czwarta – wzmianka o statucie oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian,

5) rubryka piąta – lista imienna członków Rady oraz dane przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza Rady i dyrektora Biura Krajowego Związku Kas Chorych,

6) rubryka szósta – data dokonania wpisu oraz podpis sekretarza sądu,

7) rubryka siódma – uwagi.

§ 8.
Wniosek o wpisanie zmiany do rejestru wnosi się w terminie 14 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego zmianę wpisu.
§ 9.
Księgi rejestrowe nie mogą być wydawane pozą miejsce ich przechowywania.
§ 10.
Niezależnie od księgi rejestrowej dla każdej Kasy Chorych oraz Krajowego Związku Kas Chorych prowadzi się akta rejestrowe obejmujące dokumenty stanowiące podstawę dokonania wpisu oraz dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego.
§ 11.
Rejestr oraz złożone do akt dokumenty stanowiące podstawę wpisu może przeglądać każdy pod nadzorem sekretarza sądowego.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »