reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 16 grudnia 1998 r.

w sprawie wysokości i warunków otrzymywania uposażenia oraz innych należności pieniężnych przysługujących policjantom skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo studia w kraju.

Na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Policjantowi skierowanemu do szkoły, na przeszkolenie albo na studia w kraju, zwanemu dalej „policjantem", przysługuje za okres zwolnienia od wykonywania zadań służbowych i za okres urlopu szkoleniowego uposażenie oraz inne należności pieniężne w wysokości i na warunkach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668), z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.
§ 2.
1. Policjant otrzymuje w czasie odbywania studiów stacjonarnych w szkołach wyższych resortu spraw wewnętrznych i administracji lub w wyższych szkołach wojskowych uposażenie należne na ostatnio zajmowanym stanowisku, z uwzględnieniem powstałych w tym czasie zmian mających wpływ na wysokość uposażenia, lub ma prawo do innych należności pieniężnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Policjant, w razie złożenia egzaminu wstępnego na studia stacjonarne, o których mowa w ust. 1, przed podjęciem służby w Policji, otrzymuje uposażenie zasadnicze w wysokości przewidzianej na stanowisku:

1) aplikanta – do czasu ukończenia zawodowego przeszkolenia podstawowego,

2) starszego aplikanta – w czasie przeszkolenia podoficerskiego.

3. Policjant, o którym mowa w ust. 2, w czasie odbywania studiów otrzymuje uposażenie przewidziane na stanowisku policjanta.

§ 3.
1. Policjantowi, który odbywa naukę poza miejscem stałego zamieszkania lub pełnienia służby, przysługują należności jak z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, za czas przejazdu:

1) do miejsca odbywania nauki w celu jej rozpoczęcia,

2) do miejsca pełnienia służby po ukończeniu nauki.

2. Policjantowi, o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3, niezależnie od należności określonych w ust. 1, przysługuje po upływie każdych sześciu tygodni nauki zwrot kosztów przejazdu w formie ryczałtu do miejsca stałego zamieszkania lub służby i z powrotem w wysokości ceny biletu II klasy pociągu pośpiesznego – z uwzględnieniem posiadanej ulgi – na łączną odległość odpowiednio:

1) 200 km – jeżeli przejazd wynosi do 200 km,

2) 400 km – jeżeli przejazd wynosi od 201 do 400 km,

3) 600 km – jeżeli przejazd wynosi od 401 do 600 km,

4) 800 km – jeżeli przejazd wynosi od 601 do 800 km,

5) 1000 km – jeżeli przejazd wynosi ponad 800 km.

3. Należności, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują także policjantowi odbywającemu praktyki przewidziane planem studiów oraz programem kształcenia obowiązującym na wyższych studiach zawodowych w Wyższej Szkole Policji.

§ 4.
1. Policjantowi, który odbywa naukę w szkołach resortu spraw wewnętrznych i administracji lub w wyższych szkołach wojskowych w systemie innym niż dzienny i bierze udział w obowiązkowych zajęciach programowych poza miejscem stałego zamieszkania lub służby, przysługuje zwrot kosztów przejazdu, noclegu i diety na zasadach i w wysokości określonych w przepisach o należnościach przysługujących z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W razie zapewnienia policjantowi, o którym mowa w ust. 1, bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania w miejscu obowiązkowych zajęć programowych przez właściwą jednostkę organizacyjną Policji, diety przysługują wyłącznie za czas przejazdu.

3. Za czas pobytu w miejscu obowiązkowych zajęć programowych policjantowi nie przysługuje ryczałt na dojazd środkami komunikacji miejscowej, jeżeli zajęcia te odbywają się w ośrodku stanowiącym miejsce zakwaterowania i wyżywienia.

§ 5.
Policjantowi, który odbywa naukę w szkołach innych niż szkoły resortu spraw wewnętrznych i administracji i wyższe szkoły wojskowe, przysługuje należność, tytułem zwrotu opłat za naukę, w wysokości ustalanej corocznie, odpowiadającej przeciętnym kosztom nauki w szkołach resortu spraw wewnętrznych i administracji.
§ 6.
Traci moc zarządzenie nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 września 1991 r. w sprawie uposażenia oraz innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Policji, Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo studia w kraju (Dz. Urz. MSW Nr 3, poz. 83 i z 1995 r. Nr 3, poz. 37) w zakresie uregulowanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama