reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 14 grudnia 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania za wykonywanie niektórych czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez organ Inspekcji Weterynaryjnej.

Na podstawie art. 44 ust. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Lekarzom weterynarii oraz innym osobom wyznaczonym przez organ Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania czynności, o których mowa w art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668), zwanej dalej „ustawą”, przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, wynagrodzenie w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.

2. Osobom, o których mowa w ust. 1, za wykonywanie czynności:

1) za które zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy pobierane są opłaty, przysługuje wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej 96% wysokości stawki opłaty określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 lipca 1998 r. w sprawie wysokości opłat za badania oraz inne czynności wykonywane przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną (Dz. U. Nr 94, poz. 597),

2) związanych z przeprowadzeniem obowiązkowego ochronnego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie, o których mowa w art. 8 ust. 1–3 ustawy, przysługuje wynagrodzenie odpowiadające pełnej wysokości pobranej opłaty określonej w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, o którym mowa w pkt 1.

§ 2.
1. Osobom wynagradzanym według zasad określonych w § 1 przysługuje zwrot kosztu dojazdu do miejsca wykonania czynności według stawek ustalonych zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 1998 r. w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 41, poz. 239) oraz kosztu zużytych szczepionek, biopreparatów i środków dezynfekcyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Osobom wynagradzanym według zasad określonych w § 1 ust. 1 przysługuje zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, jeżeli organ Inspekcji Weterynaryjnej nie zapewnił środka transportu lub materiałów niezbędnych do wykonania czynności.

§ 3.
Osobom, o których mowa w § 1, które za wykonane czynności otrzymały wynagrodzenie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1997 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 568 i Nr 120, poz. 763) przysługuje wyrównanie wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 1998 r., jeżeli wynagrodzenie za określoną czynność było niższe niż ustalone w załączniku do rozporządzenia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: J. Janiszewski

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ OSOBY WYZNACZONE PRZEZ ORGAN INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej z dnia 14 grudnia 1998 r. (poz. 1024)

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ OSOBY WYZNACZONE PRZEZ ORGAN INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

Lp.

Rodzaj czynności

Wynagrodzenie w złotych

1

2

3

1

Badanie alergiczne (tuberkulinizacja, maleinizacja) – od 1 zwierzęcia:

1) ssaka

2) ptaka

4,00

1,00

2

Pobieranie prób do badań laboratoryjnych – od 1 ssaka bez względu na ilość kierunków badań:

1) krwi lub mleka

2) wymazu

3) wypłuczyn z worka napletkowego

4) zeskrobin skórnych

2,00

1,00

10,00

1,00

3

Pobranie krwi od ptaka wraz z badaniem metodą płytową – od 1 zwierzęcia

0,30

4

Szczepienie w formie iniekcji – od 1 zwierzęcia:

1) przy użyciu 1 szczepionki:

a) bydła, konia

b) świni, owcy, kozy, cielęcia i źrebięcia

c) zwierzęcia futerkowego

d) ptaka, ryby

e) pisklęcia 1-dniowego

1,50

1,00

1,00

0,08

0,04

2) przy użyciu więcej niż 1 szczepionki:

a) bydła, konia

b) świni, owcy, kozy, cielęcia i źrebięcia

c) zwierzęcia futerkowego

d) ptaka, ryby

e) pisklęcia 1-dniowego

2,00

1,35

1,35

0,10

0,05

5

Doustne albo w aerozolu podanie szczepionki dla:

1) ssaka – od 1 zwierzęcia

2) ptaków – za każde 50 sztuk

0,50

0,10

6

Obserwacja zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę z nakazu rejonowego lekarza weterynarii – trzykrotne badanie wraz z wydaniem zaświadczeń – od 1 zwierzęcia:

1) w zakładzie leczniczym dla zwierząt wraz z pełnym utrzymaniem

2) doprowadzanego na badania do zakładu leczniczego dla zwierząt

3) poza zakładem leczniczym dla zwierząt

80,00

25,00

40,00

7

Przeprowadzanie sekcji zwłok zwierzęcych z ewentualnym pobraniem prób do badań laboratoryjnych oraz wydaniem orzeczenia – od 1 zwierzęcia:

1) bydła, konia

2) świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia

3) psa, kota

4) prosięcia, jagnięcia, zwierzęcia futerkowego

5) ptaka, ryby

6) pisklęcia do 1 tygodnia życia

50,00

30,00

25,00

12,00

3,50

0,80

8

Czynności związane ze sprawowaniem nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych:

1) na spędach, targach i wystawach zwierząt:

a) do 3 godzin

b) do 6 godzin

2) w innych miejscach określonych ustawą – za 1 godzinę

30,00

45,00

20,00

9

Przegląd zwierząt, nadzór epizootyczny w ognisku choroby, nadzór nad kwarantanną zwierząt lub inne czynności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt – za 1 godzinę pracy

20,00

10

Eutanazja zwierzęcia z nakazu rejonowego lekarza weterynarii – za 1 zwierzę

10,00

11

Przegląd uli pszczelich – za 1 godzinę

12,00

12

Odkażanie 1 m2 powierzchni:

1) do 1 000 m2

2) powyżej 1 000 m2

0,08

0,05

13

Odkażanie środka transportu:

1) samochodu bez przyczepy

2) samochodu z przyczepą

3) wagonu

7,00

10,00

10,00

14

Czynności pomocnicze przy wykonywaniu badań i zabiegów – za 1 godzinę pracy

8,00

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama