| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 21 grudnia 1998 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami oraz środkami antykoncepcyjnymi.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4 oraz art. 15 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 160, poz. 1085 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Obowiązek stosowania marż urzędowych oraz zasad stosowania cen, określony w przepisach rozporządzenia, dotyczy importowanych leków gotowych, surowic i szczepionek oraz środków antykoncepcyjnych, wymienionych w wykazach ogłoszonych przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na podstawie odrębnych przepisów:

1) leków podstawowych,

2) leków uzupełniających,

3) środków antykoncepcyjnych,

4) leków, preparatów diagnostycznych, artykułów sanitarnych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością w przypadku niektórych chorób,

5) środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie w lecznictwie zamkniętym oraz wydawanych na podstawie recepty lekarskiej dla leczenia poszpitalnego,

zwanych dalej „lekami”.

§ 2.
 1. Dla leków określonych w § 1 wprowadza się obowiązek stosowania marży urzędowej hurtowej w wysokości 14,3% wartości celnej w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668), powiększonej o należne cło i należny podatek od towarów i usług.

2. Marża, o której mowa w ust. 1, oznacza różnicę między ceną hurtową sprzedaży, zawierającą w sobie podatek od towarów i usług, a wartością celną powiększoną o cło i należny podatek od towarów i usług lub ceną zakupu łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług.

3. Marża urzędowa hurtowa przysługuje jednostkom uczestniczącym w obrocie lekami od momentu odprawy celnej do momentu sprzedaży leku jednostkom szczebla detalicznego na warunkach loco magazyn hurtowy z kosztami załadunku na środek transportu podstawiony przez odbiorcę. W przypadku łącznych rozliczeń za usługi transportowe na terenie kraju i poza granicami dopuszcza się szacunkowy rozdział tych kosztów.

4. Jeżeli w zakresie obrotu towarowego odpowiadającego zastosowaniu marży urzędowej hurtowej występuje kilku pośredników działających na tym samym szczeblu obrotu lub wyspecjalizowanych w węższym zakresie działania, stawka procentowa marży hurtowej, określona w ust. 1, ulega podziałowi między stronami w sposób określony w umowie.

5. W przypadku podziału stawki procentowej marży urzędowej hurtowej między jednostkami działającymi na tym samym szczeblu obrotu, jednostki podają w dokumentach sprzedaży (fakturach) stawki zrealizowanej marży urzędowej hurtowej zarówno przez jednostkę sprzedającą, jak i pobranej w poprzednich fazach obrotu.

§ 3.
. 1. Dla leków określonych w § 1 wprowadza się obowiązek stosowania marży urzędowej detalicznej liczonej od ceny hurtowej (łącznie z podatkiem od towarów i usług), nie przekraczających następujących wysokości:

Cena hurtowa w złotych

Marża detaliczna
liczona od ceny hurtowej

0,00– 3,60

40%

3,61– 4,80

1,44 zł

4,81– 6,50

30%

6,51– 9,75

1,95 zł

9,76– 14,00

20%

14,01– 17,50

2,80 zł

powyżej 17,50

16%

 

2. Marża, o której mowa w ust. 1, oznacza różnicę między ceną detaliczną sprzedaży, zawierającą w sobie podatek od towarów i usług, a ceną zakupu łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług.

3. Marża urzędowa detaliczna przysługuje jednostkom ponoszącym koszty handlowe prowadzenia sprzedaży na warunkach loco punkt sprzedaży detalicznej i zakupujących towary na szczeblu hurtu przy uwzględnieniu warunków zakupu podanych w § 2 ust. 3.

§ 4.
 Jednostkom obrotu towarowego prowadzącym zintegrowaną działalność hurtową i detaliczną, obejmującą swym zakresem warunki działania wymienione w § 2 ust. 3 i w § 3 ust. 3, przysługują marże handlowe – hurtowa i detaliczna, określone zgodnie z przepisami rozporządzenia.
§ 5.
 Nie uznaje się za nieprawidłową kwoty realizowanej marży, wyliczonej zgodnie z rozporządzeniem, jeżeli przekroczenie tej marży wynika:

1) z korekty wartości celnej o przyrost kursu walutowego NBP (kurs sprzedaży) w dniu sprzedaży towaru w stosunku do kursu przyjętego przy odprawie celnej,

2) z uzyskanych i udokumentowanych rabatów, bonifikat i upustów,

3) ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, wynikającej z odrębnych przepisów.

§ 6.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Finansów: w z.J. Bauc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »