| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

z dnia 21 grudnia 1998 r.

w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 349 i Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą „Jeziorko Daisy” obszar lasu, skał i wód o powierzchni 7,11 ha, położony w gminie Świdnica w województwie wałbrzyskim.
§ 2.
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych kopalnej fauny górnego dewonu odsłoniętej w nieczynnym kamieniołomie wapienia.
§ 3.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Świdnica, według stanu na dzień 1 stycznia 1992 r., jako oddziały lasu nr 138 k, 147 d, f, g.
§ 4.
1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się:

1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, ujętych w planie ochrony,

2) zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szczególności owoców, nasion, grzybów, z wyjątkiem zbioru nasion na potrzeby hodowli lasu,

3) polowania, wędkowania, rybołówstwa, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,

4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza,

5) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania,

6) zakłócania ciszy,

7) palenia ognisk,

8) zmiany stosunków wodnych,

9) pływania, żeglowania i uprawiania sportów wodnych,

10) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z ochroną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa,

11) wstępu na teren rezerwatu, poza miejscami wyznaczonymi przez wojewodę, z wyjątkiem służb leśnych, służb ochrony przyrody oraz służb ochrony zabytków,

12) ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb leśnych i służb ochrony przyrody oraz służb ochrony zabytków.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:

1) prowadzenia badań naukowych za zgodą wojewody, a na obszarach objętych ochroną konserwatorską – również za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody,

2) prowadzenia prac archeologicznych, wykopaliskowych i konserwatorskich na terenie objętym ochroną konserwatorską za zezwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków,

3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem publicznym i z ochroną przeciwpożarową,

4) wykonywania zadań z zakresu obronności państwa,

5) wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych i pielęgnacyjnych za zgodą Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, udzieloną w przypadku potrzeby likwidacji zagrożeń ochranianej przyrody, nie ujętych w planie ochrony.

§ 5.
1. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce położenia rezerwatu.

2. W odniesieniu do terenów i obiektów wpisanych do rejestru zabytków wojewoda sprawuje nadzór w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: J. Szyszko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »