reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

z dnia 21 grudnia 1998 r.

w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 23 ust. 3 w związku z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 349 i Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą „Źródliska Flinty" obszar wód, łąk i lasów o powierzchni 44,83 ha, położony w gminach Czarnków i Budzyń w województwie pilskim.
§ 2.
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych obszaru źródliskowego rzeki Flinty.
§ 3.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Sarbia, według stanu na dzień 1 stycznia 1993 r., jako oddziały lasu nr 263 h, m, n, r, 264 od b do f, 271 c, h, i, o, r, 272 od a do d, 279 a, b, c, j.
§ 4.
1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się:

1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, ujętych w planie ochrony,

2) zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szczególności owoców, nasion i grzybów, z wyjątkiem zbioru nasion na potrzeby hodowli lasu,

3) polowania, wędkowania, rybołówstwa, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,

4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza,

5) wydobywania torfu,

6) zakłócania ciszy,

7) palenia ognisk,

8) zmiany stosunków wodnych,

9) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z ochroną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa,

10) wstępu na teren rezerwatu, poza miejscami wyznaczonymi przez wojewodę, z wyjątkiem służb leśnych oraz służb ochrony przyrody,

11) ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb leśnych oraz służb ochrony przyrody.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:

1) prowadzenia badań naukowych za zgodą wojewody,

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem publicznym i z ochroną przeciwpożarową,

3) wykonywania zadań z zakresu obronności państwa,

4) wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych i pielęgnacyjnych za zgodą Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, udzieloną w przypadku potrzeby likwidacji zagrożeń ochranianej przyrody, nie ujętych w planie ochrony.

§ 5.
Wokół rezerwatu przyrody tworzy się otulinę o powierzchni 56,49 ha, w której skład wchodzi obszar oznaczony w planie urządzania gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Sarbia, według stanu na dzień 1 stycznia 1993 r. jako oddziały lasu nr 263 g, I, p, 264 a, g, h, i, 271 b, f, g, k, m, n, p, 272 f, g, 273 a, b, c, 279 d, k, I, m, n, 285 b, c, d, f, g, I.
§ 6.
Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce położenia rezerwatu.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: J. Szyszko

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama